Konsert- och evenemangsbiljetter 

Lyssna

När du köpt en konsert- eller evenemangsbiljett har du ingen ångerrätt enligt lag. Om evenemanget däremot ställs in kan du kräva att få pengarna tillbaka.

Tänk på det här

  • Ångerrätten gäller inte för biljetter till konserter och andra evenemang. 

  • Om evenemanget är inställt eller flyttat kan du kräva att få pengarna tillbaka, oavsett varför det ställdes in eller flyttades.

  • Andrahandsförsäljning av biljetter är tillåtet i Sverige, men biljetterna är ofta dyrare än om du köper direkt från arrangören.

Dina rättigheter som konsument

Du har generellt ingen lagstadgad ångerrätt när du köper biljett till ett evenemang. Det spelar ingen roll hur du gjort köpet. Ofta när du handlar på nätet har du ångerrätt i 14 dagar, men det gäller alltså inte för evenemangsbiljetter.

Om du inte kan eller vill gå på evenemanget du har biljett till, börja med att läsa köpevillkoren. Ibland kan företag själva erbjuda ångerrätt, men det är ingenting du kan kräva. Om företaget erbjuder ångerrätt bör det framgå av köpevillkoren.

Vissa företag erbjuder möjlighet att avboka vid till exempel allvarlig sjukdom eller olycksfall, men det är inget du kan räkna med. Läs alltid villkoren för köpet för att veta vad som gäller om du skulle behöva avboka biljetten.

Biljetter köpta i andra hand

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) har i ett beslut, taget i december 2022, kommit fram till att andrahandsbiljetter ska gå att ångra.

Enligt ARNs beslut har du alltså rätt att ångra dig om du köpt biljetter i andra hand. Det vill säga biljetter du köpt av ett företag, som i sin tur har köpt biljetterna av arrangören eller någon annan. Läs villkoren för att se om det rör sig om en andrahandsbiljett eller inte.

Om du vill ångra ditt köp behöver du meddela företaget inom 14 dagar från köpet. Meddela helst skriftligen, till exempel via mejl. Då kan du bevisa att du ångrat dig och när du gjort det.

Ett avbeställningsskydd är en försäkring som gör att du är bättre skyddad om något skulle inträffa så att du inte kan delta på evenemanget.

Tänk på att det ofta finns särskilda förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska kunna använda dig av avbeställningsskyddet. Kontrollera i villkoren vad som gäller i just ditt fall. Ofta innebär ett avbeställningsskydd att du enbart kan avboka biljetterna om du till exempel blivit sjuk. Även fast du har ett avbeställningsskydd är det alltså inte säkert att du kan avboka biljetterna hur du vill.

Det är vanligt att både företag och privatpersoner, förutom själva arrangören, säljer biljetter till evenemang. Det kallas andrahandsbiljetter och är tillåtet i Sverige så länge biljetterna är giltiga. 

Andrahandsbiljetter är oftast dyrare än biljetter du köper direkt från arrangören, vilket är tillåtet. Säljaren bestämmer själv vad biljetten ska kosta. Du som köpare får ta ställning till om du vill betala pengarna eller avstå från köpet.

När företag inte får sälja vidare andrahandsbiljetter

Företag och biljettförmedlare får inte sälja vidare biljetter till konsumenter som de har fått tag på genom att kringgå eventuella begränsningar, till exempel hur många biljetter som en person får köpa till evenemanget.

Om ett evenemang ställs in eller flyttas ska du få tillbaka pengarna för biljetten. Det gäller oavsett av vilken anledning evenemanget inte genomförs. Företaget kan inte hänvisa till så kallat "force majeure", det vill säga omständigheter de inte råder över och som inte kan undvikas även om alla rimliga åtgärder vidtas. Ett exempel på en extraordinär omständighet är coronapandemin.

Om delar av evenemanget har blivit inställt, exempelvis vid en festival med flera artister, kan du ha rätt att få pengarna tillbaka eller prisavdrag. 

Huvudregeln är att du ska få tillbaka hela biljettkostnaden när ett evenemang flyttats eller ställts in. Arrangören ska återbetala dig för biljetten eftersom du inte får vad du har betalat för.

Om evenemanget flyttas och du erbjuds att använda din biljett vid det nya tillfället, kan du välja att acceptera det men det är inget du måste göra. Vill du hellre ha tillbaka pengarna kan du kräva det.

I vissa fall kan arrangören ha rätt att behålla hela eller en del av biljettkostnaden när ett evenemang ställs in, om det framgår av avtalsvillkoren.

I samband med coronapandemin kom ett avgörande från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som sa att en ideell förening hade rätt att begränsa sin återbetalningsskyldighet till 50 procent av startavgiften, eftersom det framgick av deras villkor och rörde sig om en begränsad summa pengar.

Du bör alltså kolla i avtalsvillkoren om det finns ett villkor som begränsar arrangörens återbetalningsskyldighet i en force majeure-situation. Står det inget om detta i villkoren ska du få tillbaka alla pengar.

Klaga till arrangören 

Har du köpt biljetten från arrangören eller en biljettförsäljare kan du börja med att läsa köpvillkoren. Där framgår om du ska vända dig till biljettförsäljaren eller arrangören för att ställa krav på återbetalning. Ta sedan skriftlig kontakt med företaget, exempelvis via mejl. Då har du bevis på att du har klagat och vad som sagts. 

Vad gäller om jag har köpt biljetten från en privatperson?

Har du köpt andrahandsbiljetter är det till arrangören du riktar ditt krav på återbetalning, om inte köpvillkoren anger något annat.

Tänk på att det endast är den ursprungliga kostnaden som arrangören ersätter. Det innebär att du inte kan kräva ersättning för någon serviceavgift eller prishöjning som andrahandssäljaren lagt till.

Om ett evenemang inte blir som utlovat eller förväntat, exempelvis att ljudet är dåligt eller om du får en sämre plats än du betalat för, kan du ha rätt till prisavdrag. Vilket prisavdrag du kan kräva beror på hur stort felet är.

Klaga skriftligen till arrangören

Om du vill ha prisavdrag, börja med att läsa köpevillkoren för biljetten för att ta reda på vem du ska vända dig till. Kontakta arrangören eller biljettförsäljaren skriftligt, gärna via mejl. Då har du bevis på vad som sagts.

Vad gäller om jag har köpt biljetten från en privatperson?

Har du köpt av en privatperson är det till arrangören du riktar ditt krav på återbetalning, om inte köpevillkoren anger något annat.

Arrangören ersätter dig bara för den ursprungliga kostnaden. Du kan inte kan kräva ersättning för någon serviceavgift eller prishöjning som andrahandssäljaren lagt till.

I Sverige är det fri prissättning, vilket innebär att den som säljer en evenemangsbiljett bestämmer vad den ska kosta. Det spelar ingen roll om det är ett företag eller en privatperson som säljer biljetten. 

Ofta är andrahandsbiljetter dyrare än biljetter som du köper direkt av arrangören, vilket är tillåtet. Om du köper en andrahandsbiljett som är dyrare än om du hade köpt den från arrangören kan du inte kräva ett lägre pris eller pengar tillbaka.

Om du och biljettförsäljaren har kommit överens om ett pris kan säljaren inte höja priset, exempelvis genom att lägga på avgifter i efterhand.

Klaga till biljettförsäljaren skriftligen 

Kontakta biljettförsäljaren om du betalat mer för biljetten än vad du och biljettförsäljaren kommit överens om. Förklara vad som är fel och att du vill ha pengar tillbaka för den delen av betalningen som ni inte kommit överens om. Ta gärna kontakt via mejl.

Skulle du få faktura på ett högre belopp än vad ni kommit överens om, kan du protestera mot den felaktiga delen av fakturan. Det måste du göra skriftligen, exempelvis via mejl.

Läs mer om att bestrida en faktura

Du ska få biljetten inom den tid som du och biljettförsäljaren kommit överens om. Har du köpt den av ett företag brukar det framgå i köpevillkoren när biljetten kommer att levereras. 

Om du får biljetten för sent så du missar evenemanget kan du kräva tillbaka pengarna för biljetten. Kontakta försäljaren skriftligen, till exempel via mejl, för att klaga på förseningen och kräva tillbaka pengarna.

Om du misstänker att din biljett är ogiltig måste du ta kontakt med arrangören för att kontrollera om du kan använda biljetten. Det är bara arrangören som kan svara på om biljetten är giltig eller inte. Vem som är arrangör brukar framgå i reklamen för evenemanget. 

Om din biljett är ogiltig ska du kontakta den du köpt biljetten av för att klaga. Om den du köpt biljetten av kan ge dig en giltig biljett istället har du rätt till det, annars kan du kräva att få tillbaka pengarna.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 11 februari 2022