Frågor och svar | Kategori: Fordon

Jag ska köpa båt. Vad ska jag tänka på?

Fråga från konsument:

Jag har tänkt köpa mig en båt till sommaren och undrar vad ni har för tips inför köpet.

Sara

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Sara,

Tack för din fråga.

Det finns en hel del som är bra att tänka på och undersöka innan man köper en båt.

Skriftligt avtal
Det är bra att skriva ett köpekontrakt, oavsett om du köper båten från ett företag eller en privatperson. Skriv ett tydligt kontrakt där båtens skick, årsmodell, tillbehör och så vidare framgår. Det du blivit lovad muntligt är svårt att bevisa. Det är bra om allt står i köpekontraktet eller i annat skriftligt underlag, som e-post eller sms.

Reklamation
Oavsett om du köper båt av ett företag eller en privatperson så har du rätt att klaga på (reklamera) fel du upptäcker efter köp. Skyddet är starkare när du köper av ett företag. Då omfattas nämligen köpet av konsumentköplagen. Om du köper av en privatperson är det istället köplagen som gäller. Denna lag är inte tvingande utan det är först och främst avtalet mellan er som styr.

På vår webbplats kan du läsa mer om vad som gäller och hur du kan gå tillväga om du upptäcker fel på båten.

Läs mer om dina rättigheter vid köp av företag

Läs mer om dina rättigheter vid köp av privatperson

Försäkring
Du behöver undersöka vilken typ av försäkring du behöver för båten du funderar på att köpa. En försäkring skyddar dig om din båt blir skadad eller stulen. Den skyddar även om du råkar orsaka en olycka.

Vår samarbetsbyrå Konsumenternas Försäkringsbyrå är experter på denna typ av frågor. På deras webbplats finna bland annat information om vilken typ av försäkring du behöver ha och varför. De har även en tjänst som hjälper dig jämföra båtförsäkringar. Du kan även kontakta dem om du har fler funderingar kring försäkring.

Läs mer på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats

Miljö
När det kommer till båtar och miljö finns det en hel du kan göra själv för att värna om och bidra till att skydda de miljöer du kommer vistas i med din båt. Det finns även lagar och regler som du behöver ha koll på.

På Transportstyrelsens webbplats kan du få information vad som gäller.

Till Transportstyrelsens webbplats


Hoppas du fått information som hjälper dig på vägen mot ett eventuellt båtköp.

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Om säljaren vill häva köpet efter på skrivet kvitto . kan han göra det ?

Patrik

Svar:

Emma
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Patrik,

Huvudregeln är att avtal ska hållas av båda parter. Om du har skrivit på ett köpeavtal kan du kräva att säljaren håller sin del av avtalet. För att säljaren ska ha rätt att frånträda avtalet behöver det finnas villkor som ger hen rätt till det, alternativt att avtalet är ingått på felaktiga grunder.

Här kan du läsa mer om att ingå avtal

Vänligen

Emma
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Om jag fattat det rätt så är ett muntligt avtal lika mycket värt som ett skriftligt , och i mitt fall så byter jag in en äldre båt och då blir det som att firma i detta fallet "köper" min båt och då gäller undersökningsplikten lika mycket för dom som för mig på den nya båten .

Patrik

Svar:

Emma
Vägledare,
Konsumentverket

Hej igen,

Ja, ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt men med nackdelen att det är svårt att bevisa. Det finns även undantag där muntliga avtal inte är tillåtna, som till exempel vid fastighetsköp.

Vi kan inte svara på vad som gäller för företaget och deras undersökningsplikt eftersom det inte regleras i konsumentlagstiftningen.

Vänligen

Emma
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

En båtmäklare säljer min båt å mina vägnar. Vilka regler gäller om den nya köparen vill reklamera något? Enligt mäklaren blir det konsumentköplagen som gäller eftersom han (näringsidkare) säljer båten. Men eftersom han endast är en mäklare så faller ansvaret på mig att rätta till. I så fall omfattas försäljningen av konsumentköplagen och det ger väl mig ett sämre utgångsläge än genom att sälja båten själv.

Gary

Svar:

Adam
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Gary,

Tack för att du hör av dig till oss!

Ja, Vid förmedlingsköp kan köparen klaga på fel (reklamera) enligt konsumentköplagen. Köparen kan välja om den vill reklamera hos företaget eller hos dig, det vill säga den som har anlitat företaget för att förmedla köpet.

Så ja, vid förmedlingsköp är ditt ansvar som säljare större än vid privatköp.

Vänligen

Adam
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor