Geoblockering

Lyssna

Geoblockering innebär att konsumenter, baserat på deras nationalitet eller var de bor, hindras från att ta del av varor eller tjänster inom EU. Geoblockering är förbjudet inom EU.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Reglerna kring geoblockering

Exempel på geoblockering:

 • Konsumenter får olika villkor, som till exempel pris, baserat på var konsumenten bor
 • Företag stoppar konsumenter från att söka efter bästa möjliga pris genom att blockera webbsidor eller automatiskt omdirigera konsumenter till en annan version av webbplatsen
 • Konsumenter diskrimineras på grund av att deras betalkort är utfärdat i ett visst land.

Det är inom EU inte tillåtet att blockera webbsidor eller mobilappar på grund av nationalitet eller bosättningsort. Du får alltså inte omdirigeras till en specialversion som är anpassad för dig om du inte har godkänt det. Har du väl omdirigerats ska du enkelt kunna hitta tillbaka till sidan du började på.

Det finns krav på likabehandling vid betalning inom EU. Detta innebär att ett företag inte får lov att diskriminera vid betalning. Ett exempel på detta är om ett tyskt företag godkänner ett specifikt debetkort utfärdat i Tyskland så kan de inte avvisa ett annat debetkort från samma företag för att det är utfärdat i Sverige.

Du som konsument får inte diskrimineras när det gäller villkor, inklusive pris, när det handlar om:

 • Varor som levereras till en medlemsstat, dit företaget erbjuder leverans, eller som hämtas på en plats som gjorts upp med kunden. Du ska alltså få handla som om du bodde i det landet. Dock har du inte rätt att kräva att hämta upp en vara på plats om företaget inte redan erbjuder den möjligheten.
 • Elektroniska tjänster, till exempel molntjänster, datalagerhantering och webbhotell.
 • Tjänster såsom hotellövernattningar och biluthyrningstjänster, om kunden använder tjänsten i det land företaget är verksamt.

Det finns ett antal undantag till förordningen om geoblockering. Några exempel är:

 • Transporttjänster
 • Tjänster som erbjuds av bemanningsföretag
 • Finansiella tjänster, till exempel bank- och kredittjänster, försäkringar, pensionssparande, värdepapper och investeringsfonder samt investeringsrådgivning, betalningar och leasing
 • Privata säkerhetstjänster
 • Vissa speltjänster/spelverksamhet till exempel lotterier, kasinospel och vadslagningar
 • Audiovisuella tjänster, till exempel biografer och radiosändningar
 • Elektroniska kommunikationstjänster
 • Hälso- och sjukvårdstjänster
 • Tjänstedirektivet påverkar inte heller regler som garanterar konsumenter skydd enligt lagstiftningen i deras hemländer.

Företag är inte heller skyldiga att leverera varor och tjänster till samtliga medlemsländer.

Om du har frågor kring geoblockering kan du vända dig till din nationella kontaktpunkt för geoblockering. Det finns en kontaktpunkt i varje EU-land samt i Norge, Island, Liechtenstein och Storbritannien. Kontaktpunkternas syfte är att underlätta för företag och konsumenter att erbjuda och köpa produkter på den inre marknaden och säkerställa den fria rörligheten.

Kontaktpunkt i Sverige – ECC Sverige

ECC Sverige har uppdraget att informera konsumenter vid köp av produkter från andra EU-länder.

Mejl: ecc@konsumentverket.se
Brev: Konsumentkontaktpunkt enligt geoblockering, ECC Sverige, box 48, 65102 Karlstad

Vad kan du få hjälp med?

ECC Sverige kan ge information om:

 • Konsumenträttigheter vid köp av varor och tjänster inom EU, Norge, Island och Storbritannien
 • Möjligheter till rättslig prövning av tvister

Det kostar inget att ta kontakt med oss.

Hitta kontaktpunkter i andra länder på EU-kommissionens webbplats

Lär dig mer om geoblockering och geoblockeringsförordningen

Om ett företag bryter mot bestämmelserna om geoblockering kan du som konsument göra en tillsynsanmälan till Konsumentverket.

Gör en webbanmälan via Konsumentverkets webbplats

Källa: ECC Sverige

Granskad: 20 november 2023

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.