Sen leverans av vara

Om du har beställt en vara och företaget inte levererar den i tid kallas det för dröjsmål. Om ni inte har kommit överens om annat ska företaget leverera en beställd vara senast 30 dagar efter att ni ingått avtalet.

Om du inte får din vara i tid kan du:

  •  Hålla inne betalning
  •  Kräva att företaget fullgör köpet
  • Häva köpet om förseningen är av väsentlig betydelse för dig
  •  Kräva skadestånd för kostnader som du har fått på grund av förseningen

Hålla inne betalning

Enligt konsumentköplagen har du rätt att hålla inne betalning som säkerhet för att företaget levererar din vara. Tänk på att meddela företaget skriftligen att du håller inne betalningen. Om du köpt varan på kredit, exempelvis på faktura eller avbetalning, har du samma rätt att hålla inne betalning gentemot kreditgivaren. I dessa fall ska både företaget och kreditgivaren meddelas.

Kräva att företaget fullgör köpet

Du har rätt att kräva att företaget håller sin del av avtalet och levererar din vara. Om varan är försenad behöver du kontakta företaget och klaga på förseningen. Tänk på att ta en skriftlig kontakt, gärna via mejl. Ge samtidigt företaget en tilläggstid, alltså ett sista datum för när varan senast ska levereras till dig. Tänk på att tilläggstiden inte får vara för kort, företaget måste få en rimlig chans att leverera varan.

Häva köpet 

Om du har gett företaget en tilläggstid utan att varan har levererats kan du ha rätt att häva köpet.

Om förseningen är av väsentlig betydelse för dig kan du ha rätt att häva köpet även om du inte har gett företaget en tilläggstid. Det kan exempelvis handla om att du innan köpet har informerat företaget om att leveransdatumet är avgörande för ditt köp.

I vissa fall kan det vara uppenbart att en försening är av väsentlig betydelse utan att du har informerat om det, exempelvis om du beställer en bröllopsklänning.

Skadestånd

Om du får kostnader på grund av förseningen kan du kräva skadestånd för dessa. Enligt lag kan du få ersättning för faktiska kostnader, du har alltså inte rätt till ersättning för tiden du väntat. Du måste också kunna bevisa vilka kostnader du haft med hjälp av exempelvis kvitton.

Mer om konsumentköplagen

Om du och företaget inte är överens

Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad.

Mer om hur du gör en anmälan på ARN:s webbplats