Missnöjd med frisörbesök

Lyssna

Det finns ingen lag som gäller särskilt för frisörtjänster. Därför kan det vara otydligt vilket skydd du har. Men du har alltid rätt att klaga om du är missnöjd med behandlingen eller priset.

Tänk på det här

  • Du kan alltid klaga om du är missnöjd med din behandling.

  • Om ni kommer överens om ett pris innan behandlingen gäller det priset, om du inte lagt till fler tjänster under tiden.

  • Om resultatet blir dåligt eller du skadas av behandlingen, tänk på att fota och dokumentera det.

Välj vad du vill läsa mer om

Är du missnöjd efter en behandling börja med att dokumentera felet till exempel genom att ta foton. Kontakta sedan salongen för att klaga. Gör det så snart som möjligt. Om du väntar kan det bli svårt att bevisa att behandlingen var felaktig.

Kontakta salongen gärna skriftligen, till exempel via mejl.

I första hand ska du be frisören som utfört behandlingen att rätta till felet. Frisören har i regel två försök på sig att göra om arbetet.

Har frisören inte utfört behandlingen som avtalat kan du argumentera för att behandlingen är felaktig. Det kan till exempel vara om du bett om att klippa topparna och frisören klippt mycket mer, utan att rådfråga dig.

Möjligheten att gå till en annan frisör

Har behandlingen inte gjorts på ett professionellt sätt och frisören har visat på bristande kompetens, till exempel genom att skada ditt hår, ska du inte behöva gå tillbaka till samma frisör. Då kan du istället vända dig till en annan frisör som åtgärdar felet och sedan begära ersättning från den ursprungliga frisören för den extra kostnad du drabbats av.

Om du och frisören kommit överens om ett pris innan behandlingen, kan frisören inte begära mer betalt efter behandlingen. Det gäller oavsett om överenskommelsen var muntlig eller skriftlig.

Du ska betala ett skäligt pris

Om ni inte kommit överens om något pris innan behandlingen eller du inte kan bevisa att ni kommit överens om ett pris, får du betala det frisören kräver. Men priset ska vara skäligt utifrån den behandling du fått och utifrån vad andra frisörer har för pris för samma tjänst.

Om du inte tycker att priset är skäligt, kan du bestrida det, det vill säga protestera mot det.

Priset får höjas vid tilläggsarbete

Om ni under behandlingen kommer överens om att frisören ska göra mer, kan du behöva betala för tilläggsarbetet. Till exempel om du under schamponeringen också tackar ja till en hårinpackning.

Olika pris för dam- och herrklippning

Det är inte tillåtet att ha olika priser baserat på kön. Det är däremot tillåtet att ta olika betalt för olika hårlängder eller utifrån hur lång tid en behandling tar.

Anmäl till Konsumentverket

Om du tycker att salongen har gett otydlig eller felaktig prisinformation, kan du anmäla det till Konsumentverket. En anmälan kommer dock inte att lösa ditt enskilda ärende.

Anmäl till Konsumentverket

Ångerrätt när du bokar på distans

När du gör en bokning på distans gäller distansavtalslagen och du har rätt att ångra bokningen inom 14 dagar. Salongen har då inte rätt att ta ut en avgift om du ångrar dig, oavsett hur nära inpå du ångrar dig. 

För att distansavtalslagen ska gälla, behöver din bokning ha gjorts via salongens system för bokningar på distans, till exempel genom salongens bokningssystem på webben eller särskilda telefonnummer för bokningar. Lagen ställer nämligen krav på att det ska finnas ett organiserat bokningssystem för att ångerrätten ska gälla. 

Om du till exempel bokar din tid genom att skriva till salongen via sociala medier, har du ingen ångerrätt, om inte salongen vanligtvis använder sociala medier för att ta emot bokningar.

Avboka behandlingen

Även om du inte har ångerrätt kan du fortfarande avboka behandlingen. Men då är det inte säkert att du har rätt att få pengar tillbaka.

Salongen har rätt att ta ut en avbokningsavgift. Avgiften får motsvara den kostnad som bokningen inneburit för salongen. Ibland kan avbokningsavgiften vara lika dyr som behandlingen, om du avbokar sent och salongen inte hinner få in en annan kund på din bokade tid.

Om frisören har orsakat en skada som gett dig extra kostnader, kan du begära skadestånd. Det kan till exempel vara att du fått en allergisk reaktion eller brännskada på grund av behandlingen, och får extra utgifter för vård eller läkemedel. Då kontaktar du frisören, gärna via mejl, och förklarar vad du kräver ersättning för. Bifoga bevis i form av kvitton eller liknande för de extra kostnader du haft på grund av skadan.

Vill du begära skadestånd för sveda och värk får du vända dig till en jurist för att få hjälp.

Anmäl om du råkat ut för en skada

Om du råkat ut för en skada, till exempel en allergisk reaktion eller en brännskada, kan du anmäla det till Konsumentverket. En anmälan innebär inte att ditt enskilda fall bedöms, men din anmälan kan hjälpa andra genom att Konsumentverket uppmärksammar problemet.

Anmäl skada till Konsumentverket

Om du misstänker att produkten frisören använt innehåller farliga ämnen kan du anmäla det till Läkemedelsverket.

Anmäl till Läkemedelsverket

Om du fått en skada på grund av tejp som används för löshår, kan du tipsa Kemikalieinspektionen.

Tipsa Kemikalieinspektionen

Om du och frisörsalongen inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. ARN kan pröva tvisten om frisörbehandlingen kostat mer än 500 kronor.

När du vill anmäla till ARN är det bra om du har dokumenterat felet och tagit bilder som tydligt visar felet.

Även om arbetet är fackmässigt utfört, kan behandlingen vara fel för att den inte är det ni kommit överens om. Då behöver du kunna bevisa din och frisörens överenskommelse.

Om du blivit skadad av behandlingen är det bra om du har ett läkarintyg som visar det.

Läs mer om hur du gör en anmälan till ARN

Källa: Konsumentverket

Granskad: 9 februari 2022