Regler för reklam till barn

Det finns speciella regler för hur reklam till barn får se ut. Barn och unga kan nämligen vara extra mottagliga för reklambudskap och därför är reglerna strängare. Upptäcker du reklam som bryter mot lagen kan du anmäla det till Konsumentverket.

”Köp nu!”, ”beställ idag!” och ”missa inte chansen!” är exempel på direkta köpuppmaningar som är vanliga i reklam. Sådana är förbjudna att använda i reklam som riktar sig till dig under 18 år.

Ingen direktreklam till dig under 16 år

Företag får inte skicka direktreklam till dig som är under 16 år eftersom du inte på egen hand får ingå avtal. Förbudet gäller all form av reklam som är adresserad till dig. Det kan handla om reklam i brev, via telefon och sms.

Tv-reklam får inte riktas till dig under 12 år

Reklam som riktar sig till dig under 12 år är förbjudet att visa i tv-kanaler som sänder från Sverige. Det får inte förekomma någon reklam alls före eller efter ett barnprogram. Dessutom får personer eller karaktärer i barnprogram inte vara med i reklamfilmer på tv.

Trots de här reglerna är det flera tv-kanaler som riktar reklam till barn och det beror på att de sänder från andra länder. TV3 och Kanal 5 sänder till exempel från Storbritannien och där är det tillåtet att visa barnreklam i tv.

Internetreklam får inte se ut som spel 

Till skillnad mot reglerna för tv-reklam finns det inget förbud mot att rikta reklam till barn på internet. Däremot finns det regler om hur den får se ut och vad den får innehålla. Det ska vara tydligt vad som är reklam och vad som inte är det. Därför får reklam inte utformas som spel, lekar eller liknande.

Anmäl företag som bryter mot reglerna om reklam på Konsumentverkets webbplats