Bluffaktura

Har du fått en bluffaktura? Det vill säga en faktura på en vara eller tjänst som du inte beställt. Betala inte! Du ska bara betala för varor och tjänster du uttryckligen har beställt. Så här gör du för att bestrida en felaktig faktura.

Meddela företaget skriftligt att du inte kommer att betala. Till exempel genom att skicka brev eller mejl. Skickar du e-post kan du ställa in att du vill ha ett leveranskvitto. På det sättet får du en försäkran om att din e-post har kommit fram. Skickar du ett fysiskt brev kan du skicka det rekommenderat för att vara helt säker på att det når mottagaren. Då får du också ett kvitto på när och att du skickat brevet.

I meddelandet ska du uppge ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress om du har en sådan. Om du skickar ett brev ska du inte signera brevet med din namnteckning. Det finns fall då oseriösa företag kopierat och förfalskat namnteckningen. Ange också nummer, belopp och datum på den faktura som du inte tänker betala och anledningen till varför du inte betalar. Hallå konsument har en mall som du kan använda för att bestrida en faktura.

Mall för att bestrida faktura

Mer information om att bestrida bluffakturor finns på Polisens webbplats

Spara alltid kopior

Spara en kopia på brevet eller mejlet. En extra trygghet är också att skicka brevet rekommenderat. 

Du är inte skyldig att betala porto

Du är inte skyldig att betala porto för att skicka tillbaka varor du inte har beställt. Om företaget vill ha tillbaka varorna får de antingen hämta dem eller skicka returporto.

Du behöver inte bestrida en påminnelse

Om du får en påminnelse på den första fakturan behöver du inte skriva ett nytt brev och göra en ny bestridan. Det räcker att protestera mot det första betalningskravet.

Om företaget skickar ärendet till inkassobolag

Trots att du har invänt mot en faktura kan det hända att företaget tar ärendet vidare till ett inkassobolag. Då får du ett nytt krav, denna gång från inkassobolaget. Då är det viktigt att du bestrider även detta krav skriftligen. Brevet kan utformas på samma sätt som brevet till företaget som hade det ursprungliga kravet på dig. Skicka även med det brev du skrev till företaget. Återigen är det bra att spara en kopia på brevet du skickar. Det går också lika bra att bestrida inkassokrav via e-post.

Du är inte skyldig att betala bara för att ett inkassobolag kräver dig på pengar. Många inkassobolag undersöker inte kravet förrän en konsument bestrider det. Företaget som kräver dig på pengar ska bevisa att du är skyldig att betala. Du riskerar inte en betalningsanmärkning bara för att du bestrider ett krav från ett inkassobolag.

Lyssna på Hallå konsuments podd om fakturaköp

Om företaget skickar ärendet till Kronofogden

Om företaget väljer att gå hela vägen till Kronofogden och du får ett så kallat betalningsföreläggande, är det först när Kronofogden meddelat ett så kallat utslag som en betalningsanmärkning kan bli aktuell. Om du har fått ett betalningsföreläggande och inte svarar på det leder det i sin tur till ett utslag som kan jämföras med en dom. Bestrid och protestera mot alla krav som du inte anser att du ska betala. Så länge du agerar och bestrider riskerar du ingen betalningsanmärkning.

Läs vad som krävs för att du ska få en betalningsanmärkning i Datainspektionens faktablad 

Anmäl till Konsumentverket om du blivit drabbad

Konsumentverket och Konsumentombudsmannen sätter extra stort fokus på företag som ägnar sig åt den här typen av marknadsföringsmetoder och avtalskonstruktioner. Därför är det bra om drabbade konsumenter anmäler företag som agerar felaktigt till Konsumentverket.

Gör en anmälan om oskäliga avtalsvillkor till Konsumentverket

Ta hjälp av konsumentvägledningen

Konsumentvägledare i din kommun kan ge dig gratis hjälp och rådgivning i sådana här frågor.

Ta reda på kontaktuppgifter till konsumentvägledningen i din kommun

Anmäl till ARN

Om du hamnar i en tvist med ett företag kan du även anmäla till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som prövar tvister mellan konsumenter och företag.

Så gör du en anmälan om tvist med företagare till ARN