Geoblockering

Lyssna

Geoblockering innebär att konsumenter, baserat på deras nationalitet eller var de bor, hindras från att ta del av varor eller tjänster inom EU. För att förhindra detta antogs i december 2018 en EU-förordning som förbjuder många typer av geoblockering.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Reglerna kring geoblockering

Trots att det ska vara lätt att köpa varor och tjänster över gränserna inom EU har konsumenter stött på problem i form av geoblockering. Klagomål till EU-kommissionen och till nationella myndigheter visar att företag har tillämpat olika villkor, som till exempel pris, enbart baserat på var konsumenten är bosatt.

I andra fall har konsumenter varit förhindrade att söka efter bästa möjliga erbjudande inom EU till följd av att företag har blockerat webbsidor eller automatiskt omdirigerat konsumenten till en annan version av webbplatsen. Slutligen har konsumenter upplevt problem i form av diskriminering enbart på grund av att betalkortet är utfärdat i ett visst land.

Geoblockeringsförordningen syftar till att klargöra de redan existerande reglerna om förbud mot diskriminering. I förordningen anges vissa situationer där särbehandling på grund av nationalitet, bosättningsort eller etableringsort inte kan motiveras.

Även ett förbud mot blockering av webbsidor och diskriminering vid betalning infördes. Du får till exempel inte nekas åtkomst till ett onlinegränssnitt, som webbplatser eller mobilappar, baserat på din nationalitet eller bosättningsort. Du får alltså inte omdirigeras till en specialversion som är anpassad för dig om du inte har godkänt det. Har du väl omdirigerats ska du enkelt kunna hitta tillbaka till sidan du började på.

Enligt förordningen får inte privatpersoner eller företag diskrimineras när det gäller villkor, inklusive pris, när det handlar om:

 • Varor som levereras till en medlemsstat, dit företaget erbjuder leverans, eller som hämtas på en plats som gjorts upp med kunden. Du ska alltså få handla som om du bodde i det landet. Dock har du inte rätt att kräva att hämta upp en vara på plats om företaget inte redan erbjuder den möjligheten.
 • Elektroniska tjänster, till exempel molntjänster, datalagerhantering och webbhotell.
 • Tjänster såsom hotellövernattningar och biluthyrningstjänster, om kunden nyttjar tjänsten i det land företaget är verksamt.

Det blir även förbjudet att diskriminera kunder gällande betalningsmetoder under vissa förutsättningar. Detta gäller för elektroniska betalningar som till exempel betalkort av samma märke och kategori som företaget redan accepterar. Betalningen måste dessutom ske i en valuta som företaget normalt tar emot. Företag har därmed ingen skyldighet att ta emot kortmärken eller kategorier av betalkort som de inte redan accepterar.

Förbuden gäller mellan EU:s medlemsländer samt Norge, Island, Lichtenstein och Storbritannien och kan även gälla företag utanför dessa länder så länge som verksamhet bedrivs inom EU.

Det finns ett antal undantag till förordningen om geoblockering. Några exempel är:

 • Transporttjänster
 • Tjänster som erbjuds av bemanningsföretag
 • Finansiella tjänster, till exempel bank- och kredittjänster, försäkringar, pensionssparande, värdepapper och investeringsfonder samt investeringsrådgivning, betalningar och leasing
 • Privata säkerhetstjänster
 • Vissa speltjänster/spelverksamhet till exempel lotterier, kasinospel och vadslagningar
 • Audiovisuella tjänster, till exempel biografer och radiosändningar
 • Elektroniska kommunikationstjänster
 • Hälso- och sjukvårdstjänster
 • Tjänstedirektivet påverkar inte heller regler som garanterar konsumenter skydd enligt lagstiftningen i deras hemländer.

Företag är inte heller skyldiga att leverera varor och tjänster till samtliga medlemsländer.

Om du har frågor kring geoblockering kan du vända dig till din nationella kontaktpunkt för geoblockering. Det finns en kontaktpunkt i varje EU-land samt i Norge, Island, Liechtenstein och Storbritannien. Kontaktpunkternas syfte är att underlätta för företag och konsumenter att erbjuda och köpa produkter på den inre marknaden och säkerställa den fria rörligheten.

Kontaktpunkt i Sverige – ECC Sverige

ECC Sverige har uppdraget att informera konsumenter vid köp av produkter från andra EU-länder.

Mejl: ecc@konsumentverket.se
Brev: Konsumentkontaktpunkt enligt geoblockering, ECC Sverige, box 48, 65102 Karlstad

Vad kan du få hjälp med?

ECC Sverige kan ge information om:

 • Konsumenträttigheter vid köp av varor och tjänster inom EU, Norge, Island och Storbritannien
 • Möjligheter till rättslig prövning av tvister

Det kostar inget att ta kontakt med oss.

Hitta kontaktpunkter i andra länder på EU-kommissionens webbplats

Lär dig mer om geoblockering och geoblockeringsförordningen

Om ett företag bryter mot bestämmelserna om geoblockering kan du som konsument göra en tillsynsanmälan till Konsumentverket.

Gör en webbanmälan via Konsumentverkets webbplats

Källa: ECC Sverige

Granskad: 31 januari 2022

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.