Kortreklamation

Lyssna

Om du har betalat med kort och har en tvist med ett företag kan din bank ibland hjälpa dig att få tillbaka din betalning. Det brukar kallas för kortreklamation.

Tänk på det här

  • Försök alltid att lösa problemet med företaget du har handlat av innan du kontaktar banken.

  • Spara dokumentation på vad som har hänt och mejl som visar att du har kontaktat företaget.

  • När du kontaktar banken behöver du kunna visa att du har klagat till företaget utan framgång.

Det här gäller för dig som konsument

Du kan göra en kortreklamation om du har en tvist med ett företag och tvisten handlar om att du inte får tillbaka dina pengar. En kortreklamation är ett sätt för din bank att hjälpa dig att få en återbetalning.

Här är några exempel då du kan ha möjlighet att göra en kortreklamation:

  • Du har ångrat köpet och har rätt att få tillbaka dina pengar enligt lag, men företaget gör ingen återbetalning.
  • Du har betalat för en vara som inte har levereras.
  • Ditt flyg har ställts in men du får ingen återbetalning av flygbolaget.

Hur dina rättigheter ser ut beror på vilken typ av kort du betalade köpet med.

Om du har betalat med ett kreditkort

Du har ett starkare skydd när du betalar med ett kreditkort. Ett kreditkort är ett kort där du i slutet av månaden får en räkning på alla köp du har gjort med kortet.

Vid kreditbetalningar skyddas du av konsumentkreditlagen. Lagen säger att du har rätt att ställa samma krav på banken som på företaget du har handlat av. Om du har rätt till återbetalning av ett företag kan du alltså välja att vända dig till banken för en återbetalning. Du kan dock inte kräva att få en återbetalning både från företaget och från banken.

Läs mer om rätt till ersättning från banken vid kreditköp på webbplatsen Konsumenternas.se

Om du har betalat med ett kort där pengarna dras direkt

Ett debetkort är ett kort där pengarna dras direkt från kortet när du köper något. När du betalar med ett debetkort har du ingen rätt enligt lag att vända dig till banken för att kräva återbetalning. Men många banker erbjuder möjligheten att göra en kortreklamation även när du har betalat med ett debetkort.

Det är bankens villkor som avgör vilka rättigheter du har. Det är inte ovanligt att det till exempel finns tidsgränser som begränsar bankens möjligheter att hjälpa dig.

Läs mer om olika kontokort på webbplatsen Konsumenternas.se

Om du vill ha hjälp av banken med en kortreklamation är det viktigt att du först kontaktar företaget för att försöka lösa problemet.

Ta kontakt med företaget skriftligen, till exempel via mejl. Förklara tydligt vad problemet är och varför du kräver en återbetalning. Du behöver kunna visa banken att du har kontaktat företaget och vilka krav du har ställt. Var därför noga med att spara mejlkonversationer och eventuellt annat underlag.

När du kontaktar din bank är det viktigt att du gör det skriftligen. Förklara problemet tydligt och bifoga underlag som visar vad som har hänt.

Exempel på sådant underlag kan vara:

  • orderbekräftelse eller kvitto på köpet
  • kopia på din reklamation till företaget
  • företagets svar på din reklamation
  • meddelande om att du ångrar köpet.

Meddela också att du själv har försökt lösa problemet med företaget men inte lyckats.

Hos Konsumenternas.se får du oberoende vägledning i frågor som rör bank och försäkring. Vägledningen är kostnadsfri. 

Till konsumenthjälp på webbplatsen Konsumenternas.se

Källa: Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Granskad: 14 februari 2022