Reklam

Läs om vilka regler som gäller för reklam och vad du kan göra för att slippa reklam du inte vill ha.

Regler för reklam

Det finns många regler om vad man får säga i reklam. Få koll på vad som är tillåtet och inte.

Så slipper du få oönskad reklam

Läs vad du kan göra, till exempel att registrera dig hos Nix och kontakta Statens personadressregister för att begära en reklamspärr.