Köpa av privatperson

Konsumentlagstiftningen gäller inte vid ett köp mellan privatpersoner. Det innebär att du inte har samma rättigheter som när du handlar av ett företag.

När du köper något av en privatperson gäller köplagen. Den är inte tvingande, vilket betyder att du och säljaren kan komma överens om andra bestämmelser än vad lagen säger. Säljaren kan exempelvis välja att sälja en begagnad vara i befintligt skick.

Om varan inte är som du förväntade dig

Vid ett privatköp är utgångspunkten att det som du och säljaren har avtalat om, är det som gäller. Om du köper en vara i befintligt skick kan du därför inte räkna med att varan är felfri. Men varan kan ändå anses felaktig om:

  • varan inte är som säljaren har sagt
  • varan är i mycket sämre skick än du kunde förutsätta, till exempel utifrån vad varan kostar
  • säljaren har låtit bli att berätta för dig om fel av mer allvarlig karaktär som hen kände till

Allmänna reklamationsnämnden prövar inga tvister om du köpt en vara eller tjänst av en privatperson. Om du får problem med varan efter köpet och du och säljaren inte kommer överens, kan du kontakta tingsrätten.

Läs mer om köplagen

Tänk på att avtala om ångerrätt

När du handlar av en privatperson, exempelvis på Blocket, kan du inte ångra dig på samma sätt som om du handlar av ett företag. För att ångerrätt ska gälla måste du och säljaren ha kommit överens om det innan köpet.

Läs mer om ångerrätt

Använd gärna köpekontrakt

Konsumentverket har tagit fram några mallar till köpekontrakt för köp mellan privatpersoner. Bland annat finns mall för köp av personbil, husbil, husvagn, båt, mc, moped och skoter. 

Gå till kontrakt och mallar på Konsumentverkets webbplats

Hjälpte artikeln dig?