Hyra bil – tänk på det här innan du hyr bil

Ska du hyra en bil? Då är det viktigt att du först läser hyresavtalet noga. Läs det gärna innan du hämtar ut bilen. Det finns inte några konsumentskyddsregler att hänvisa till om du skulle få problem.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Tänk på det här

  • Hyra av bil faller inom den juridiska ramen för ”hyra av lös sak”. Det finns inga bestämmelser om vad som måste stå i hyresavtalet.

  • De flesta använder sig av de allmänna villkor som branschorganisationen Biluthyrarna Sverige beslutat om. 

  • Ta reda på hur stor självrisk du måste betala om något händer med bilen och vilka försäkringar som ingår i hyran. 

Att tänka på innan du hyr bil

Det är ofta billigare att hyra via internet än på plats hos uthyraren. Du kan välja att hyra direkt av en uthyrningsfirma eller via en förmedlare.

Fördelen med att hyra direkt av en uthyrningsfirma är att du bara har ett avtal. Hyr du via en förmedlare får du två avtal. Ett med förmedlaren du bokar och betalar hos. Och ett med uthyraren du hämtar bilen hos.

Det är oftast inga problem att hyra av en förmedlare. Men det kan bli krångligt med två avtal om något går fel.

Hyra bil utomlands

Ska du hyra bil i ett annat land? Då gäller samma som i Sverige. Du behöver läsa hyresavtalet noga och veta vad du skriver under. Det finns inga konsumentskyddsregler som gäller.

Du kan hyra av till exempel en märkesuthyrare eller en förmedlingsfirma. Fördelen med att hyra av en märkesuthyrare är att de ofta har en svensk kundtjänst. Får du problem är det också bara en avtalspart du behöver ha kontakt med.

Du har ingen lagstadgad ångerrätt när du har hyrt en bil, oavsett hur du har ingått avtalet, eftersom hyra inte omfattas av ångerrätt. 

Även om du inte har ångerrätt kan du fortfarande avboka hyrbilen, men du kan behöva betala. Hur mycket du behöver betala regleras av ert avtal. Kan du inte avboka kostnadsfritt kan du ha rätt att ändra i din bokning. Läs villkoren noga om vad som gäller i ditt fall.

Anmäl till ARN om du och företaget inte kommer överens

Håller du inte med om storleken på avbokningskostnaden kan du i vissa fall få den prövad hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Tänk på att innan du anmäler till ARN behöver du klaga till företaget, gärna skriftligen.

Läs om hur du anmäler på ARN:s webbplats

Avbeställningsförsäkring kan täcka avbokningskostnader

Har du tecknat en avbeställningsförsäkring eller en reseförsäkring kan den täcka avbokningskostnaderna. Det kan till exempel vara om du måste avboka din hyrbil på grund av plötsliga och oväntade händelser, så som vid akut sjukdom, olycksfall eller andra liknande händelser.

Begär att få inspektera hyrbilen innan du skriver avtalet, gärna tillsammans med en medarbetare från uthyrningsföretaget. Se till att eventuella skador blir antecknade i ett protokoll som du får en kopia på. Dokumentera eventuella skador såsom skrapmärken eller repor i lacken genom att fota eller filma.

Kontrollera om du enbart får köra ett begränsat antal mil med bilen eller om du får köra hur många mil du vill.

Ska du inte åka så långt kan det bli billigare att välja ett kontrakt med en begränsad körsträcka.

Om bilen skadas gäller uthyrarens försäkring och därmed dennes självrisk. Om det är du som orsakar skadan kan du dock bli skyldig att ersätta uthyraren för kostnaderna. Kan du visa att du har varit aktsam med bilen får uthyraren dock inte kräva ersättning från dig. Om du varit aktsam eller inte är en bedömning från fall till fall.

Kontrollera hur du ska agera om du råkar ut för en olycka eller om bilen går sönder. I normala fall ska du genast kontakta uthyraren och ta reda på vad som ska göras. Ofta krävs att polisen tillkallas även om det bara handlar om plåtskada. Se till att få en kopia på polisrapporten respektive skaderapporten.

När du hyr bil inom Europa ingår ofta tre grundläggande typer av skydd: skadeskydd, stöldskydd och tredjepartsskydd (om du skadar någon eller något med din hyrbil). Det som kan variera är vilken självrisk du får betala.

Självriskreducering

En självriskreducering är ett skydd som minskar det belopp du måste betala om du skadar bilen och det ingår ofta när du hyr bil i Sverige. En självriskeliminering gör att du slipper självrisken. Den är dock ett dyrt tillägg, speciellt om du hyr bilen en längre period eftersom du ofta betalar en dygnsavgift.

I flera kreditkort ingår en tilläggsförsäkring på upp till ett visst belopp om fordonet blir skadat eller stulet. Se därför över vilket skydd du har – så att du inte betalar dubbelt. Du kan även kontrollera om din hemförsäkring eller bilförsäkring täcker skador på hyrbilen.

Oavsett försäkring kommer biluthyraren att reservera ett belopp på ditt betal- eller kreditkort. Hur högt beloppet är varierar beroende på uthyrningsbolagets regler. Undersök gärna att beloppet som reserveras på ditt kort överensstämmer med det som står i avtalet.

I de flesta fall täcks endast en huvudförare av försäkringarna. Så glöm inte att lägga till extra förare om ni är fler som tänker dela på körningen.

Åldersgränserna för att hyra bil skiljer sig en del mellan olika länder. I Sverige är det vanligt att man får hyra bil från 18 år, men med extraavgift om föraren är under 25 år. Hos vissa hyrfirmor är det inte tillåtet att hyra bil om man fyllt 70 år.

Planerar du att använda hyrbilen i flera länder måste du fråga om det är tillåtet att ta bilen över gränsen. Se till att det avtalas skriftligen.

Vägtullar och zoner som du inte får köra i förekommer i andra länder. Se till att ta reda på trafikreglerna i det land där du ska köra.

Källa: KonsumentverketKonsument Europa

Granskad: 1 februari 2022

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.