Handla mat i butik

Lyssna

Du har rätt att reklamera felaktiga livsmedel. Tänk på att kontakta butiken direkt med ditt klagomål eftersom livsmedel ofta är färskvaror.

Tänk på det här

  • Det är inte säkert att du har öppet köp.

  • Det är priset i kassan som gäller.

  • Du har rätt att reklamera livsmedel.

  • Det är skillnad mellan bäst före-datum och sista förbrukningsdag.

Mer om dina rättigheter när du köper mat i butik

Du har rätt att reklamera livsmedel. Att reklamera betyder att du vänder dig till butiken för att klaga på ett fel. Det finns inga krav på hur du ska reklamera, men vi rekommenderar att du kontaktar butiken skriftligen. Då kan du bevisa att du har klagat och att du har gjort det i rätt tid. Du kan till exempel skicka ett mejl. Tänk på att spara mejlet som bevis.

Vanligtvis har du tre års reklamationsrätt och du ska reklamera varan senast två månader från att du upptäckte felet. Tänk på att många livsmedel är färskvaror och tiden för att klaga blir då betydligt kortare. Kontrollera därför varorna direkt och hör av dig till butiken omedelbart om något inte är bra eller om en förpackning är bruten.

Om butiken godkänner din reklamation ska de i första hand åtgärda felet, vilket brukar betyda att du får det felaktiga livsmedlet utbytt. Om det inte går att ersätta livsmedlet har du rätt att få pengarna tillbaka.

Öppet köp och bytesrätt är frivilligt att erbjuda, vilket betyder att butiken kan bestämma vilka regler som ska gälla. Det innebär att en del butiker till exempel erbjuder 30 dagars öppet köp medan andra inte erbjuder öppet köp alls. För att veta vad som gäller behöver du fråga butiken innan du gör ditt köp.

Ibland förväxlas öppet köp med ångerrätt, men det är två olika saker. Ångerrätt är en rättighet du har enligt lag om du köper något på distans, det vill säga utan att träffa företaget. När du handlar i butik har du aldrig ångerrätt.

Du kan inte kräva att få köpa en vara till det pris som står på hyllkanten eller på varan. Ibland blir varor felmärkta och det är först när du kommer till kassan som du och butiken kommer överens om priset. Om du får veta att varan är felmärkt när du kommer till kassan, kan du välja att inte köpa varan.

Fel pris i annons

Du kan inte kräva att få köpa varan till det pris som står i reklamen från ett företag. Det kan bli fel i reklam och företaget är inte bundna till prisuppgifterna i reklamen.

I vissa fall kan du ha rätt till ersättning för kostnader du haft på grund av det felaktiga priset i reklamen. Det kan till exempel vara kostnader för en onödig resa till butiken. Ta kontakt med butiken, gärna skriftligen, och förklara vad du vill ha ersättning för. Du måste kunna bevisa med kvitton eller liknande vilka kostnader du vill ha ersättning för.

Det är tillåtet att sälja livsmedel som passerat bäst före-datum, så länge produkten som säljs inte är dålig eller hälsofarlig. Maten går oftast att äta efter att bäst före-datum gått ut. Det är butiken som ansvarar för att de produkter som säljs är säkra.

Till skillnad från livsmedel som passerat bäst-före datum är det däremot inte tillåtet att sälja produkter som passerat sista förbrukningsdag. Denna märkning används för livsmedel som snabbt kan bli dåliga och som kan göra dig sjuk om du äter efter sista förbrukningsdag.

Livsmedelsverket är den myndighet som har huvudansvaret för märkning av livsmedel.

Läs mer om datummärkning på Livsmedelsverkets webbplats

Vid kortbetalning får butiken välja om de vill göra öresavrundning eller ta betalt för det exakta beloppet. Det finns en lag som styr hur öresavrundning får göras. Lagen säger att belopp i öretal ska avrundas till närmsta hundratal. Det innebär att belopp med slutsiffran 1 till 49 ska avrundas nedåt och belopp med slutsiffran 50 till 99 uppåt. Avrundningen får bara göras på det totala beloppet, inte på varje enskild vara.

Lagen som styr öresavrundning är dispositiv, vilket betyder att den går att avtala bort. Butiken kan alltså välja att följa bestämmelserna i lagen men kan också välja att ta betalt för det exakta beloppet.

Har du fått en skada på grund av ett livsmedel har du rätt att kräva skadestånd, det vill säga ersättning, för den merkostnad skadan innebär för dig. Det kan till exempel handla om ersättning för tandvård om du skadat en tand på något som inte ska finnas i livsmedlet.

Det kan vara bra att kontrollera om det finns någon varningstext på förpackningen då Allmänna reklamationsnämnden (ARN) tidigare har tagit med det i sin bedömning.

Tänk på att dina ersättningskrav ska vara skäliga. Du måste kunna bevisa vilken skada du drabbats av. Du behöver även kunna styrka kostnaden med exempelvis kvitto.

Om du förvarar maten rätt håller den längre. Det kan minska ditt matsvinn. En enkel tumregel är att ju kallare maten förvaras desto längre håller den. En bra temperatur är +4°C i kylskåpet och -18 °C i frysen.

Hos Livsmedelsverket kan du läsa om hur du bäst förvarar olika livsmedel, till exempel kött, mejeriprodukter och frukt och grönsaker.

Förvara frukt och grönt rätt på Livsmedelsverkets webbplats

Förvara maten rätt på Livsmedelsverkets webbplats

Vad är matförgiftning?

Matförgiftning beror på att du har ätit mat som innehåller bakterier, parasiter, virus eller gifter. Vanliga symtom är diarréer, kräkningar, illamående, magsmärtor eller feber.

Läs mer om matförgiftning på Livsmedelsverkets webbplats

Anmäl matförgiftning till miljö- och hälsoskyddskontoret

Misstänker du att du har blivit matförgiftad bör du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret eller motsvarande i din kommun så snart som möjligt. Om kommunen misstänker att det rör sig om en gemensam smittkälla för flera anmälningar startar det viktiga, men också ofta svåra, spårningsarbetet.

Vill du veta mer om hur spårningsarbetet går till kan du läsa på Livsmedelsverkets webbplats eller kontakta din kommun.

Läs om smittspårning på Livsmedelsverkets webbplats

Berätta för den som sålt livsmedlet

När du misstänker att du blivit matförgiftad är det viktigt att du också berättar det för den som sålt livsmedlet. Ansvaret för att maten är säker att äta ligger hos butiken. När du berättar för dem ger du dem chansen att ta bort livsmedelet. På så sätt kan vi undvika att fler blir drabbade.

Tips för att undvika att bli sjuk

När du lagar mat finns mycket du kan göra för att undvika att bli sjuk. Det här är alltid bra att göra:

  • Sätt in kylvaror, till exempel färskt kött, fisk och mejerivaror, i kylen så fort som möjligt.
  • Ha gärna en termometer i kylskåpet. Bra temperatur är +4°C.
  • Använd rena redskap, håll rent på arbetsbänken och diska knivar och skärbrädor noga när du skurit rått kött och kyckling.
  • Tvätta händerna innan du börjar laga mat och direkt efter du hanterat rått kött och fågelkött.

Läs fler tips på Livsmedelsverkets webbplats

Som konsument ska du kunna hitta information om till exempel ursprungsland på förpackningen. Saknas förpackning är det istället butiken som ska ge informationen.

Butikerna ska ange ursprungsland

Alla butiker som säljer frukt och grönsaker ska tydligt tala om vilket land produkterna kommer ifrån. Kravet på märkning finns för att handlare ska kunna identifiera och jämföra produkter, men också för att du ska få information om varorna.

Produkterna ska vara friska och fräscha

I Sverige ska i princip alla färska frukter och grönsaker som säljs uppfylla en del minimikrav. Det betyder bland annat att de inte får vara ruttna eller mögliga, alltför stötskadade, eller angripna av skadeinsekter.

Tillsyn av frukt och grönt

Vanligtvis är det Livsmedelsverket som hanterar reglerna om hur livsmedel ska vara märkta, men märkning av färsk frukt och grönsaker ansvarar Jordbruksverket för.

Läs mer om märkning av frukt och grönt på Jordbruksverkets webbplats

För de vanligaste frukterna och grönsakerna finns detaljerad information om hur de ska märkas och om de omfattas av EU:s produktspecifika handelsnormer eller inte.

Läs om vad som gäller för olika frukter och grönsaker på Jordbrukverkets webbplats

Har du frågor om märkningen eller tillsynen kan du kontakta Jordbruksverket.

Kontakta Jordbruksverket

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är Sveriges centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. Har du frågor som rör exempelvis innehåll eller märkning av livsmedel är det till Livsmedelsverket du vänder dig.

Livsmedelsverkets webbplats

Kommunen

Kommunen utför kontroller av till exempel livsmedelsbutiker och restauranger. Hit anmäler du misstänkt matförgiftning. Kontakta din kommun om du vill veta mer om deras arbete med kontroll av livsmedel.

Länsstyrelsen

Länsstyrelserna ansvarar för kontrollen av producenter som enskilda jordbruk, men också av exempelvis uppfödare, fiskare och bärplockare. Kontakta din länsstyrelse om du vill veta mer om deras kontrollansvar.

Gemensam lagstiftning i EU

Livsmedelslagstiftningen är, med några få undantag, gemensam inom EU. EU kontrollerar att medlemsstaternas livsmedelskontroll följer den gemensamma lagstiftningen. Hur livsmedelskontrollen ska gå till och vilka mål och prioriteringar som finns för kontrollen beskrivs i den Nationella kontrollplanen.

Läs mer om den Nationella kontrollplanen på Livsmedelsverkets webbplats

Kommer du och butiken inte överens, och värdet på tvisten är minst 500 kronor, kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De kan pröva ditt ärende kostnadsfritt. ARN lämnar sedan en rekommendation om hur tvisten bör lösas. De flesta följer ARN:s rekommendationer. Vanligtvis tar det cirka 6 månader för ARN att lämna ett utlåtande.

När du kontaktar ARN kan du styrka ditt ärende genom att presentera bevis. Spara därför kvittot och all skriftlig kontakt du har med butiken.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Är du osäker på vad du ska göra kan du alltid vända dig till oss på Hallå Konsument för rådgivning.

Kontakta Hallå Konsument

Många kommuner erbjuder också konsumentvägledning och kan i så fall ge dig stöd i ditt ärende:

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

Konsumentverket är den myndighet som har tillsynen för marknadsföring och prisinformation. Om du anser att ett företag bryter mot reglerna om marknadsföring eller har felaktig prisinformation kan du anmäla det till Konsumentverket. En anmälan gör inte att vi kan hjälpa dig i ditt specifika ärende, men kan leda till att vi inleder en granskning.

Läs mer om Prisinformationslagen

Läs mer om Marknadsföringslagen

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats