Problem med dejtingsida

Lyssna

Om du har blivit medlem på en dejtingsida har du möjlighet att ångra medlemskapet inom 14 dagar. Utnyttjar du din ångerrätt kan företaget inte fortsätta kräva betalt från dig.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Tänk på det här

  • Om du har blivit medlem på en dejtingsida på nätet har du ångerrätt i 14 dagar.  

  • Du måste aktivt ta kontakt med företaget om du vill ångra eller säga upp medlemskapet. Det räcker inte att ta bort profilen eller sluta betala. 

  • Det är bra att säga upp medlemskapet skriftligen, så att du har bevis för att du har sagt upp det. 

Det här gäller för dig som konsument

När du tecknar ett medlemskap på en dejtingsida har du rätt att ångra dig. Ångerrätten gäller i 14 dagar och börjar löpa dagen efter du har tecknat medlemskapet. Om du bara har tackat ja till ett provmedlemskap så gäller ångerrätten från dagen efter du har tackat ja till provmedlemskapet.

Om dejtingföretaget har informerat dig om att du måste betala för den tid du har tjänsten, får du betala till och med den dagen du ångrar köpet. Har företaget inte informerat om det, har du rätt att få tillbaka hela beloppet du betalat för tjänsten.

Ångra dig skriftligen

Om du ska ångra ditt medlemskap är det bra om du tar skriftlig kontakt med företaget. Det går bra att mejla. Skriv och förklara att du vill ångra ditt medlemskap.

Kom ihåg att det inte räcker att ta bort profilen på dejtingsidan för att avsluta medlemskapet. Du måste kontakta företaget för att medlemskapet ska avslutas.

Ångerrätten kan förlängas

Om dejtingföretaget inte har informerat dig om att du har ångerrätt så förlängs ångerrätten med upp till 12 månader. Företaget är skyldigt att informera dig om:

  • Att du har ångerrätt.
  • Hur lång tid du har på dig att ångra dig.
  • Hur du ska göra för att ångra dig.
  • Företaget ska även informera om att det finns ett standardformulär du kan använda dig av.

Företaget ska informera om detta i villkoren som du fått möjlighet att läsa innan du tecknade medlemskapet. Har de inte det kan ångerrätten förlängas. Får du denna information från företaget i efterhand, går ångerrätten ut 14 dagar efter att du har fått informationen.

Bindningstid och uppsägningstid är två olika begrepp som kan vara lätt att blanda ihop. Bindningstid innebär att du måste betala under en viss period. Uppsägningstiden är den tid du måste fortsätta betala för medlemskapet efter att du har sagt upp det. Om du har uppsägningstid och/eller bindningstid ska framgå i avtalsvillkoren.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är den tid du fortsatt måste betala för ditt medlemskap efter att du sagt upp det. Det är oftast hela kalendermånader som räknas när du säger upp ett medlemskap.

Exempel 1: Om du säger upp medlemskapet 15 januari och har två månaders uppsägningstid, så måste du betala för hela februari och mars.

Exempel 2: Vill du att medlemskapet ska upphöra sista februari måste du säga upp det senast sista december, om du har två månaders uppsägningstid.

Bindningstid

Dejtingsidor erbjuder ofta medlemskap med olika typer av bindningstider. Det innebär att du måste fortsätta betala under hela den bindningstid som gäller för ditt avtal. Du är skyldig att fortsätta betala under hela bindningstiden även om du inte är intresserad av att utnyttja medlemskapet längre.

När du registrerar dig hos ett dejtingföretag är det vanligt att du binder dig till ett medlemskap med både en bindningstid och uppsägningstid. Det innebär att du inte kan avsluta medlemskapet när som helst utan att du är skyldig att betala företaget under en viss tid.

Det ska alltid framgå av avtalsvillkoren om det är ett medlemskap du tecknar och hur lång bindningstiden och uppsägningstiden är. Står det ingenting i villkoren om att det är medlemskap som du är bunden till en viss tid, så ska du kunna avsluta medlemskapet när du vill.

Om du vill avsluta medlemskapet ska du ta kontakt med företaget för att informera om det. Gör det helst skriftligen, exempelvis via mejl.

Kom ihåg att det inte räcker att ta bort profilen på dejtingsidan för att avsluta medlemskapet. Du måste kontakta företaget för att medlemskapet ska avslutas.

Ett avtal kan antingen vara tidsbestämt eller gälla tills vidare. Tidsbestämda avtal kan ibland innehålla villkor om att avtalet förlängs automatiskt om du inte säger upp det.

I lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning finns det regler om hur en förlängning ska gå till för att den ska vara giltig:

  • I avtalet ska det finnas ett villkor om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp.

  • Företaget är skyldigt att skriftligen påminna dig om detta senast en månad innan avtalet måste sägas upp. Om det inte finns ett sådant villkor, eller om företaget inte påminner i rätt tid, har du rätt att omgående säga upp avtalet.

Detta gäller även för utländska företag som riktar sig till svenska konsumenter. Att webbplatsen är på svenska eller att priset anges i svenska kronor är exempel på att de riktar sig till svenska konsumenter.

Hela lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning finns att läsa på riksdagens webbplats

Om företaget inte påmint om förlängningen

Om du inte har fått information från företaget om att medlemskapet kommer att förlängas, ska du kunna avsluta medlemskapet direkt. Du ska också kunna få pengar tillbaka för perioden företaget förlängt ditt medlemskap utan ditt godkännande.

Detta gäller dock inte om uppsägningstiden för medlemskapet är kortare än tre månader eller om det finns andra särskilda bestämmelser eller villkor.

Företaget får bara dra pengar från ditt konto om du har godkänt det. Drar de pengar har du troligtvis själv lämnat ifrån dig dina bankuppgifter. Det är villkoren för medlemskapet som styr vad som gäller för betalningen, så börja med att kontrollera villkoren.

Företaget drar pengar trots att du har sagt upp medlemskapet

Om du har haft ett medlemskap hos ett dejtingföretag som du har avslutat ska du inte behöva fortsätta betala.

För att du inte längre ska vara betalningsskyldig måste du kunna bevisa att du har sagt upp medlemskapet. Därför är det bra om du gör det skriftligen, exempelvis via mejl. Om du bara har sagt upp medlemskapet muntligt via telefon eller genom att ha använt ett kontaktformulär på en webbplats så ska uppsägningen fortfarande vara giltig, men det blir svårt för dig att bevisa att du faktiskt har gjort en uppsägning. Kan du inte bevisa att du har sagt upp medlemskapet är du skyldig att fortsätta betala.

Om du inte längre har någon bindningstid eller uppsägningstid och om du kan bevisa att du har sagt upp medlemskapet ska du inte behöva fortsätta betala för medlemskapet. Om företaget fortsätter att dra pengar från ditt bankkonto måste du skriva till företaget och kräva att de slutar dra pengar. Bifoga gärna också ett bevis på att du faktiskt har sagt upp medlemskapet.

Fortsätter företaget att dra pengar från ditt bankkonto kan du spärra kontot hos banken för att förhindra det.

Har du lämnat ut dina kortuppgifter till företaget finns ibland möjligheten att göra en kortreklamation hos banken för att få tillbaka pengarna som företaget har dragit utan ditt godkännande. Ta kontakt med din bank för att få hjälp.

Får du en faktura från företaget som du anser är felaktig har du möjlighet att bestrida den, alltså protestera mot den.

Läs mer om hur du bestrider en felaktig faktura

I Sverige är det inte tillåtet för ett företag att kräva att du ska säga upp ditt medlemskap på ett visst sätt, exempelvis genom att använda en särskild blankett eller genom att ringa. Du ska alltså själv kunna välja hur uppsägningen ska göras. Detta gäller även för utländska företag som riktar sig till svenska konsumenter.

Även om det inte får finnas något formkrav för hur en uppsägning ska göras är det bra för din egen skull om du gör det skriftligen, exempelvis via mejl. Spara mejlet för att kunna bevisa att du har sagt upp medlemskapet. Ett mejl är ett giltigt meddelande även om företaget inte svarar eller om det studsar tillbaka. Studsar det tillbaka är det bra om du sparar mejlet eller felmeddelandet som bevis för att du har försökt att nå företaget.

Skulle du få en faktura trots att du har sagt upp avtalet kan du bestrida den.

Läs mer om hur du bestrider en felaktig faktura

Kommunens konsumentvägledning

De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit kan du vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

Konsumentverkets vägledning

Konsumentverket ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

Kontakta Konsumentverkets vägledning

Kontakta ECC Sverige

Om du är bosatt i Sverige och företaget är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien kan du få rådgivning av ECC Sverige. Rådgivningen kostar inget för dig. ECC Sverige kan hjälpa dig att undersöka ditt avtal och vilka rättigheter du har. De kan även undersöka vilka möjligheter du har att ta ärendet vidare.

För att få hjälp med ditt ärende behöver du säkerställa att du har klagat skriftligen till företaget. Till ECC Sverige behöver du skicka in en beskrivning av problemet och dokumentation som visar vad som har hänt. Dokumentation behövs om ditt ärende ska kunna delas med något systerkontor i ett annat land.

Skicka ditt ärende via e-post till: ecc@konsumentverket.se

Om du och dejtingföretaget inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. ARN kan pröva tvisten om tjänsten har kostat mer än 500 kronor.

När du vill anmäla till ARN är det bra om du har dokumenterat kommunikationen mellan dig och företaget samt att du kan visa problemet med till exempel skärmdumpar.

Läs mer om hur du gör en anmälan till ARN

Om du vill uppmärksamma problem med en dejtingsida kan du göra en anmälan till Konsumentverket. Du kan till exempel anmäla om ett företag inte informerar om automatisk avtalsförlängning eller din ångerrätt. Du kan även anmäla om företaget binder dig vid ett avtal du inte aktivt tackat ja till.

Konsumentverket hjälper inte dig i ditt enskilda fall, men anmälningar är viktiga för myndighetens tillsynsarbete. Konsumentverket kontrollerar att företagen följer reglerna och kan agera mot dem som inte gör det.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: ECC SverigeKonsumentverket

Granskad: 20 november 2023

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.