Regler för reklam och marknadsföring

Ibland är det svårt att veta vad som är marknadsföring. Och även om du tydligt ser att det är en annons eller en reklamfilm kan du påverkas av budskapen. Därför är det bra att ha koll på vad som är tillåtet och inte.

Reklam – tänk på det här

 • Var extra uppmärksam om ett erbjudande låter för bra för att vara sant – då är det oftast det. 

 • Fundera på om det som sägs i marknadsföringen är rimligt – läs det finstilta i annonsen. 

 • Fråga dig vilket pris du får betala – ingenting är gratis. 

 • Låt bli att lämna ut personliga uppgifter om du inte måste. 

 • Undvik att bli lurad av oseriösa företag genom att söka på företaget eller det aktuella erbjudandet – andra konsumenter kan ha varnat på olika forum.

Mer om reklam och dina rättigheter

Reklam är ett budskap eller meddelanden vars syfte är att marknadsföra företagets produkter eller tjänster. Oavsett om reklamen görs i sociala medier, tv eller tidningar gäller marknadsföringslagen.

Marknadsföringslagen är den övergripande lag som styr hur företag får marknadsföra sig. Lagen skyddar dig som konsument mot vilseledande, aggressiv och annan otillåten marknadsföring.

Läs mer om marknadsföringslagen

En grundläggande regel är att du alltid ska veta om att det handlar om marknadsföring. Ett företag får till exempel inte utforma sitt erbjudande så att det ser ut som en faktura och det ska tydligt ska framgå om ett inlägg på sociala medier är sponsrad reklam. Det ska också framgå vem som står bakom marknadsföringen.

Allt fler företag använder sig av så kallade influencers för att nå ut med reklambudskap och marknadsföra sina varumärken. Influencers är personer som är inflytelserika och populära i sociala medier och har många följare på till exempel Youtube, Instagram eller bloggar.

Det måste framgå tydligt att det är reklam

Har en influencer fått i uppdrag av ett företag att berätta om företagets varor eller tjänster mot betalning räknas det som marknadsföring och hen är skyldig att följa marknadsföringslagen. När ett inlägg i sociala medier är reklam eller ett sponsrat samarbete ska det tydligt framgå. Det ska också stå vilket företag som är avsändare av reklamen.

En grundläggande regel för marknadsföring och reklam är att allt som sägs måste vara sant. Alla påståenden måste vara sanna och kunna bevisas av företaget som står bakom budskapet.

Exempel på marknadsföring som inte är tillåten:

 • Löften om snabb viktminskning genom att äta till exempel piller är förbjudet.
 • Förpackningar som innehåller mat får inte vara större än de behöver, så att du tror att de innehåller mer mat än de gör.
 • Marknadsföring av tobaks- och alkoholvaror är inte tillåten i svenska tv-kanaler.
 • Personer som har en framträdande roll i nyhetsprogram får inte uppträda i tv-reklam.
 • Det är förbjudet för företag som du inte har varit kund hos att skicka reklam via mejl eller sms som du inte har beställt.
 • Trakasserier, våld och hot är alltid förbjudet i marknadsföring.
 • Ord som ”billigast”, ”bäst”, ”gratis” och ”rea” får inte användas hur som helst.

Ett företag får inte ange ett pris i sin marknadsföring och sedan ta ett annat pris vid själva köptillfället.

Att priset i reklamen är annorlunda jämfört med butikspriset är inte tillåtet men det gör däremot inte att du har rätt att köpa varan eller tjänsten till det annonserade priset.

Barn och unga kan vara extra mottagliga för reklambudskap och därför är reglerna strängare. Uppmaningar som “köp nu!”, “beställ idag!” och “missa inte chansen!” är förbjudna att använda i reklam som riktar sig till personer under 18 år.

Det är förbjudet att skicka direktreklam till barn under 16 år. Förbudet gäller all form av direktreklam, till exempel brev, telefoni och sms.

Särskilda regler för tv-reklam

Reklam i tv får inte riktas till barn under 12 år.

Det får inte förekomma någon reklam över huvud taget omedelbart före eller efter ett barnprogram som riktar sig till barn under 12 år. Barnprogram får inte heller brytas av reklam.

Reglerna för tv-reklam till barn gäller även för webb-tv.

Trots de här reglerna finns det tv-kanaler som riktar reklam till barn och det beror på att de inte sänder från Sverige. Det är sändarlandets regler som gäller och i vissa länder är det tillåtet att visa barnreklam i tv.

Reklam på internet

När det kommer till reklam till barn på internet finns inget förbud, med det finns regler om hur den får se ut och vad den får innehålla. Det ska vara tydligt vad som är reklam och inte, och reklam får därför inte utformas som till exempel spel eller lekar.

Om du anser att ett företag bryter mot reglerna om reklam kan du anmäla det till Konsumentverket.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

En anmälan gör inte att vi kan hjälpa dig i ditt specifika ärende, men kan leda till att myndigheten inleder en granskning av företagets reklam.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 21 mars 2024