Frågor och svar | Kategori: Reklamation och garanti

Får jag ny garanti när varan byts ut?

Fråga från konsument:

Hej!

Jag har bytt mina hörlurar mot nya eftersom de slutade att fungera som de skulle. Jag gjorde det inom garantitiden, men jag fick inte ett nytt kvitto. Jag undrar om det betyder att de nya hörlurarna inte har samma garantitid som de gamla?

Nu har jag bara garanti kvar i 3 månader på de nya, men företaget har normalt ett års garanti på sina produkter. Är det verkligen så att nu har jag inte rätt till ett års garanti på de nya hörlurarna??

/Anders

Anders

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Anders,

Tack för din fråga!

Nej, ett företag behöver inte ge dig ny garanti om varan byts ut. Garantier är frivilliga och kan vara olika långa och täcka olika saker. Däremot kan du alltid klaga på fel enligt konsumentköplagen.

Du har alltid rätt att klaga på fel enligt konsumentköplagen
Oavsett hur garantin ser ut har du alltid tre års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Reklamationsrätt betyder att du har rätt att klaga på ursprungliga fel. Ursprungliga fel är fel som fanns i hörlurarna när du köpte dem, till exempel tillverkningsfel. Det går inte att reklamera fel som uppstått av normalt slitage eller på grund av att du har hanterat hörlurarna på fel sätt.

Om du har fått hörlurarna utbytta bör du ha tre års reklamationsrätt på de nya hörlurarna oavsett vad garantin säger. En garanti kan aldrig ge dig sämre rättigheter än lagen.

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Om jag fått varan reparerad istället för utbytt, gäller även då tre års reklamationsrätt från när varan reparerades?

Björn

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Björn,

Nej, då gäller reklamationsrätten i tre år från den dag du köpte din vara.

Det är enbart när du får varan helt eller delvis utbytt som du har ny reklamationsrätt på varan eller den nya delen.

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Jag tolkar svaret som att om man fått en ny vara pga godkänd reklamation, så har man rätt till ytterligare 3 års reklamationsrätt. Men kan jag då kräva nytt kvitto från återförsäljaren, som skickat in reklamationen till företaget, eller på vilket sätt kan jag hävda nya 3års reklamationsrätt från nya datumet?

Kajsa

Svar:

Adam
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Kajsa,

Du kan inte kräva att få ett nytt kvitto, men efterfråga ett bevis på att produkten är utbytt. Det kan exempelvis vara en lapp som styrker att varan är utbytt som är daterad och signerad i kassan.


Vänligen

Adam
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Ni skriver att företaget inte behöver förnya garantin vid ny vara men att det blir ny reklamationsrätt. Innebär reklamationsrätten i så fall att ett företag trots allt måste erbjuda en lösning för en utbytt vara som gått sönder inom 3 år och felet inte beror på slitage eller felaktig användning?

Christer

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Christer!

Reklamationsrätten innebär att du kan klaga på ursprungliga fel under 3 år från dagen du köpte varan/fick den utbytt. Att felet är ursprungligt innebär att felet ska ha funnits i varan redan vid köpet även om det visar sig senare.

Om du får en ny vara och fel uppstår även på den varan, oavsett om det är samma fel eller ett nytt, har du rätt till tre års reklamationsrätt. Reklamationsrätten gäller då från den dagen du fick den nya varan.

Mer om dina rättigheter vid reklamation

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor