Coronaviruset - hotell och boende

Du bör ha rätt att avboka hotell, stugor och fritidshus du bokar hos företag i andra länder så länge som UD avråder från alla resor utomlands. Om du vill avboka ett hotell längre fram är det ditt avtal med hotellet som avgör.

Hotell och boenden i andra länder

Hotellbokningar fram till och med 15 juni

Utrikesdepartementet, UD, avråder just nu från resor till alla länder. UD:s avrådan gäller fram till 15 juni. Många länder har nu också olika typer av inreseförbud och karantänbestämmelser som kan innebära att man inte får gå ut annat än i nödvändiga ärenden.

Om du har en hotellbokning fram till och med 15 juni bör du ha rätt att avboka hotellet eftersom restriktionerna sammantaget gör det omöjligt att utnyttja boendet. Vänd dig till hotellet för att göra din avbokning och begära pengarna tillbaka.

Om hotellet inte betalar tillbaka dina pengar kan du ta ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

 

Hotellbokningar efter 15 juni

Om din hotellbokning ligger efter den 15 juni vet vi i dag inte om UD kommer att avråda för resor till ditt resmål. Om du ändå vill boka av hotellet är det ditt avtal med hotellet som styr. Dina möjligheter att få pengarna tillbaka när du avbokar ett hotellrum beror på avbokningsvillkoren för din bokning. Varje hotell har egna villkor, vilket innebär att du behöver kontrollera vad det står i villkoren för just din bokning för att vara säker på vad som gäller för dig.

Kolla gärna med hotellet om det är möjligt att ändra bokningen till ett annat datum. Om hotellet stänger ska de återbetala dig för din bokning.

Hotell och boenden i Sverige

Om du själv vill avboka ditt boende så är det under normala omständigheter avtalsvillkoren som avgör om du kan avboka och få pengarna tillbaka. Läs därför igenom villkoren för din bokning för att se om de ger dig rätt att avboka hotellet och få pengarna tillbaka.

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du ska avstå från icke nödvändiga resor inom Sverige kan du ha rätt att få pengarna tillbaka om du avbokar ditt hotell. Detta gäller i synnerhet om man tillhör någon av riskgrupperna. Detta beror på att situationen kan ses som force majeure-liknande händelse. En force majeure-liknande händelse är någonting som är ytterst ovanligt, oförutsägbart och bortom din och bolagets kontroll. Detta har inte prövats rättsligt ännu, det kan därför vara så att bolaget nekar dig återbetalning. Då kan du ta ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Kan jag avboka för att jag är i en riskgrupp?

Om du tillhör en riskgrupp kan du ha rätt att göra en avbokning för paketresor och få tillbaka pengarna under sådana omständigheter. Det har EU-kommissionen uttalat sig om. Rätt till avbokning har dock inte prövats rättsligt, det är därför möjligt att arrangören kommer att neka återbetalning.

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du ska avstå från icke nödvändiga resor inom Sverige kan du ha rätt att få pengarna tillbaka om du avbokar ditt hotell. Detta gäller i synnerhet om man tillhör någon av riskgrupperna. Detta beror på att situationen kan ses som force majeure-liknande händelse. En force majeure-liknande händelse är någonting som är ytterst ovanligt, oförutsägbart och bortom din och bolagets kontroll. Detta har inte prövats rättsligt ännu, det kan därför vara så att bolaget nekar dig återbetalning. Då kan du ta ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

För dig som söker mer information om coronaviruset

Har du allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller av någon annan ansvarig myndighet.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Krisinformation.se

På webbplatsen krisinformation.se finns information från flera myndigheter om vad som gäller angående spridningen av coronaviruset.

Läs mer på Krisinformation.se