Köpa husdjur av privatperson

När du köper ett husdjur av en privatperson gäller inte konsumentlagstiftningen utan istället köplagen. Det betyder att du inte har samma rättigheter som när du köper ett djur av ett företag.

När du köper ett husdjur av en privatperson gäller inte konsumentlagstiftningen utan istället köplagen. Det betyder att du inte har samma rättigheter som när du köper ett djur av ett företag.
Köplagen är inte tvingande, vilket betyder att du och säljaren kan komma överens om andra villkor än vad lagen säger. När ni har kommit överens är ni båda bundna av ert avtal. Enligt båda dessa lagar betraktas husdjur som vilken annan vara som helst. Du har alltså samma rättigheter och skyldigheter som för varor enligt lagen. 

Om djuret inte är som du förväntade dig

Djuret är felaktigt enligt köplagen om det inte överensstämmer med avtalet.
Säljaren kan friskriva sig från ansvar. Om du till exempel köper ett djur i befintligt skick kan du inte räkna med att djuret är felfritt, men djuret kan ändå anses felaktigt enligt köplagen om:

  • djuret inte stämmer överens med viktiga uppgifter om djuret som säljaren lämnat
  • säljaren har låtit bli att berätta för dig om allvarliga fel på djuret som säljaren kände till
  • djuret är i mycket sämre skick än du kunde förutsätta, till exempel utifrån vad det kostar

Du har inte rätt att klaga på fel som du visste om vid köpet. Har du undersökt djuret innan köpet har du inte rätt att klaga på fel som upptäckts eller borde ha upptäckts vid en sådan undersökning. Samma sak gäller om du har låtit bli att undersöka djuret trots att säljaren uppmanat dig till det.

Undersök djuret när du fått det

Du som köpare ska undersöka djuret så fort som möjligt efter du fått det. Gör du inte det kan du gå miste om din möjlighet att klaga på fel som du borde upptäckt vid en sådan undersökning. Du måste nämligen reklamera fel på djuret inom skälig tid från att du upptäckte felet eller borde upptäckt felet.

Vad du kan ha rätt till om det är fel på djuret

Om djuret du har köpt är felaktigt enligt köplagen kan du ha rätt till något av följande:

  • kostnadsfri åtgärd av felet, exempelvis genom behandling hos en veterinär
  • Ett nytt djur som motsvarar det ni kommit överens om eller  prisavdrag som motsvarar felet
  • hävning av köpet

Du kan även ha rätt till skadestånd för kostnader du som köpare haft på grund av felet.

Du kan läsa mer om köplagen här