Frågor och svar | Kategori: Försenad leverans

Solcellsleverantören kan inte leverera

Fråga från konsument:

Vi har tecknat ett avtal gällande solcellsanläggning. När vi skrev på avtalet skulle vi få installation före sommaren. Vi har fick ett preliminärt datum juni. Efter att själva ha fått kontakta företaget flera gånger så har vi nu fått svaret att de inte kan leverera avtalade solpaneler från den leverantör som vi har valt. Vi har själva tagit reda på att rätt paneler finns hos en grossist i Norge, men företaget vill inte köpa från dem då de får betala ett högre pris. Vi har nu att välja på att byta till andra paneler med kortare garantier, vänta på en oviss, lång, leveranstid eller betala mer för att få rätt paneler. Vad har företaget för ansvar att leverera enligt avtal. Vi har inget tyvärr inget sista leveransdatum inskrivet i avtalet då företaget ville återkomma med tid för installation, men kan de vänta hur länge som helst? Det står i avtalet att fullständiga villkor finns på deras hemsida, men där kan jag inte finna någonting.

Pernilla

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Pernilla,

Tack för din fråga!

Om företaget inte levererar och/eller installerar solceller inom tiden ni avtalat har du i första hand rätt att kräva att företaget håller sin del av avtalet.

Hävning vid försening av stor betydelse
Du kan ha rätt att häva avtalet om förseningen är av stor betydelse. Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts. Du är inte är skyldig att betala och företaget är inte skyldiga att leverera. För att du ska ha rätt att häva avtalet behöver förseningen vara av stor betydelse för dig, eller av väsentlig betydelse som det står i lagen.

Det kan till exempel handla om att förseningen har stor påverkan på din vardag. Det är du som behöver kunna bevisa eller argumentera för varför förseningen är av väsentlig betydelse för dig.

Läs mer om problem efter köp av solceller här

Täckningsköp
Väljer du att köpa varan någon annan stans, och tvingas betala ett högre pris, har du möjlighet att kräva ersättning för mellanskillnaden av företaget som inte levererade varan. Det kallas för att göra ett täckningsköp. För att kunna kräva ersättning för mellanskillnaden behöver du göra köpet med omsorg. Det betyder att du behöver jämföra alternativ och välja ett rimligt pris. Hittar du inte en exakt likadan vara kan det vara okej att köpa en vara som är likvärdig. En vara ses ofta som likvärdig om den har motsvarande kvalitet, funktioner och pris.

Tänk då på att du måste ha skriftligt underlag på att du har försökt att komma överens med företaget innan du väljer att häva avtalet och göra ett täckningsköp. Du kan behöva stå för kostnaden till en början och sedan kan kräva ersättning från företaget. Om företaget nekar dig ersättning kan du ta ärendet vidare för prövning. Det är alltså inte säkert att du kan få mellanskillnaden tillbaka.

Om du och företaget inte kommer överens
De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Jag gick in i ett avtal med ett solcellsföretag i Juni 2022, ingenting var problem att få tag i enligt säljaren, allt hade dom hemma för snabb lev & montering. Montaget av cellerna skedde enligt plan och utlovad vecka 40 2022. sen direkt efter får jag ett mail ifrån företaget att det är brist på Växelriktare som är nästa steg, dom skriver också att dom är ett av ända företagen som beställer med 6-9 månaders framförhållning och nu kan leverans av denna bli uppskjuten med 4 veckor. 10 dagar senare får jag ett nytt mail om att det fortfarande är stor brist på varan och dom kan nu inte säga något leveransdatum på växelriktaren. Nu iom krav på att fakturan måste vara helt betald samma år för att få Grön Teknik avdrag vill dom fakturera mig sista beloppen som är kvar fast att anläggningen inte är klar och ingen kan ge ett besked när. Det kommer nu gå in på 12veckor försening av leveransen och jag har själv hittat dessa växelriktare i lager för att köpa den men dom hävdar att jag får köpa in den själv men dom drar inte av det på sin slutfaktura, och dom vill inte heller köpa in den för dom köper bara ifrån sin leverantör som inte får fram några. Vad gäller här? Har dom rätt att inte dra av kostnaden på slutfakturan om jag köper in växelriktaren som finns i lager hos andra grossister? Hur länge får dom ge meddelande vet inte leveranstid. vad för krav kan jag ställa på dom när dom inte vill försöka samarbeta? Jag vill få klart min anläggning och det går men dom stoppar det.
Har jag rätt att häva sista fakturan?

Johan

Svar:

Emma
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Johan,

Här kan du argumentera för att företaget inte har gjort allt inom sin kontroll för att kunna leverera i tid. I och med detta skulle du kunna argumentera för att du ska få häva den delen av avtalet som ännu inte är utförd då det är viktigt för dig att få igång din anläggning. För att du då själv ska kunna införskaffa växelriktaren och sedan anlita någon annan som kopplar in den åt dig.

Du ska nu kunna meddela detta skriftligt till företaget och även meddela att du kommer att hålla inne betalningen motsvarande summan som det kommer att kosta dig att slutföra arbetet utan dem. För att ta reda på detta kan du undersöka med andra oberoende företag vad det skulle kosta dig att få växelriktaren installerad samt vad växelriktaren kostar. Om det däremot är så att det kommer kosta dig mer än det du har hållit inne så kan du i efterhand kräva ersättning på mellanskillnaden från det första företaget.

Om företaget ändå fakturerar dig för hela arbetet så behöver du bestrida fakturan. Detta gör du skriftligt till företaget, till exempel via mejl.

Läs mer om att bestrida en faktura på vår webbplats

Om ni inte kommer överens
Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du ha möjlighet att göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas.

För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att företaget har sagt nej till dina krav, eller inte gett dig något svar inom 30 dagar.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Kommunal konsumentvägledning
Många kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan ha möjlighet att vända dig för mer information och stöd. De kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till ARN. Kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Vänligen

Emma
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej, jag har nästan samma problem. Solcellsföretaget (Sesol) fick en förskottsbetalning på 70% som motsvarar ungefär kostnaden för panelerna och dess installation. De levererade och installerade panelerna inom tidsramen som de satte sig själva. Problemet verkar nu vara leverans och installation av växelriktare och batteri som också ingår i avtalet. För att få kunna få avdrag på skatten för grön teknik behövs det dock att slutfakturan är betalat senast den 31 dec 2022 och anläggningen klar och i drift senast 31 januari 2023 som de påstår. De vill nu att vi betalar slutfakturan på resterande 30% av totalkostnaden utan att vi får en garanti på att det verkligen blir klart i tid. Vi anser att det åtminstone borde skrivas ett nytt kontrakt och att de står för den kostnaden som vi redan gick miste om i form av avdrag för detta året (ca. 22.000 kr) i form av rabatt eller liknande. Är detta möjligt och hur borde man isf formulera detta dvs gå till väga. Tack så mycket för svaret på förhand och god jul!

Tim

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Tim,

Vi har besvarat en liknande fråga i ett tidigare inlägg. Läs gärna mer där för att få information om vad som gäller.

Måste man betala i förväg för att få Grön teknik avdrag?

Om du har en ny fråga som inte besvaras i den tråden är du välkommen att kontakta oss på nytt. Tänk dock på att vi aldrig kommer kunna göra en bedömning av ditt enskilda fall utan vi kan enbart lämna generell information.

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Om företaget jag beställde solpanelen av har gått i konkurs. Nu erbjuder ett annat bolag som verkar ta över rörelsen mig sina tjänster måste jag acceptera det eller kan häva min beställning ?

Mikael

Svar:

Emma
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Mikael,

Vi har besvarat en liknande fråga i ett tidigare inlägg. Läs gärna mer där för att få information om vad som gäller.

Får vi tillbaka vår handpenning när Energihem gått i konkurs?​​​

Om du har en ny fråga som inte besvaras i den tråden är du välkommen att kontakta oss på nytt. Tänk dock på att vi aldrig kommer kunna göra en bedömning av ditt enskilda fall utan vi kan enbart lämna generell information.

Vänligen

Emma
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Min leverantör av solpaneler har sagt att man blir 3 månader försenade. Har man rätt att dra av x antal kronor för varje månad som går.

Jerry

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Jerry,

Tack för din fråga!

Om du ska ha rätt att kräva en viss summa i ersättning om arbetet blir försenat behöver du och solcellsleverantören ha kommit överens om förseningsvite i ert avtal innan arbetet påbörjades. Förseningsvite är nämligen inget du har rätt att kräva enligt lag.

Har du och leverantören alltså inte kommit överens om förseningsvite kan du inte kräva ersättning för själva väntan i sig.

Ersättning på grund av att du drabbas av extra kostnader
Solcellsleverantören ska däremot stå för eventuella kostnader du drabbas av för att arbetet är försenat. Exempel på dessa kostnader kan vara: 

  • inkomstförlust om du måste vara hemma från jobbet för att ta emot leverantören
  • ersättning till andra företag som tvingas vänta med sitt arbete för att arbetet är försenat (kan till exempel bli aktuellt vid större arbeten när flera företag är inblandade). 
Du kan alltså kräva ersättning för de faktiska kostnaderna, inte för besväret eller tiden du lägger ner. Du behöver kunna visa underlag, till exempel kvitton och fakturor. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till förseningen av din solcellsanläggning. 

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor