Frågor och svar | Kategori: Fordon

Reservdelen till bilen passar inte trots rätt regnummer

Fråga från konsument:

Jag köpte en reservdel till min bil från ett tyskt företag. Jag fyllde i mitt registreringsnummer på webbplatsen innan jag köpte delen för att det skulle bli rätt. När jag fick delen och tog med den till verkstaden så passade den inte. Vad har jag rätt till?

En vanlig fråga från konsumenter

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej!  

Stämmer reservdelen inte överens med det du blivit lovad innan köp har du rätt att klaga, reklamera.

Vid en reklamation ska företaget åtgärda felet till exempel genom att byta ut varan. Går inte reservdelen att byta ut kan en hävning bli aktuell. Häva innebär att du returnerar varan och får pengarna tillbaka.

Du ska inte drabbas av kostnader på grund av felet. Företaget ska till exempel stå för eventuella fraktkostnader. Du kan även begära ersättning om du drabbats av extra kostnader på grund av felet. Till exempel kostnader i samband med verkstadsbesöket.

Mer om dina rättigheter vid reklamation

Vidare hjälp av Konsument Europa (ECC Sverige)
Om du reklamerat till företaget men ni inte kommer överens så kan du kontakta Konsument Europa för ytterligare rådgivning. Konsument Europa ingår i ett nätverk av konsumentkontor inom EU. De kan ge rådgivning och i vissa fall medla i ärenden (under förutsättning att det finns tillräckligt med underlag).

Läs mer om hur du kontaktar Konsument Europa

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor