Problem med kemtvätt

Lyssna

Läs om dina rättigheter när företaget misslyckats med tvätten eller skadat dina kläder. Du får även veta vad du kan kräva av företaget om de tappat bort ditt plagg. Läs också om vad branschöverenskommelsen mellan Sveriges Tvätteriförbund och Konsumentverket reglerar.

Tänk på det här

  • Spara alltid ditt inlämningskvitto så du kan bevisa vad du lämnat in.

  • Om tvättråden är felaktiga eller otillräckliga kan det finnas möjlighet att klaga hos butiken där du köpt plagget.

Välj vad du vill läsa mer om

Har företaget tappat bort plagget, har du rätt till ersättning för plagget. Det kan ske exempelvis genom att de ersätter dig med värdet på plagget eller att du får ett likvärdigt plagg.

Tänk på att ställa skriftliga krav till företaget, gärna via mejl. Bifoga underlag, till exempel kvitto eller kontoutdrag, som kan visa värdet på plagget.

Har företaget skadat plagget under tiden det varit inlämnat på kemtvätt? Då kan du kräva pengar tillbaka för tvätten. Du kan också kräva ersättning för skadan. Ersättningskravet kan till exempel vara att de ersätter dig med ett likvärdigt plagg eller ger dig skadestånd som motsvarar värdet på plagget.

Tänk på att ställa skriftliga krav till företaget, gärna via mejl. Bifoga gärna underlag, till exempel bilder, som visar att plagget är förstörd. Bifoga också kvitto eller kontoutdrag som styrker värdet på plagget.

Skadat plagg på grund av felaktiga tvättråd

Om plagget skadats på grund av att tvättråden är felaktiga eller otillräckliga kan det även finnas möjlighet att klaga hos butiken där du köpt plagget (om det är mindre än tre år sedan du köpte det).

Mer om hur du reklamerar till butiken

Vad du har rätt till beror på om företaget är ansvarigt för fläcken eller inte.

Om fläcken fanns när du lämnade in det

Fanns det en fläck på plagget när du lämnade in det? Har företaget utför tvätten fackmässigt kan du inte kräva någon ersättning om de inte får bort den.

Om plagget fått fläckar på grund av tvätten

Har plagget fått fläckar som beror på tvätten, kan du i första hand begära att företaget gör om tvätten. De har vanligtvis två försök på sig.

Lyckas de inte kan du kräva pengar tillbaka för tvätten. Du kan även kräva ersättning som motsvarar plaggets värde.

Tänk på att ställa skriftliga krav till företaget, gärna via mejl. Bifoga gärna underlag, till exempel bilder, som visar att plagget är förstörd samt kvitto eller kontoutdrag som styrker värdet på plagget.

Kommer ni inte överens om ersättningen kan du läsa mer under steget ” Anmäl till ARN om du och företaget inte kommer överens” för att se hur du kan ta det vidare för prövning.

Misslyckad rengöring på grund av felaktiga tvättråd

Om det dåliga resultatet beror på att tvättråden är felaktiga eller otillräckliga kan det finnas möjlighet att klaga hos butiken där du köpt plagget. Men bara om det är mindre än tre år sedan du köpte det.

Mer om hur du reklamerar

Sveriges Tvätteriförbund och Konsumentverket har skrivit en branschöverenskommelse om allmänna villkor i tvätteribranschen. Där framgår bland annat att företaget ska avråda om de ser en risk att plagget skadas vid tvätt.

Överenskommelse om allmänna leveransbestämmelser för vit- och kemtvätt

Kontrollera om företaget är medlem

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 22 februari 2022