Coronaviruset - hotell och boende

Om du själv vill avboka ditt boende så är det avtalsvillkoren som avgör om du kan avboka och få återbetalning. Utrikesdepartementet, UD, avråder fortfarande från resor till flera länder men en sådan avrådan innebär inte att du med säkerhet kan kräva tillbaka pengarna för din hotellbokning.

Hotell och boenden i Sverige

Om du själv vill avboka ditt boende så är det avtalsvillkoren som avgör om du kan avboka och få återbetalning. Läs därför igenom villkoren för din bokning för att se om de ger dig rätt att avboka hotellet och få pengarna tillbaka. Avtalsvillkoren ska vara skäliga.

Hotell och boenden i andra länder

När du har bokat ett hotell är det generellt sett bokningsvillkoren som avgöra om du kan avboka hotellet och få tillbaka några pengar.

Utrikesdepartementet, UD, avråder fortfarande från resor till flera länder men en sådan avrådan innebär inte att du med säkerhet kan kräva tillbaka pengarna för din hotellbokning. Du kan alltid argumentera för det, men det är ingenting du med säkerhet kan kräva. Situationen kan nämligen tolkas olika i de olika länderna och det kan även finnas speciallagstiftning i vissa länder med anledning av coronavirusets utbrott som begränsar din rätt att få återbetalning.

Om hotellet stänger ska de återbetala dig för din bokning. Det kan dock också vara okej för hotellet att erbjuda en ombokning eller en voucher istället för en återbetalning.

Om hotellet inte har stängt ner men om resmålet har så pass omfattande restriktioner att du inte kommer kunna bo på hotellet, kan du också argumentera för en återbetalning, ombokning eller voucher.

För dig som söker mer information om coronaviruset

Har du allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller av någon annan ansvarig myndighet.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Krisinformation.se

På webbplatsen krisinformation.se finns information från flera myndigheter om vad som gäller angående spridningen av coronaviruset.

Läs mer på Krisinformation.se