Frågor och svar | Kategori: Abonnemang och prenumerationer

Fastnat i medlemskap vid köp av böcker

Fråga från konsument:

Hej

I september köpte jag några böcker från en hemsida.

I efterhand har jag sett att jag ingick ett medlemskap som är gratis i 14 dagar och sedan kostar det 129 kr/mån som dras från bankkortet man handlar med.

Vad ska jag göra? Måste jag betala denna avgift även fast jag inte förstod att det var ett medlemskap.

Tacksam för svar!

Lennart

Svar:

Erika
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Lennart,

Vad tråkigt att du hamnat i ett oönskat medlemskap.

Om du har godkänt medlemsvillkoren i samband med köpet så har du ingått ett avtal om medlemskap. Om du inte har godkänt några villkor om medlemskap har du inte ingått något avtal om ett medlemskap. Som utgångspunkt är det företaget, som påstår att ni ingått ett avtal, som ska bevisa det.

Du behöver i första hand kontakta företaget skriftligen och framföra dina krav samt avsluta medlemskapet. Mejl går bra. Du bör också se till att spara en kopia av ditt klagomål för en eventuell tvist.

Om du och företaget inte kommer överens
Många kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan ha möjlighet att vända dig för mer information och stöd. De kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till ARN. Kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du ha möjlighet att göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas. Tänk på att minsta summan som ärendet handlar om måste uppgå till minst 500 kronor.

För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att företaget har sagt nej till dina krav, eller inte gett dig något svar inom 30 dagar.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Hoppas att det löser sig på bästa sätt.

Vänligen

Erika
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Jag förstår att man ofrivilligt har fastnat i ett medlemsskap för att man varit ouppmärksam i en för mig otydlig text. Men frågan är om det kan förnyas månad efter månad utan att jag för någon som helst meddelande om fortsatt medlemskap och företaget har rätt att ta avgiften från mitt bankkonto utan som sagt något som helst meddelande

Ann-Christin

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Ann-Christin,

Om företaget behöver påminna dig eller ej beror på din uppsägningstid, om det rör sig om ett tidsbestämt avtal.

Undersök villkoren för medlemskapet du godkänt.

När det kommer till tidsbestämda avtal som kan sägas upp inom tre månader behöver inte företaget skicka en skriftlig påminnelse om automatisk förlängning.

Läs mer om reglerna kring automatisk avtalsförlängning

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Om de första 14 dagarna är kostnadsfria och att medlemskapet därefter fortlöper för 89 kr/månad, med 30 dagars uppsägningstid och jag säger upp medlemskapet direkt via mail, då bekräftelsemailet om medlemsskap kommer, dvs samma dag. Har de då rätt att fakturera mig 89 kr.

Joachim

Svar:

Erika
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Joachim,

Hallå konsument ger oberoende vägledning och kan enbart lämna generell information. Det innebär att vi inte kommer kunna göra en bedömning av ditt enskilda fall, eller hjälpa dig att tolka avtalsvillkor.

Om du sagt upp avtalet direkt dag 1 bör du ha rätt att ångra avtalet (ångerrätt) och i så fall ska du inte ha någon uppsägningstid.

Många kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan ha möjlighet att vända dig för mer information och eventuell avtalstolkning. Kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Anmäl till Konsumentverket
Om du anser att ett företag har oskäliga avtalsvillkor eller vilseledande marknadsföring kan du anmäla det till Konsumentverket. En anmälan till Konsumentverket kan läggas till grund för framtida tillsynsarbete, men det kommer inte resultera i en prövning i ditt enskilda ärende.

Du kan göra en anmälan till Konsumentverket här

Vänligen

Erika
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Nej det var inget tidsbestämt avtal. De har dragit i två år men nu "har de varit snälla" och åter betalt ett års avgifter. Insatt på mitt konto. Jag förstår att det kan vara konstigt att jag inte uppmärksammat dragningarna på mitt konto men så är det tyvärr. Upptäckte det för att jag tappat mitt bankkort och upptäckte att någon, dem alltså hann o dra från kontot innan jag spärrade det. Men jag tycker att det är konstigt att jag är "medlem" med abonnemang utan att höra något överhuvudtaget under så lång tid. Har andra medlemsskap och abonnemang men där får man kontinuerliga meddelanden.

Ann-Christin

Fråga från en konsument

Nextorys gratis abonnemang

Deras regler gällande provperioden:

Under provperioden kan du läsa och lyssna med Nextory utan kostnad. Din första provdag är samma dag som du skapar kontot.
När du påbörjar en provperiod registrerar du dina betaluppgifter. Detta gör du för att kunna läsa och lyssna utan avbrott om du vill fortsätta använda Nextory efter provperioden. När provperioden tar slut debiteras du enligt det abonnemang du valde när du skapade kontot.


Om du inte vill fortsätta använda Nextory och vill undvika en debitering behöver du avsluta abonnemanget senast sista provdagen genom att logga in på Mina sidor på nextory.se.

Senaste sista dagen, vilket var den 31 augusti. Den dagen avslutade jag abonnemanget på deras hemsida Och nästa dag så drog de kostnaden för september månad.

Får de göra så? Deras kundtjänst vill inte debitera tillbaka något.

Mvh,
Anonym

Anonym

Svar:

Viktoria
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Anonym,

Vad tråkigt att du har hamnat i det vi kallar för en abonnemangsfälla trots att du försökt avsluta inom provperioden.

Jag kan egentligen inte ge dig någon ytterligare vägledning än den information min kollega lämnat i tidigare inlägg.

Vill även tipsa om vår artikel som handlar om abonnemangsfällor.


Vänligen

Viktoria
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor