Ångra, avbeställa eller omboka en paketresa

Du kan inte ångra köpet av en paketresa, men däremot har du rätt att avboka den. Beroende på dina bokningsvillkor kan du även ha rätt till ombokning.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Tänk på det här

  • Du har ingen lagstadgad ångerrätt när du köper en paketresa, däremot kan du alltid avboka. Arrangören har rätt att ta ut en avbeställningsavgift.  

  • Vill du hellre boka om resan till ett annat datum får du läsa bokningsvillkoren och se om det är möjligt.  

  • Ett avbeställningsskydd är en försäkring som gör att du är bättre skyddad om du vill avbeställa din resa. Kontrollera om avbeställningsskydd ingår i din hemförsäkring.

Välj vad du vill läsa mer om

Den lagstadgade ångerrätten gäller inte för resor och du kan därför inte ångra köpet av en paketresa. Det gäller oavsett om du köpt den via nätet, i en butik eller av en förmedlare.

Det är frivilligt för paketresearrangören att erbjuda ombokning. Du kan inte kräva att få omboka resan om det inte framgår av bokningsvillkoren. Därför måste du läsa bokningsvillkoren för att ta reda på vad som gäller. Där ska det också framgår under vilka omständigheter du har rätt att omboka din resa.

Du har alltid rätt att avbeställa paketresan om den ännu inte har påbörjats, men du har inte alltid rätt att få tillbaka hela kostnaden för resan. Arrangören får ta ut en rimlig avbeställningsavgift om detta framgår av paketreseavtalet. Vad som är en rimlig avgift måste bedömas från fall till fall.

Avbeställningsavgift

Om avbeställningsavgiftens storlek inte framgår av avtalet får den högst motsvara resans pris med avdrag för intäkter eller minskade kostnader arrangören får med anledning av avbeställningen.

Återbetalningen ska ske inom 14 dagar från avbeställningen.

Ett avbeställningsskydd är en försäkring som gör att du är bättre skyddad om du vill avbeställa din resa. Kontrollera om avbeställningsskydd ingår i din hemförsäkring. Om du betalar din resa med kredit- eller kontokort kan du eventuellt ha avbeställningsskydd den vägen. Om du inte redan har det extra skyddet kan du ofta köpa till det via arrangören eller genom olika försäkringsbolag.

Tänk på att det ofta finns särskilda förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska kunna använda dig av avbeställningsskyddet. Kontrollera i villkoren vad som gäller i just ditt fall. Ofta innebär ett avbeställningsskydd att du enbart kan avbeställa resan om du till exempel blivit sjuk. Även om du har ett avbeställningsskydd är det alltså inte säkert att du kan avbeställa resan hur du vill.

Det finns särskilda omständigheter som tillåter dig att avboka din paketresa utan att arrangören har rätt att ta ut någon avbeställningsavgift.

Du som konsument kan avboka en paketresa och kräva full återbetalning om det är extraordinära och oundvikliga omständigheter på resmålet vid tidpunkten för avresan, som gör det olämpligt att åka.

Sådana oundvikliga och extraordinära omständigheter kan till exempel vara naturkatastrofer, krig, terrorism eller utbrott av allvarlig sjukdom på resmålet, som du inte kände till när du bokade resan. Ett exempel på en extraordinär omständighet är coronapandemin.

Vad som räknas som en extraordinär omständighet måste dock alltid bedömas från fall till fall.

För att ta reda på om det finns sådana omständigheter på resmålet kan man se om det exempelvis finns smittspridning på resmålet eller om det finns en avrådan från Utrikesdepartementet, UD. UD avråder i dagsläget fortfarande från resor till flera länder.

Du måste visa att det finns extraordinära omständigheter på resmålet

Det går inte att avboka en resa och få full återbetalning enbart på grund av att du är orolig över att åka på resan. För att du ska kunna avboka och kräva återbetalning ska det finnas extraordinära omständigheter på resmålet vid tidpunkten för avresan.

Det är du som konsument som måste kunna visa att det finns extraordinära omständigheter på resmålet som gör det olämpligt att åka, för att kunna avboka resan utan att betala någon avbeställningsavgift. Ofta kan det gå att bevisa en sådan sak med till exempel uttalanden från myndigheter och artiklar i media.

Det är viktigt att du förklarar tydligt vilka omständigheter som ligger till grund för att du vill avboka resan.

Källa: KonsumentverketKonsument Europa

Granskad: 15 februari 2022

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.