Problem med dejtingsida

Har du blivit medlem på en dejtingsida kan du ångra medlemskapet inom 14 dagar. Använder du din ångerrätt får företaget inte fortsätta kräva betalt från dig.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Tänk på det här

  • Har du blivit medlem på en dejtingsida på nätet har du ångerrätt i 14 dagar.  

  • Du måste aktivt kontakta företaget om du vill ångra eller säga upp medlemskapet. Det räcker inte att ta bort profilen eller sluta betala.

  • Säg helst upp medlemskapet skriftligen. Då har du bevis på att du sagt upp det.

Det här gäller för dig som konsument

När du tecknar ett medlemskap på en dejtingsida har du rätt att ångra dig. Ångerrätten gäller i 14 dagar och börjar löpa dagen efter du har tecknat medlemskapet. Om du bara har tackat ja till ett provmedlemskap så gäller ångerrätten från dagen efter du har tackat ja till provmedlemskapet.

Om dejtingföretaget har informerat dig om att du måste betala för den tid du har tjänsten, får du betala till och med den dagen du ångrar köpet. Har företaget inte informerat om det, har du rätt att få tillbaka hela beloppet du betalat för tjänsten.

Ångra dig skriftligen

Om du ska ångra ditt medlemskap är det bra om du tar skriftlig kontakt med företaget. Det går bra att mejla. Skriv och förklara att du vill ångra ditt medlemskap.

Kom ihåg att det inte räcker att ta bort profilen på dejtingsidan för att avsluta medlemskapet. Du måste kontakta företaget för att medlemskapet ska avslutas.

Ångerrätten kan förlängas

Om dejtingföretaget inte har informerat dig om att du har ångerrätt så förlängs ångerrätten med upp till 12 månader. Företaget är skyldigt att informera dig om:

  • Att du har ångerrätt.
  • Hur lång tid du har på dig att ångra dig.
  • Hur du ska göra för att ångra dig.
  • Företaget ska även informera om att det finns ett standardformulär du kan använda dig av.

Företaget ska informera om detta i villkoren som du fått möjlighet att läsa innan du tecknade medlemskapet. Har de inte det kan ångerrätten förlängas. Får du denna information från företaget i efterhand, går ångerrätten ut 14 dagar efter att du har fått informationen.

Bindningstid och uppsägningstid är två olika begrepp som kan vara lätt att blanda ihop. Bindningstid innebär att du måste betala under en viss period. Uppsägningstid är den tid du måste fortsätta betala för medlemskapet efter att du sagt upp det. Om du har uppsägningstid och/eller bindningstid ska framgå i avtalsvillkoren.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är den tid du fortsatt måste betala för ditt medlemskap efter att du sagt upp det. Oftast räknas hela kalendermånader när du säger upp ett medlemskap.

Exempel 1: Om du säger upp medlemskapet 15 januari och har två månaders uppsägningstid måste du betala för hela februari och mars.

Exempel 2: Vill du att medlemskapet ska upphöra sista februari måste du säga upp det senast sista december, om du har två månaders uppsägningstid.

Bindningstid

Dejtingsidor erbjuder ofta medlemskap med olika typer av bindningstider. Har du ett avtal med bindningstid måste du fortsätta betala under hela bindningstiden. Det gäller även om du inte vill använda medlemskapet längre.

När du registrerar dig hos ett dejtingföretag är det vanligt att du binder dig till ett medlemskap med både bindningstid och uppsägningstid. Det innebär att du inte kan avsluta ditt medlemskap när som helst, utan måste betala under en viss tid.

Det ska framgå av avtalsvillkoren om det är ett medlemskap du tecknar och hur lång bindningstiden och uppsägningstiden är. Står det inget i villkoren om detta ska du kunna avsluta medlemskapet när du vill.

Kontakta företaget om du vill avsluta medlemskapet. Det räcker inte att ta bort profilen på dejtingsidan. Kontakta dem helst skriftligen, till exempel via mejl. Då har du bevis på att du avslutat medlemskapet.

Ett avtal kan vara tidsbestämt eller gälla tills vidare. Ett tidsbestämt avtal kan ibland innehålla villkor om att avtalet förlängs automatiskt om du inte säger upp det.

I lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning finns regler om hur en förlängning ska gå till för att den ska vara giltig:

  • I avtalet ska det finnas ett villkor om att avtalet kommer förlängas om det inte sägs upp.

  • Företaget måste skriftligen påminna dig om detta senast en månad innan avtalet måste sägas upp. Om det inte finns ett sådant villkor, eller om företaget inte påminner i rätt tid, har du rätt att omgående säga upp avtalet.

Detta gäller även för utländska företag som riktar sig till svenska konsumenter. Att webbplatsen är på svenska eller att priset anges i svenska kronor är exempel på att de riktar sig till svenska konsumenter.

Lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning på riksdagens webbplats

Om företaget inte påmint om förlängningen

Har du inte fått information från företaget om att medlemskapet kommer förlängas, ska du kunna avsluta medlemskapet direkt. Du ska också kunna få pengar tillbaka för perioden företaget förlängt ditt medlemskap utan ditt godkännande.

Men detta gäller inte om uppsägningstiden för medlemskapet är kortare än tre månader eller om det finns andra särskilda bestämmelser eller villkor.

Företaget får bara dra pengar från ditt konto om du godkänt det. Drar de pengar har du troligtvis själv lämnat ifrån dig dina bankuppgifter.

Det är villkoren för medlemskapet som styr vad som gäller för betalningen. Börja därför med att kontrollera villkoren.

Har du avslutat ett medlemskap hos ett dejtingföretag ska du inte behöva fortsätta betala. Men du behöver kunna bevisa att du sagt upp medlemskapet. Säg därför helst upp medlemskapet skriftligen, till exempel via mejl.

Har du sagt upp medlemskapet via telefon eller genom ett kontaktformulär på företagets webbplats? Din uppsägning ska ändå vara giltig, men är svårare att bevisa. Kan du inte bevisa att du sagt upp medlemskapet måste du fortsätta betala.

Du behöver också fortsätta betala under din bindningstid eller uppsägningstid.

Kontakta företaget om de fortsätter dra pengar

Fortsätter företaget dra pengar från ditt bankkonto måste du skriva till företaget och kräva att de slutar. Bifoga gärna bevis på att du sagt upp medlemskapet.

Fortsätter företaget dra pengar kan du spärra bankkontot hos banken.

Har du lämnat ut dina kortuppgifter till företaget? Då kan det gå att göra en kortreklamation hos din bank för att få tillbaka pengarna företaget dragit utan ditt godkännande. Kontakta banken för att få hjälp.

Om du fått en felaktig faktura

Får du en felaktig faktura från företaget kan du bestrida den, alltså protestera mot den.

Om att bestrida en felaktig faktura

I Sverige får företag inte kräva att du ska säga upp ditt medlemskap på ett visst sätt, till exempel genom att använda en särskild blankett eller ringa. Du kan alltså själv välja hur du gör uppsägningen. Detta gäller även för utländska företag som riktar sig till svenska konsumenter.

Det är ändå bra att göra uppsägningen skriftligen, till exempel via mejl. Då har du bevis på att du sagt upp medlemskapet.

Ett mejl är ett giltigt även om företaget inte svarar eller om det studsar tillbaka. Studsar det tillbaka är det bra om du sparar mejlet eller felmeddelandet som bevis på att du försökt nå företaget.

Får du en faktura trots att du sagt upp avtalet kan du bestrida den.

Om att bestrida en felaktig faktura

Kommunens konsumentvägledning

De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit kan du vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

Konsumentverkets vägledning

Konsumentverket ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

Kontakta Konsumentverkets vägledning

Kontakta Konsument Europa

Om du är bosatt i Sverige och företaget är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien kan du få rådgivning av Konsument Europa. Rådgivningen kostar inget för dig. Konsument Europa kan hjälpa dig att undersöka ditt avtal och vilka rättigheter du har. De kan även undersöka vilka möjligheter du har att ta ärendet vidare.

För att få hjälp med ditt ärende behöver du säkerställa att du har klagat skriftligen till företaget. Till Konsument Europa behöver du skicka in en beskrivning av problemet och dokumentation som visar vad som har hänt. Dokumentation behövs om ditt ärende ska kunna delas med något systerkontor i ett annat land.

Skicka ditt ärende via e-post till: konsumenteuropa@konsumentverket.se

Om du och dejtingföretaget inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. ARN kan pröva tvisten om tjänsten har kostat mer än 500 kronor.

När du vill anmäla till ARN är det bra om du har dokumenterat kommunikationen mellan dig och företaget samt att du kan visa problemet med till exempel skärmdumpar.

Läs mer om hur du gör en anmälan till ARN

Om du vill uppmärksamma problem med en dejtingsida kan du göra en anmälan till Konsumentverket. Du kan till exempel anmäla om ett företag inte informerar om automatisk avtalsförlängning eller din ångerrätt. Du kan även anmäla om företaget binder dig vid ett avtal du inte aktivt tackat ja till.

Konsumentverket hjälper inte dig i ditt enskilda fall, men anmälningar är viktiga för myndighetens tillsynsarbete. Konsumentverket kontrollerar att företagen följer reglerna och kan agera mot dem som inte gör det.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsument EuropaKonsumentverket

Granskad: 15 februari 2024

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.