Missnöjd med frisörbesök

Lyssna

Det finns ingen lag som gäller särskilt för frisörtjänster. Därför kan det vara otydligt vilket skydd du har. Men du har alltid rätt att klaga om du är missnöjd med behandlingen eller priset.

Tänk på det här

  • Du kan alltid klaga om du är missnöjd med din behandling.

  • Om ni kommer överens om ett pris innan behandlingen så är det det som gäller, om du inte lagt till fler tjänster under tiden.

  • Om resultatet blir dåligt eller om du skadas av behandlingen, vara noga med att ta foton och dokumentera det.

Välj vad du vill läsa mer om

Om du känner dig missnöjd med resultatet när du har varit hos frisören, kan du kontakta salongen och klaga. Gör det så snart som möjligt. Väntar du längre än 14 dagar kan det vara svårare för dig att bevisa vad som har hänt.

I första hand ska du be frisören som utfört behandlingen att rätta till felet. Din frisör har i regel två försök på sig att göra om arbetet.

Har frisören inte utfört behandlingen som avtalat kan du argumentera för att behandlingen är felaktig. Det kan exempelvis vara om du bett om att klippa topparna och frisören klippt mycket mer, utan att rådfråga dig.

Kommer du inte överens med frisören kan du ta ärendet vidare till prövning. Då behöver du kunna bevisa din och frisörens överenskommelse. Läs mer under steget "Om du och frisören inte kommer överens".

Möjligheten att gå till en annan frisör

Har behandlingen inte gjorts på ett professionellt sätt och frisören har visat på bristande kompetens, till exempel genom att skada ditt hår, ska du inte behöva gå tillbaka till samma frisör. Då kan du istället vända dig till en annan frisör som åtgärdar felet och sedan begära ersättning från den ursprungliga frisören för den extra kostnad du drabbats av.

Om du och frisören har kommit överens om ett pris innan behandlingen, kan frisören inte begära mer betalt efter behandlingen. Det gäller oavsett om överenskommelsen var muntlig eller skriftlig.

Du ska betala ett skäligt pris

Om ni inte kommit överens om något pris innan behandlingen eller du inte kan bevisa att ni kommit överens om ett pris, får du betala det frisören kräver. Men priset ska vara skäligt utifrån den behandling du fått och utifrån vad andra frisörer har för pris för samma tjänst.

Om du inte tycker att priset du får betala för din behandling är skäligt, har du möjlighet att bestrida det, det vill säga protestera mot det.

Priset får höjas vid tilläggsarbete

Om ni under behandlingen kommer överens om att frisören ska göra mer, kan du behöva betala för tilläggsarbetet. Till exempel om du under schamponeringen också tackar ja till en hårinpackning.

Olika pris för dam- och herrklippning

Det är inte tillåtet att ha olika priser baserat på kön. Det är däremot tillåtet att ta olika betalt för olika hårlängder eller utifrån hur lång tid en behandling tar.

Anmäl till Konsumentverket

Om du tycker att salongen har gett otydlig eller felaktig prisinformation, kan du uppmärksamma Konsumentverket om det genom att göra en anmälan. En anmälan till Konsumentverket kommer dock inte att lösa ditt enskilda ärende. Om du vill läsa mer hur du kan göra för att få en bedömning av just ditt ärende kan du gå till steget "Om du och frisören inte kommer överens".

Anmäl till Konsumentverket

Ångerrätt när du bokar på distans

När du gör en bokning på distans gäller distansavtalslagen och du har rätt att ångra bokningen inom 14 dagar. Salongen har då inte rätt att ta ut en avgift om du ångrar dig, oavsett hur nära inpå du ångrar dig. 

För att distansavtalslagen ska gälla, behöver din bokning ha gjorts via salongens system för bokningar på distans, till exempel genom salongens bokningssystem på webben eller särskilda telefonnummer för bokningar. Lagen ställer nämligen krav på att det ska finnas ett organiserat bokningssystem för att ångerrätten ska gälla. 

Om du till exempel bokar din tid genom att skriva till salongen via sociala medier, har du ingen ångerrätt, om inte salongen vanligtvis använder sociala medier för att ta emot bokningar.

Avboka behandlingen

Även om du inte har ångerrätt kan du fortfarande avboka behandlingen. Men då är det inte säkert att du har rätt att få pengar tillbaka.

Salongen har rätt att ta ut en avbokningsavgift. Avgiften får motsvara den kostnad som bokningen inneburit för salongen. Ibland kan avbokningsavgiften vara lika dyr som behandlingen, om du avbokar sent och salongen inte hinner få in en annan kund på din bokade tid.

Om frisören har orsakat en skada som gett dig extra kostnader, kan du begära skadestånd. Det kan till exempel vara att du fått en allergisk reaktion eller brännskada på grund av behandlingen, och får extra utgifter för vård eller läkemedel. Då kontaktar du frisören, gärna via mejl, och förklarar vad du kräver ersättning för. Bifoga bevis i form av kvitton eller liknande, för de extra kostnader du haft på grund av skadan.

Vill du begära skadestånd för sveda och värk får du vända dig till en jurist för att få hjälp.

Anmäl om du råkat ut för en skada

Om du råkat ut för en skada, till exempel en allergisk reaktion eller en brännskada, kan du anmäla det till Konsumentverket. En anmälan till Konsumentverket innebär inte att ditt enskilda fall bedöms, men din anmälan kan hjälpa andra konsumenter genom att Konsumentverket uppmärksammar problemet.

Anmäl skada till Konsumentverket 

Om du misstänker att produkten som använts hos frisören innehåller farliga ämnen, kan du anmäla det till Läkemedelsverket.

Om du fått en skada på grund av tejp som används för löshår, kan du tipsa Kemikalieinspektionen.

Om du och frisörsalongen inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. ARN kan pröva tvisten om frisörbehandlingen kostat mer än 500 kronor.

När du vill anmäla till ARN är det bra om du har dokumenterat felet och tagit bilder som tydligt visar felet.

Även om arbetet är fackmässigt utfört, kan behandlingen vara fel för att den inte är det ni kommit överens om. Då behöver du kunna bevisa din och frisörens överenskommelse.

Om du blivit skadad av behandlingen är det bra om du har ett läkarintyg som visar det.

Läs mer om hur du gör en anmälan till ARN

Källa: Konsumentverket

Granskad: 9 februari 2022