Avtal

När du köper något i en butik, bokar en resa på nätet eller tackar ja till ett anbud om renovering av badrummet ingår du avtal. En förälder eller förmyndare måste som regel godkänna köpet om du är under 18 år. Det finns många former av avtal och olika regler gäller beroende på vad du avtalar om. Här hittar du information om de regler som gäller generellt för alla avtal.

Att ingå ett avtal

När två parter är överens om något ingår man en avtal. Avtalet är bindande för båda parter och det innebär att båda måste göra det som de i avtalet har lovat att göra, exempelvis att den ena ska leverera en vara som den andra sedan ska betala för.

Man kan ingå de flesta avtal både muntligt och skriftligt och det är sällan det finns krav för i vilken form man ska ingå ett avtal. För vissa avtalsformer krävs det dock att avtalet är skriftligt för att det ska vara bindande, exempelvis vid husköp.

Fullmakt

Att skriva en fullmakt innebär att ge någon annan behörighet att ingå ett avtal åt dig. Fullmakten kan även innebära vissa befogenheter. En befogenhet vid ett bilköp kan exempelvis vara att den får kosta maximalt 50 000 kr. Det är viktigt att skilja mellan behörighet och befogenhet. Om en person överskrider sin behörighet blir avtalet ogiltigt. Om det i stället är befogenheten som överskrids blir avtalet giltigt, under förutsättning att den andra parten inte hade någon rimlig anledning att tro att personen överskred sina befogenheter.

En fullmakt kan vara både skriftlig och muntlig, men vid en muntlig fullmakt är behörighet och befogenhet samma sak. Det innebär att ett avtal då endast blir giltigt om det är helt i enlighet med fullmakten.

Ställningsfullmakt

En särskild form av fullmakt är ställningsfullmakt. Det innebär att anställda i vissa fall har rätt att ingå avtal med bindande verkan för sin arbetsgivare. Det vanligaste exemplet är butiks- eller kassapersonal som har rätt att ingå avtal om att sälja varorna i en butik.

Barn och avtal

För att ingå avtal måste du vara 18 år. Det finns dock tre undantag:

  • Om dina föräldrar eller din förmyndare har givit sitt tillstånd till avtalet,
  • Om du har fyllt 16 år och du handlar för pengar som du själv har tjänat,
  • Om du har eget hushåll före 18 års ålder och handlar till hushållet.

Läs mer om barn och avtal

Du behöver inte betala för något du inte har beställt

För att ett avtal ska gälla måste du måste acceptera ett erbjudande eller uttryckligen beställa något. Om ett företag påstår att du har beställt något, ska företaget också kunna bevisa det.

Du är inte betalningsskyldig för varor du inte har beställt, men du behöver alltid kontakta företaget och bestrida, det vill säga, protestera mot felaktiga krav på betalning. Du är heller inte skyldig att betala returfrakt för något du inte beställt. Om företaget vill ha tillbaka varorna kan du be om en returfraktsedel.

Du är inte bunden av oskäliga avtalsvillkor

Läs alltid avtalsvillkoren före ditt köp. Säljaren måste informera dig om villkoren före köpet. Du är dock vanligtvis bunden av ett avtal oavsett om du har läst villkoren eller inte.

Ett avtal får inte innehålla villkor som inte följer konsumentköplagen eller andra tvingande konsumentskyddande lagar. Det kallas för oskäliga avtalsvillkor. Om en säljare skriver i sina villkor att du måste reklamera inom ett år strider det mot konsumentköplagen som säger att du har tre år på dig att reklamera. Ett sådant villkor gäller alltså inte.

Om ett företag använder sig av oskäliga avtalsvillkor kan du anmäla det till Konsumentverket. Ett oskäligt avtalsvillkor kan exempelvis vara att villkoren bryter mot lagen eller att företaget får orimliga fördelar jämfört med dig.

Anmäla oskäliga avtalsvillkor på Konsumentverkets webbplats

Tänk på att om du handlar av en privatperson gäller inte konsumentlagstiftningen. Vid privatköp kan du och säljaren själva komma överens om villkoren för köpet.  

Läs mer om att köpa av privatperson