Frågor och svar | Kategori: Andra områden

Det dras pengar från mitt konto, hur stoppar jag det?

Fråga från konsument:

Jag har upptäckt att det dras en summa pengar från mitt konto varje månad. Det har tydligen pågått ett tag. Jag har dock ingen aning om vad det handlar om. Vad ska jag göra? Hur kan jag stoppa dragningarna?

Vanlig fråga till Konsumentverkets vägledning

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej,

Börja med att kontakta din bank för att undersöka vem som ligger bakom dragningarna.

Får du reda vem som dragit pengarna ska du skriftligen kontakta dem och fråga vad det rör sig om. Är det ett företag som påstår att det finns ett avtal ska du ställa krav på att de bevisar det.

Vill du hindra att fler dragningar görs är en idé att spärra ditt konto. Fråga din bank hur du ska göra.

När dragningarna är felaktiga
Har du spärrat ditt konto och istället får fakturor du anser är felaktiga har du rätt att bestrida dem. Gör det skriftligen. Via mejl går bra. Detta för att kunna visa att du kontaktat företaget och kring vad.

Läs mer om att bestrida en felaktig faktura

När det kommer till dragningarna som redan utförts kan du argumentera för att företaget ska återbetala dig.

Är ditt betalkort kopplat till dragningarna kan du ha möjlighet att få hjälp av din bank om företaget inte betalar tillbaka.

Läs mer om kortreklamationer

Mer stöd och hjälp
Skickar företaget ett avtal till dig som du inte känner igen är ett tips är att kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig.

Många kommuner erbjuder nämligen konsumentvägledning och de kan i vissa fall tolka avtal. De kan även ha möjlighet att hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det skulle behövas.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Jag har fått avdrag på mitt konto från Tre olika namn
ATHLIEX , TWISTZER , FERIKIE , som jag inte har en aning om vad saken gäller , vilka är dessa ??

Mona Löfgren

Svar:

Erika
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Mona,

vi har inga kontaktuppgifter till dessa. Du får försöka söka på internet och se om du hittar kontaktuppgifter till dem eller om din bank har någon information.

Du kan kräva att företagen ska visa att det finns ett avtal mellan dig och dem. Om du vet att det inte finns så kan du behöva spärra ditt konto. Se min kollegas svar ovan och kontakta din bank för mer information.

Vi kan inte uttala oss om enskilda företag eftersom vårt uppdrag är att ge oberoende vägledning, men du kan själv söka på företagsnamn i Konsumentverkets diarium för att se om det har kommit in anmälningar mot ett specifikt företag. Konsumentverket tar emot anmälningar om exempelvis marknadsföring och avtalsvillkor.
Sök i Konsumentverkets diarium
Här hittar du mer information om vad du kan anmäla till Konsumentverket

Att ett företag har blivit anmält till Konsumentverket behöver inte betyda att företaget har brutit mot någon lag.
Kommunal konsumentvägledning
Ett tips är att kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig. Många kommuner erbjuder nämligen konsumentvägledning och de kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det skulle behövas.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Vänligen

Erika
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor