Frågor och svar | Kategori: Fordon

Ska jag betala fakturan från DinBilGaranti?

Fråga från konsument:

Hej. Jag har fått något som ser ut som faktura från ett företag som heter DinBilGaranti. Det står att min fabriksgaranti har slutar gälla och att jag kan förlänga den. Är det här något jag måste betala eller är det en bluff?

Oskar

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Oskar,

Tack för din fråga.

Det låter som du har fått ett erbjudande från DinBilGaranti om att teckna en garanti. Är det ett erbjudande behöver du inte betala. Du har rätt att bestämma själv vem du vill ingå avtal med.

Bakom DinBilGaranti står bolaget European Warranties Limited. Ett bolag registrerat i Storbritannien som marknadsför fordonsgarantier.

Vad innebär erbjudandet?
Funderar du på att tacka ja är det viktigt att du noga läser igenom villkoren för att veta vad garantin innebär, vad den täcker och hur du använder den. Undersök också vilket företag som står bakom garantin.

Ett tips är också att se om du kan få fram information vad andra tycker om garantin och företaget.

Hjälp att tolka avtalet
Vill du ha hjälp med att tolka avtalsvillkoren kan du prova vända dig till din kommun. Många kommuner erbjuder nämligen konsumentvägledning och de kan i vissa fall bland annat tolka avtal.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Anmäl till Konsumentverket
En grundläggande regel är att du alltid ska veta om något är marknadsföring. Anser du att det inte framgår att det är ett erbjudande du fått, att det är otydligt om det rör sig om reklam, kan du göra en anmälan om det till oss på Konsumentverket.

Din anmälan innebär inte att vi hjälper dig personligen i ditt ärende. Däremot kan din anmälan hjälpa andra konsumenter i framtiden eftersom Konsumentverket uppmärksammas på problemet.

Du kan göra en anmälan till Konsumentverket här

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Om man betalat en faktura från dom har man godkänt ett ett års avtal då? Måste inte ett avtal vara skriftligt eller via bank id? Mvh Mats

Mats

Fråga från en konsument

Hej ! Fick igår en faktura från firma DinBil Garanti. Ska ej betala den. Vad gör jag? Ska jag bara låta bli att betala? Och/eller skriva till firman?

Anita

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Mats och Anita,

Tack för era frågor!

1. Om du har fått en faktura men inte vill betala
Om du har fått en faktura från DinBilGaranti som du anser är felaktig är det viktigt att du bestrider (protesterar mot) den skriftligen med en förklaring till varför du anser att den är felaktig. Mejl funkar bra, det handlar om att du ska kunna bevisa att du har meddelat företaget att du inte godkänner betalningen.

Det är viktigt att fortsätta att skriftligen bestrida om du får inkassokrav eller ett betalningsföreläggande från Kronofogden för att undvika en betalningsanmärkning. Företaget har möjlighet att driva ärendet rättsligt om de anser att kravet är riktigt. Får de rätt i tingsrätten så riskerar du att få betala mer än summan på själva fakturan som till exempel dröjsmålsränta och andra avgifter.

Läs mer om att bestrida en felaktig faktura

2. Om du redan har betalat fakturan
Om DinBilGaranti skickat ut ett erbjudande till dig är det viktigt att det faktiskt framgår att det rör sig om ett erbjudande. Är det ett erbjudande behöver du inte betala.

Om du anser att det inte tydligt framgått att detta är marknadsföring och enbart ett erbjudande från företaget finns möjlighet att bestrida fakturan och avtalet. Att bestrida betyder att du protesterar mot betalningen och förklarar varför du inte anser att avtalet är giltigt. När du redan har betalat får du kräva återbetalning från företaget.

Tänk på att alltid kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl, när du bestrider en faktura eller kräver återbetalning.

Hur ingår man ett avtal?
Du behöver inte signera ett avtal skriftligen eller med Bank-ID, utan det kan räcka med att betala in summan som står på det erbjudande som företaget har skickat till dig. Därför är det viktigt att du meddelar företaget direkt och bestrider avtalet eller ångrar dig, om det är inom 14 dagar.

14 dagars ångerrätt vid distansavtal
När du ingår ett avtal på distans har du 14 dagars ångerrätt enligt lag. Inom 14 dagar kan du alltså kontakta DinBilGaranti och meddela att du ångrar köpet. Du behöver inte ha någon särskild anledning.

Kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl, och spara en kopia på ditt mejl.

Läs mer om ångerrätt

Om du och DinBilGaranti inte kommer överens
Om du och företaget inte kommer överens angående att du känner dig vilseledd in i avtalet eller vill ångra ditt köp kan du ha möjlighet att göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

För att ARN ska kunna pröva tvisten måste företaget ha sagt nej till dina krav, eller inte svarat dig inom 30 dagar. Tvisten måste även överstiga ARN:s värdegränser.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej. Jag får ett brev från Din Bil 2023-05-24 med en garantiförsäkring och inbetalningskort med giltighetstid 2023-06-01. 2 helgdagar alltså 4 bankdagar att betala. Dessutom tar det 60 dagar innan den träder i kraft. Är detta lagligt?

Nästan lurad 77åring

Svar:

Erika
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Nästan lurad 77åring,

Tack för din fråga.

Vi kan inte svara på om det är olagligt men en grundläggande regel är att du alltid ska veta om något är marknadsföring. Anser du att det inte framgår att det är ett erbjudande du fått, att det är otydligt om det rör sig om reklam, kan du göra en anmälan om det till oss på Konsumentverket.

Din anmälan innebär inte att vi hjälper dig personligen i ditt ärende. Däremot kan din anmälan hjälpa andra konsumenter i framtiden eftersom Konsumentverket uppmärksammas på problemet.

Du kan göra en anmälan till Konsumentverket här

Vänligen

Erika
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej.
Jag fick i slutet av Mars ett erbjudande från dinbil garantin. Jag blev lurad och betalade kvartal beloppet. Nu har jag får en till faktura för nästa kvartal. Eftersom jag googlade och hittade att det är en bluff företag, måste jag betala nästa faktura? De säger att det är ett års bindningstid.

Jonh

Svar:

Emma
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Jonh!

Det som avgör om företaget kan kräva pengar av dig är ert avtal och hur det gick till när ni ingick avtalet. Ett avtal ska vara frivilligt och man får inte lura någon att ingå avtal. Om du fick fakturan och betalade den i tron om att det var en faktiskt faktura och inte ett erbjudande så kan du nu argumentera för att avtalet inte är giltigt. Du får då göra det skriftligt till företaget och därmed också meddela att du därför bestrider den nya fakturan då du anser att du inte är bunden av ett avtal.

Vänligen

Emma
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej jag har betalt ett år till din bil garanti och nu fått en faktura på ett år till de skriver att det är tre månader uppsägningstid på försäkringen har en vecka på mig att betala annars blir det påminnelse avgift måste jag betala

Lena

Fråga från en konsument

Har fått en faktura från Din bilgaranti på 2199 kronor vilken skall betalas den 28/8 ( alltså i dag) då jag förstått att företaget är stationerat i England och faktura företaget G Fakturaservice är en bluff, vad gör jag?

Ulf Runström

Svar:

Emma
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Lena och Ulf,

Lena:
Dinbilgaranti får inte förlänga ditt befintliga avtal hur som helst.

I lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning finns regler om hur en förlängning ska gå till för att vara giltig:

  • I avtalet ska det finnas ett villkor om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp.
  • Företaget är skyldigt att skriftligen påminna dig om detta senast en månad innan avtalet måste sägas upp. 
Om DinBilGaranti har gjort fel
Om det inte finns ett sådant villkor, eller om DinBilGaranti inte påminner i rätt tid, har du rätt att omgående säga upp avtalet. Skicka i sådant fall ett mejl till företaget och begär att avtalet avslutas.

Skulle du ha rätt att säga upp avtalet behöver du också bestrida fakturan som du har fått. Du hittar information om hur du bestrider en felaktig faktura i tidigare svar från oss i denna tråd.

Ulf:
Vi kan inte svara på hur du ska göra i din enskilda situation. Här beror det på om du har ett avtal med DinBilGaranti eller inte. Du kan läsa högre upp i den här tråden om vilka alternativ du har.

Vänligen

Emma
Vägledare, Konsumentverket

Frågan är stängd!

Frågan är stängd, därför går det inte att ställa en följdfråga eller lämna kommentarer längre.

Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor