Frågor och svar | Kategori: Reklamation och garanti

Får jag ny garanti när varan byts ut?

Fråga från konsument:

Hej!

Jag har bytt mina hörlurar mot nya eftersom de slutade att fungera som de skulle. Jag gjorde det inom garantitiden, men jag fick inte ett nytt kvitto. Jag undrar om det betyder att de nya hörlurarna inte har samma garantitid som de gamla?

Nu har jag bara garanti kvar i 3 månader på de nya, men företaget har normalt ett års garanti på sina produkter. Är det verkligen så att nu har jag inte rätt till ett års garanti på de nya hörlurarna??

/Anders

Anders

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Anders,

Tack för din fråga!

Nej, ett företag behöver inte ge dig ny garanti om varan byts ut. Garantier är frivilliga och kan vara olika långa och täcka olika saker. Däremot kan du alltid klaga på fel enligt konsumentköplagen.

Du har alltid rätt att klaga på fel enligt konsumentköplagen
Oavsett hur garantin ser ut har du alltid tre års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Reklamationsrätt betyder att du har rätt att klaga på ursprungliga fel. Ursprungliga fel är fel som fanns i hörlurarna när du köpte dem, till exempel tillverkningsfel. Det går inte att reklamera fel som uppstått av normalt slitage eller på grund av att du har hanterat hörlurarna på fel sätt.

Om du har fått hörlurarna utbytta bör du ha tre års reklamationsrätt på de nya hörlurarna oavsett vad garantin säger. En garanti kan aldrig ge dig sämre rättigheter än lagen.

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Jag tolkar svaret som att om man fått en ny vara pga godkänd reklamation, så har man rätt till ytterligare 3 års reklamationsrätt. Men kan jag då kräva nytt kvitto från återförsäljaren, som skickat in reklamationen till företaget, eller på vilket sätt kan jag hävda nya 3års reklamationsrätt från nya datumet?

Kajsa

Svar:

Adam
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Kajsa,

Du kan inte kräva att få ett nytt kvitto, men efterfråga ett bevis på att produkten är utbytt. Det kan exempelvis vara en lapp som styrker att varan är utbytt som är daterad och signerad i kassan.


Vänligen

Adam
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Ni skriver att företaget inte behöver förnya garantin vid ny vara men att det blir ny reklamationsrätt. Innebär reklamationsrätten i så fall att ett företag trots allt måste erbjuda en lösning för en utbytt vara som gått sönder inom 3 år och felet inte beror på slitage eller felaktig användning?

Christer

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Christer!

Reklamationsrätten innebär att du kan klaga på ursprungliga fel under 3 år från dagen du köpte varan/fick den utbytt. Att felet är ursprungligt innebär att felet ska ha funnits i varan redan vid köpet även om det visar sig senare.

Om du får en ny vara och fel uppstår även på den varan, oavsett om det är samma fel eller ett nytt, har du rätt till tre års reklamationsrätt. Reklamationsrätten gäller då från den dagen du fick den nya varan.

Mer om dina rättigheter vid reklamation

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Vad gäller om min produkt var trasig och företaget lagade den istället för att byta ut den? Har jag rätt till förlängd reklamationsrätt då?

Vanlig följdfråga till Konsumentverkets vägledning

Svar:

Isabell
Vägledare,
Konsumentverket

Hej,

Om samma fel, som tidigare blivit lagat, skulle uppkomma igen inom tre år kan du argumentera för att du fortsatt ska ha möjlighet att reklamera. Detta även om din treåriga reklamationsrätt gått ut. Det är inte helt klart vad som gäller i dessa fall, men du kan hävda att eftersom felet uppkommit igen ska det ses som att det inte åtgärdats korrekt och att du därför fortsatt kan ställa krav.

Har det gått mer än tre år sedan köpet och nya fel uppkommer på produkten kommer du dock troligtvis inte kunna klaga på dessa.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Om du anser att du har förlängd reklamationsrätt och ni inte kommer överens, kan du ha möjlighet att göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas.

För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att företaget har sagt nej till dina krav, eller inte gett dig något svar inom 30 dagar. Tvisten måste även överstiga ARNs värdegränser.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen

Isabell
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Om företaget jag har köpt en produkt av har 2 års garanti, 90 dagars returrätt, och endast erbjuder att byta ut produkten efter att den har slutat fungera 1 år efter köp, kan jag då be om att få produkten återbetald gentemot retur? Eller kan dom neka mig en återbetalning och endast yrka på en ersättning?

Amanda

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Amanda,

Du kan troligtvis inte ångra ditt köp. Den möjligheten har du enligt lag inom 14 dagar från leverans. Erbjuder företaget längre returrätt än så är det deras villkor som styr efter de 14 dagarna passerat.

Mer om ångerrätt

Finns det ett urspungligt fel på din produkt kan du ha rätt att häva köpet (returnera och få pengarna tillbaka) om felet på din vara är stort och allvarligt eller inte går att åtgärda inom skälig tid. Har du inte rätt att häva är det lagning eller utbyte som blir aktuellt. Ursprungliga fel ska åtgärdas utan kostnad för dig så ska produkten skickas tillbaka ska du inte behöva betala för det.

Eftersom vi ger oberoende vägledning och kan vi inte avgöra vad som är rätt och fel i ditt fall.

I våra guider kan du läsa mer vad som gäller enligt lag och utifrån garanti:

Läs mer om garanti och reklamationsrätt här

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor