Geoblockering

Geoblockering innebär att konsumenter, baserat på deras nationalitet eller var de bor, hindras från att ta del av varor eller tjänster inom EU. Geoblockering är förbjudet inom EU.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Kort om geoblockering

 • Inom EU är det förbjudet att blockera webbsidor på grund av nationalitet eller bosättningsort.

 • Det finns krav på likabehandling vid betalning inom EU.

 • Det är förbjudet med diskriminerande villkor inom EU. Det innebär till exempel att du ska kunna handla i andra EU-länder på samma sätt som de som bor i landet.

 • Har du frågor om geoblockering – kontakta Konsument Europa.

Reglerna kring geoblockering

Exempel på geoblockering:

 • Konsumenter får olika villkor baserat på var konsumenten bor, till exempel olika pris.
 • Företag stoppar konsumenter från att söka efter bästa möjliga pris genom att blockera webbsidor eller automatiskt omdirigera konsumenter till en annan version av webbplatsen.
 • Konsumenter diskrimineras på grund av att deras betalkort är utfärdat i ett visst land.

Inom EU är det inte tillåtet att blockera webbsidor eller mobilappar på grund av nationalitet eller bosättningsort. Du får alltså inte omdirigeras till en specialversion som är anpassad för dig om du inte godkänt det. Har du väl omdirigerats ska du enkelt kunna hitta tillbaka till sidan du började på.

Det finns krav på likabehandling vid betalning inom EU. Detta innebär att ett företag inte får diskriminera vid betalning.

Ett exempel är om ett tyskt företag godkänner ett specifikt debetkort utfärdat i Tyskland. Då kan de inte avvisa ett annat debetkort från samma företag för att det är utfärdat i Sverige.

Du som konsument får inte diskrimineras när det gäller villkor och pris, när det handlar om:

 • Varor som levereras till en medlemsstat, dit företaget erbjuder leverans, eller som hämtas på en plats som gjorts upp med kunden. Du ska alltså få handla som om du bodde i det landet. Men du har inte rätt att kräva att hämta upp en vara på plats om företaget inte redan erbjuder den möjligheten.
 • Elektroniska tjänster, till exempel molntjänster, datalagerhantering och webbhotell.
 • Tjänster som övernattning på hotell och hyra bil, om kunden använder tjänsten i det land företaget är verksamt.

Det finns ett antal undantag till förordningen om geoblockering. Några exempel är:

 • transporttjänster
 • tjänster som erbjuds av bemanningsföretag
 • finansiella tjänster, till exempel bank- och kredittjänster, försäkringar, pensionssparande, värdepapper, investeringsfonder, investeringsrådgivning, betalningar och leasing
 • privata säkerhetstjänster
 • vissa speltjänster/spelverksamhet till exempel lotterier, kasinospel och vadslagningar
 • audiovisuella tjänster, till exempel biografer och radiosändningar
 • elektroniska kommunikationstjänster
 • hälso- och sjukvårdstjänster.

Tjänstedirektivet påverkar inte heller regler som garanterar konsumenter skydd enligt lagstiftningen i deras hemländer.

Företag är inte heller skyldiga att leverera varor och tjänster till alla medlemsländer.

Har du frågor kring geoblockering? Då kan du vända dig till din nationella kontaktpunkt för geoblockering. Det finns en kontaktpunkt i varje EU-land, Norge, Island, Liechtenstein och Storbritannien.

Kontaktpunkterna ska underlätta för företag och konsumenter att erbjuda och köpa produkter på den inre marknaden och säkerställa den fria rörligheten.

Kontaktpunkt i Sverige – Konsument Europa

Konsument Europa har i uppdrag att informera konsumenter vid köp av produkter från andra EU-länder.

Mejl: konsumenteuropa@konsumentverket.se
Brev: Konsumentkontaktpunkt enligt geoblockering, Konsument Europa, Box 48, 65102 Karlstad

Vad kan du få hjälp med?

Konsument Europa kan ge information om:

 • Konsumenträttigheter vid köp av varor och tjänster inom EU, Norge, Island och Storbritannien
 • Möjligheter till rättslig prövning av tvister

Det kostar inget att ta kontakt med oss.

Hitta kontaktpunkter i andra länder på EU-kommissionens webbplats

Lär dig mer om geoblockering och förordningen

Bryter ett företag mot bestämmelserna om geoblockering? Då kan du göra en anmälan till Konsumentverket.

Gör en anmälan via Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsument Europa

Granskad: 20 november 2023

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.