Prisinformationslagen

När du köper en vara eller en tjänst av ett företag ska du får korrekt och tydlig information om vad varan eller tjänsten kostar. Reglerna för detta finns i prisinformationslagen och olika föreskrifter och överenskommelser som kompletterar lagen.

När gäller prisinformationslagen?

  • Prisinformationslagen gäller när ett företag säljer varor och tjänster till konsumenter.

När gäller inte prisinformationslagen?

  • Lagen gäller inte för varor och tjänster som säljs på auktion.

  • När det finns en annan lag som innehåller bestämmelser om prisinformation så gäller den lagen före prisinformationslagen.

  • När en privatperson säljer något till en annan privatperson.

Bestämmelser i lagen

När du ser en vara i en butik ska priset på varan anges på förpackningen, på hyllkanten eller i en prislista. Om varan inte är märkt med priset ska det finnas en prisfrågeterminal där du på ett enkelt sätt kan kontrollera priset.

Priset på varan ska anges skriftligt. Moms och andra skatter ska vara inräknat i priset. Om det kommer till avgifter eller andra kostnader ska det framgå tydligt.

I vissa fall kan det vara tillräckligt att priset anges muntligt. Det kan till exempel vara i mindre butiker med manuell betjäning eller om du köper en vara direkt över disken.

Det finns inga speciella regler för hur pris ska anges på nätet. Det betyder att när varor och tjänster säljs på internet ska priset vara tydligt och lätt att uppfatta på samma sätt som det ska vara i en butik.

Jämförpris för en vara ska anges när det är lämpligt. Jämförpriset ska anges i det mått som används för varan, till exempel kilo, liter, meter eller något annat. Om ett jämförpris inte har betydelse för produkten behöver varan inte ha ett jämförpris.

För varor som säljs i lösvikt, exempelvis frukt och grönsaker, behöver bara jämförpriset anges. Däremot ska det finnas möjlighet att ta reda på kostnaden för varorna innan betalningen.

För vissa tjänster, till exempel vissa hantverkstjänster, kan det vara svårt att få ett slutligt pris innan du köper tjänsten. Företaget som utför tjänsten ska då kunna förklara hur prissättningen går till. Information om prissättningen ska också finnas där företaget har sin verksamhet och där företaget marknadsför sina tjänster.

En prisuppgift som lämnas av ett företag till en konsument ska alltid inkludera moms om inte annat tydligt framgår.

Om ett företag anger att de sänkt priset på en vara ska de även ange det tidigare priset. Det tidigare pris som ska anges är det lägsta pris som företaget har haft på produkten under de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Prissänkningen ska alltså baseras på det tidigare lägsta priset.

Har priset sänkts gradvis under de 30 dagarna ska det pris som gällde före den första prissänkningen anges. Om man sänkt priset på varor som lätt försämras eller kan bli för gamla behöver man inte ange tidigare pris.

Konsumentverkets föreskrifter om prisinformation förtydligar och kompletterar prisinformationslagen.

Ladda ner föreskrifterna i Konsumentverkets publikationsshop

Konsumentverket har även ett ställningstagande angående information om prissänkningar med syfte att förtydliga vissa frågor utifrån 30-dagarspriset.

Ladda ner ställningstagandet i Konsumentverkets publikationsshop

Tycker du att ett företag bryter mot reglerna i lagen? Då kan du uppmärksamma det genom att göra en anmälan till Konsumentverket.

Konsumentverket kontrollerar att företag följer reglerna i lagen. Anmälningar är ett viktigt underlag för vårt arbete, men en anmälan gör inte att ditt enskilda fall bedöms eller avgörs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 28 mars 2024