Avtal och villkor

När du köper något, beställer biljetter eller bokar hotellrum ingår du avtal. Därför är det bra att veta vilka regler som gäller när du handlar.

Du måste vara myndig

För att ingå avtal måste du vara över 18 år. Det finns dock tre undantag:

  • Om dina föräldrar eller din förmyndare har gett sitt tillstånd till avtalet.
  • Om du har fyllt 16 år har du rätt att handla för pengar som du själv har tjänat. 
  • Om du har eget hushåll före 18 års ålder har du rätt att handla till hushållet.

Om du är under 18 år måste varorna betalas kontant. För att handla på kredit måste du vara över 18 år eller få avtalet godkänt av en förmyndare. Att handla mot faktura räknas som kredit.

Du är inte bunden av oskäliga avtalsvillkor

Läs alltid villkoren för avtalet före ditt köp. Säljaren måste informera dig om villkoren före köpet. Men du är vanligtvis bunden av ett avtal oavsett om du har läst villkoren eller inte.

Däremot får ett avtal inte innehålla villkor som inte följer konsumentköplagen eller andra tvingande konsumentskyddande lagar. Det kallas för oskäliga avtalsvillkor. Om en säljare skriver i sina villkor att du måste reklamera inom ett år strider det mot konsumentköplagen som säger att du har tre år på dig att reklamera. Ett sådant villkor gäller alltså inte.

Tänk på att om du handlar av en privatperson gäller inte konsumentlagstiftningen. Vid privatköp kan du och säljaren själva komma överens om villkoren för köpet.  

Läs mer om att köpa av privatperson

Du behöver inte betala för något du inte har beställt

Du måste acceptera ett erbjudande eller uttryckligen beställa något för att ett avtal ska gälla. Om ett företag påstår att du har beställt något, ska företaget också kunna bevisa det.

Du är inte betalningsskyldig för varor du inte har beställt, men du behöver alltid kontakta företaget och bestrida felaktiga krav på betalning. Du är heller inte skyldig att betala returfrakt för något du inte beställt. Om företaget vill ha tillbaka varorna kan du be om en returfraktsedel.

Vad säger lagen?

Det är avtalsvillkorslagen som reglerar om villkor som ett företag använder gentemot konsumenter är skäliga eller inte. 

Mer om avtalsvillkorslagen

Om säljaren inte följer lagen

Om ett företag använder sig av oskäliga avtalsvillkor kan du anmäla det till Konsumentverket. Ett oskäligt avtalsvillkor kan exempelvis vara att villkoren bryter mot lagen eller att företaget får orimliga fördelar jämfört med dig.

Anmäla oskäliga avtalsvillkor på Konsumentverkets webbplats

Tipsa om sidan