Konsert- och evenemangsbiljetter 

När du köpt en konsert- eller evenemangsbiljett har du ingen ångerrätt enligt lag. Men om evenemanget ställs in kan du kräva pengarna tillbaka.

Tänk på det här

  • Du har ingen ångerrätt när du köper biljetter till konserter och evenemang. 

  • Är evenemanget inställt eller flyttat kan du kräva pengarna tillbaka, oavsett varför det ställdes in eller flyttades.

  • Andrahandsförsäljning av biljetter är tillåtet i Sverige, men biljetterna är ofta dyrare än om du köper direkt från arrangören.

Dina rättigheter som konsument

Du har ingen ångerrätt enligt lag när du köper biljett till ett evenemang. Det spelar ingen roll hur du gjort köpet. När du handlar på nätet har du ofta ångerrätt i 14 dagar, men det gäller alltså inte för evenemangsbiljetter.

Vill eller kan du inte gå på evenemanget? Börja med att läsa köpevillkoren. Ibland kan företag själva erbjuda ångerrätt, men det är inget du kan kräva. Erbjuder företaget ångerrätt bör det stå i köpevillkoren.

En del företag ger dig möjlighet att avboka vid till exempel allvarlig sjukdom eller olycksfall, men det är inget du kan räkna med. Läs alltid villkoren för köpet för att veta vad som gäller om du skulle behöva avboka biljetten.

Biljetter köpta i andra hand

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) har i ett beslut, taget i december 2022, kommit fram till att andrahandsbiljetter ska gå att ångra.

Enligt ARN:s beslut har du alltså rätt att ångra dig om du köpt biljetter i andra hand. Det vill säga biljetter du köpt av ett företag, som i sin tur har köpt biljetterna av arrangören eller någon annan. Läs villkoren för att se om det rör sig om en andrahandsbiljett eller inte.

Vill du ångra ditt köp behöver du meddela företaget inom 14 dagar från köpet. Meddela helst skriftligen, till exempel via mejl. Då kan du bevisa att när du ångrat dig.

Ett avbeställningsskydd är en försäkring som gör att du är bättre skyddad om något inträffar och du inte kan delta på evenemanget.

Det finns ofta särskilda förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska kunna använda avbeställningsskyddet. Kontrollera i villkoren vad som gäller i ditt fall.

Ofta innebär ett avbeställningsskydd att du bara kan avboka biljetterna om du till exempel blivit sjuk. Även om du har ett avbeställningsskydd är det alltså inte säkert att du kan avboka biljetterna hur du vill.

Det är vanligt att både företag och privatpersoner, förutom själva arrangören, säljer biljetter till evenemang. Det kallas andrahandsbiljetter och är tillåtet i Sverige. Även biljetter med namn ska kunna överlåtas till en annan person. Villkor som säger annat är oskäliga och blir därför inte giltiga.

Andrahandsbiljetter är oftast dyrare än biljetter du köper direkt från arrangören, vilket är tillåtet. Säljaren bestämmer själv vad biljetten ska kosta. Du som köpare får ta ställning till om du vill betala pengarna eller avstå från köpet.

När företag inte får sälja vidare andrahandsbiljetter

Företag och biljettförmedlare får inte sälja vidare biljetter till konsumenter som de har fått tag på genom att kringgå eventuella begränsningar, till exempel hur många biljetter som en person får köpa till evenemanget.

När ett evenemang ställs in ska du få tillbaka pengarna för biljetten. Det spelar ingen roll varför evenemanget inte genomförs.

Huvudregeln är att du ska få tillbaka hela biljettkostnaden. Men i vissa fall kan arrangören ha rätt att behålla delar av biljettkostnaden, om det framgår av avtalsvillkoren.

Du bör alltså kolla i avtalsvillkoren om det finns ett villkor som begränsar arrangörens skyldighet att betala tillbaka pengarna för biljetten. Står det inget om detta i villkoren ska du få tillbaka alla pengar.

Om delar av evenemanget ställs in

Har delar av evenemanget blivit inställt, till exempel vid en festival med flera artister? Då kan du ha rätt ett få pengar tillbaka eller ett prisavdrag om förändringen har stor betydelse för evenemanget. Till exempel om huvudakten ställs in.

Om evenemanget flyttas

Har evenemanget flyttas till en annan dag? Erbjuds du att använda din biljett vid det nya tillfället, kan du välja att acceptera det. Men det är inget du måste göra. Vill du hellre ha tillbaka pengarna kan du kräva det.

Vänd dig till arrangören 

Du ska som regel kontakta arrangören för att kräva pengarna tillbaka. Men om du köpt biljetten av en återförsäljare bör du läsa vad som står i villkoren kring vem du ska ställa krav på återbetalning till.

Kontakta företaget skriftligen, till exempel mejl.

Om du köpt andrahandsbiljetter

Du ska som regel vända dig till arrangören för att kräva pengarna tillbaka. Har du köpt andrahandsbiljetter via ett företag är det bra om du undersöker om det står något annat i köpevillkoren. Läs även vad arrangören skriver kring andrahandsbiljetter och reklamation.

Har du köpt biljetten av en annan privatperson ska du undersöka vilken information arrangören ger kring dina möjligheter.

Tänk på att arrangören bara behöver ersätta den ursprungliga kostnaden. Du kan inte kräva ersättning för serviceavgifter eller prishöjningar en andrahandssäljare lagt till.

Blev inte evenemanget som utlovat eller förväntat? Till exempel om ljudet var dåligt eller du fick en sämre plats än du betalat för? Då kan du ha rätt till prisavdrag. Vilket prisavdrag du kan kräva beror på hur stort felet är.

Klaga skriftligen till arrangören

Börja med att läsa köpevillkoren för biljetten för att ta reda på vem du ska vända dig till. Det kan vara arrangören eller biljettförsäljaren. Kontakta sedan arrangören eller biljettförsäljaren skriftligt, gärna via mejl. Då har du bevis på att du klagat.

Om du köpt biljetten av en privatperson

Har du köpt av en privatperson är det till arrangören du riktar ditt krav på återbetalning, om inte köpevillkoren anger något annat.

Arrangören ersätter dig bara för den ursprungliga kostnaden. Du kan inte kan kräva ersättning för någon serviceavgift eller prishöjning andrahandssäljaren lagt till.

I Sverige är det fri prissättning. Det innebär att den som säljer en evenemangsbiljett bestämmer vad den ska kosta. Det spelar ingen roll om det är ett företag eller en privatperson som säljer biljetten. 

Ofta är andrahandsbiljetter dyrare än biljetter du köper direkt av arrangören. Det är tillåtet. Du kan inte kräva ett lägre pris eller pengarna tillbaka om du köper en andrahandsbiljett som är dyrare än om du köpt den från arrangören.

Har du och biljettförsäljaren kommit överens om ett pris kan säljaren inte höja priset, till exempel genom att lägga på avgifter i efterhand.

Klaga till biljettförsäljaren skriftligen 

Kontakta biljettförsäljaren om du betalat mer för biljetten än vad ni kommit överens om. Förklara vad som är fel och att du vill ha pengar tillbaka för den del av betalningen ni inte kommit överens om. Ta gärna kontakt via mejl.

Skulle du få faktura på ett högre belopp än vad ni kommit överens om, kan du protestera mot den felaktiga delen av fakturan. Det måste du göra skriftligen, till exempel via mejl.

Mer om att bestrida en faktura

Du ska få biljetten inom den tid som du och biljettförsäljaren kommit överens om. Har du köpt den av ett företag brukar det framgå i köpevillkoren när biljetten kommer att levereras. 

Har du fått biljetten för sent och missat evenemanget? Då kan du kräva tillbaka pengarna för biljetten. Kontakta försäljaren skriftligen, till exempel via mejl.

Misstänker du att din biljett till ett evenemang är ogiltig? Då måste du kontakta arrangören för att kontrollera om du kan använda biljetten. Det är bara arrangören som kan svara på om biljetten är giltig eller inte. Vem som är arrangör brukar framgå i reklamen för evenemanget.

Är din biljett ogiltig klagar du till den du köpt biljetten av. Kan den ge dig en giltig biljett istället har du rätt till det, annars kan du kräva tillbaka pengarna.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 15 februari 2024