Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen styr hur företag får marknadsföra sig. Lagen skyddar dig mot vilseledande, aggressiv och annan otillåten marknadsföring.

När gäller marknadsföringslagen?

 • Lagen gäller oavsett om företaget riktar sin marknadsföring mot andra företag eller mot konsumenter. För att skydda dig som konsument finns särskilda bestämmelser i lagen.

 • Lagen gäller för marknadsföring av produkter, till exempel varor, tjänster och arbetstillfällen.

 • Lagen gäller för hur företaget agerar före, under och efter försäljning eller leverans av sina produkter.

När gäller inte marknadsföringslagen?

 • Lagen gäller inte politiskt material, konst eller texter och bilder som saknar vinstintresse, till exempel redaktionell text.

 • Lagen gäller inte marknadsföring som kan vara upprörande, stötande eller på annat sätt uppfattas som olämplig, till exempel nedvärderande eller diskriminerande reklam. Du kan anmäla den typen av reklam till Reklamombudsmannen. Reklamombudsmannens webbplats

Bestämmelser i lagen

Marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Det måste också framgå vem som ansvarar för marknadsföringen.

Lagen reglerar vilka typer av marknadsföring som är otillåtna. Det finns ett särskilt förbud mot vilseledande och aggressiv marknadsföring.

Marknadsföringen är vilseledande om den innehåller felaktiga påståenden eller framställer produkten på ett missvisande sätt. Det kan till exempel handla om påståenden som rör produktens kvalitet eller pris, eller att väsentlig information utelämnas. Det kan också handla om att informationen är otydlig eller svår att förstå. Marknadsföring anses vara aggressiv om den innehåller trakasseri, tvång, fysiskt våld eller hot.

Utöver bestämmelserna i marknadsföringslagen finns en lista med metoder för marknadsföring som alltid är förbjudna, en så kallad svart lista. Listan gäller i alla EU-länder. Exempel från listan:

 • Förpackningen måste stämma överens med innehållet. Företag får till exempel inte använda förpackningar som är mycket större än nödvändigt.
 • Företag får inte kopiera ett annat företags produkter i syfte att till exempel få dig att tro att du köpt ett visst klädmärke.
 • Företag får inte använda ordet rea eller likande begrepp på varor de inte brukar sälja.
 • Betalar företaget för att komma högre upp i sökresultat på nätet måste de skriva det tydligt.
 • Företag får inte lägga ut falska recensioner.
 • Företaget få inte marknadsföra en vara som gratis eller kostnadsfri om du måste betala mer än nödvändigt. Det kan vara okej att du betalar för att få varan skickad till dig.

Erbjuder företaget garanti? Då ska de informera dig om vad garantin innebär och hur du gör för att använda den. Informationen ska vara skriftlig.

Det är frivilligt för företag att erbjuda garanti. Företaget måste informera om att garantin inte påverkar de rättigheter du har enligt lag.

Garanti

Ett företag får bara kontakta dig i marknadsföringssyfte via e-post eller sms om du begärt det.

Ett undantag är om företaget fått din e-postadress eller ditt telefonnummer i samband med att du köpte något av företaget, men bara om:

 • du inte tackat nej till att din e-postadress och telefonnummer används i marknadsföringssyfte
 • reklamen gäller företagets egna, likartade produkter som den du redan köpt
 • du på ett enkelt sätt kan motsätta dig att din e-postadress och ditt telefonnummer används i marknadsföringssyfte. Meddelandet ska alltid innehålla en giltig adress dit du kan begära att marknadsföringen ska sluta.

Alla tre kriterier ska vara uppfyllda.

Regler för reklam

Tycker du att ett företag bryter mot reglerna i lagen? Då kan du uppmärksamma det genom att göra en anmälan till Konsumentverket.

Konsumentverket kontrollerar att företag följer reglerna i lagen. Anmälningar är ett viktigt underlag för vårt arbete. Men en anmälan gör inte att ditt enskilda fall bedöms eller avgörs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 21 mars 2024