Reklam i sociala medier

En rekommendation från ”en vän” är det vi litar på mest när vi ska köpa något, det gör bloggar och sociala medier till effektiva reklamkanaler. Därför är det viktigt att känna till att det kan handla om marknadsföring.

Dold marknadsföring är förbjudet

Har en bloggare fått i uppdrag av ett företag att mot betalning berätta om företagets varor eller tjänster räknas det som marknadsföring och hen är då skyldig att följa marknadsföringslagen.

Enligt marknadsföringslagen är dold marknadsföring förbjudet. När ett inlägg i till exempel en blogg, på Instagram eller på Facebook är reklam ska detta därför tydligt framgå. Det ska också stå vilket företag som är avsändare av reklamen. Detsamma gäller för rörlig bild på till exempel Youtube.

Anmäl reklam som bryter mot lagen

Du kan anmäla marknadsföring som bryter mot lagen. Exempelvis om det inte framgår tydligt att det är reklam och vem som är avsändare.

Anmäl marknadsföring som bryter mot lagen på Konsumentverkets webbplats

Bloggar du själv och vill veta vad som gäller?

För att hjälpa bloggare att göra rätt har Konsumentverket tagit fram en vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier.

Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier på Konsumentverkets webbplats