Problem med kemtvätt

Läs om dina rättigheter när företaget misslyckats med tvätten eller skadat dina kläder. Du får även veta vad du kan kräva av företaget om de tappat bort ditt plagg.

Tänk på det här

  • När du anlitar en kemtvätt gäller konsumenttjänstlagen. Lagen säger bland annat att den som utför arbetet ska ha rätt kompetens och nödvändig utbildning. 

  • Spara alltid ditt inlämningskvitto så du kan bevisa vad du lämnat in.

  • Är tvättråden felaktiga eller otillräckliga kan det gå att klaga hos butiken där du köpt plagget.

Välj vad du vill läsa mer om

När du anlitar en kemtvätt gäller konsumenttjänstlagen. Lagen säger bland annat att den som utför arbetet ska ha rätt kompetens och nödvändig utbildning. Du ska kunna förvänta dig att arbetet utförs fackmässigt, alltså på ett sätt som normalt förväntas av en kunnig och seriös yrkesperson.

Lagen säger även att företaget ska ta tillvara dina intressen och samråda med dig så att det inte uppstår missförstånd. Anser företaget att tjänsten inte är till rimlig nytta för dig för ska de avråda dig. Det kan till exempel vara om du valt ett material som inte lämpar sig för det du vill ha sytt.

Företaget kan inte ge dig sämre villkor än dina rättigheter enligt lagen.

Om konsumenttjänstlagen

Har företaget tappat bort plagget, har du rätt till ersättning för plagget. Det kan till exempel ske genom att de ersätter dig med värdet på plagget eller att du får ett likvärdigt plagg.

Kontakta företaget skriftligen och ställ dina krav, gärna via mejl. Bifoga underlag som kan visa värdet på plagget. Det kan till exempel vara kvitton eller kontoutdrag.

Har företaget skadat plagget under tiden det varit inlämnat på kemtvätt? Då kan du kräva pengar tillbaka för tvätten. Du kan också kräva ersättning för skadan. Du kan till exempel kräva att de ger dig med ett likvärdigt plagg eller skadestånd som motsvarar värdet på plagget.

Kontakta företaget skriftligen och ställ dina krav, gärna via mejl. Bifoga underlag, till exempel bilder, som visar att plagget är förstört. Bifoga också kvitto eller kontoutdrag som styrker värdet på plagget.

Skadat plagg på grund av felaktiga tvättråd

Har plagget skadats för att tvättråden är felaktiga eller otillräckliga? Då kan det även finnas möjlighet att klaga hos butiken där du köpt plagget (om det är mindre än tre år sedan du köpte det).

Mer om hur du reklamerar till butiken

Vad du har rätt till beror på om företaget är ansvarigt för fläcken eller inte.

Om fläcken fanns när du lämnade in det

Fanns det en fläck på plagget när du lämnade in det? Har företaget utför tvätten fackmässigt kan du inte kräva någon ersättning om de inte får bort den.

Om plagget fått fläckar på grund av tvätten

Har plagget fått fläckar som beror på tvätten, kan du i första hand begära att företaget gör om tvätten. De har vanligtvis två försök på sig.

Lyckas de inte kan du kräva pengar tillbaka för tvätten. Du kan även kräva ersättning som motsvarar plaggets värde.

Kontakta företaget skriftligen med dina krav, gärna via mejl. Bifoga underlag, till exempel bilder, som visar att plagget är förstörd. Skicka också med kvitto eller kontoutdrag som styrker värdet på plagget.

Misslyckad rengöring på grund av felaktiga tvättråd

Beror det dåliga resultatet på att tvättråden är felaktiga eller otillräckliga? Då kan det även finnas möjlighet att klaga hos butiken där du köpt plagget (om det är mindre än tre år sedan du köpte det).

Mer om hur du reklamerar

Har ni inte kommit överens om annat ska du betala när kemtvätten är klar med tjänsten du anlitat dem för.

Du ska betala det pris som du och företaget kommit överens om. Har ni inte bestämt något pris ska du betala vad som är skäligt.

Har företaget lämnat ett ungefärligt pris, får det slutliga priset inte överskrida det ungefärliga priset med mer än 15 procent.

Vad är ett skäligt pris?

Ett skäligt pris är ett pris som är rimligt att betala, sett till vilken typ av arbete som utförts och hur omfattande det är. Du kan titta på vad liknande tjänster brukar kostar.

Du kan till exempel fråga en annan skräddare eller sömmerska om priset för samma typ av arbete. Spara underlaget för prisuppgiften så du kan visa på vad som sagts.

Pristillägg

Företaget har rätt till pristillägg om de utfört nödvändigt tilläggsarbete eller tjänsten blivit dyrare på grund av omständigheter som beror på dig. Men grundregeln är att företaget ska samråda med dig innan de gör något tilläggsarbete.

Kontakta företaget skriftligt

Kontakta företaget skriftligen för att ställa dina krav. Mejl går bra. Bifoga även underlag som visar vad som är skäligt. Spara en kopia på ditt mejl eller brev.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 16 februari 2024