Välja gym

Det finns många olika typer av gym och gymmedlemskap. Det kan också vara stor skillnad i pris. Därför är det viktigt att du går igenom de avtalsvillkor och tjänster som erbjuds innan du väljer gym.

Medlemskap på gym

Läs avtalsvillkoren

Villkoren på olika gym varierar och det är bra att veta vad som gäller om du till exempel skulle drabbas av sjukdom, blir skadad på gymmet eller flyttar och inte kan fortsätta träna på gymmet. 

Ändringar i utbud

Att det i viss utsträckning förekommer ändringar i schemaläggning och tider för träningspass är naturligt. Om det däremot handlar om ändringar som är av väsentlig betydelse för dig, till exempel om flera av dina favoritpass utgår och de var viktiga för ditt val av medlemskap, kan det betraktas som ett fel i tjänsten. Du kan då ha rätt till nedsättning av priset eller att avtalet hävs.

Bindningstid

Gym erbjuder ofta medlemskap med olika typer av bindningstider. Det innebär att du måste betala under den bindningstid som gäller för ditt avtal.
När du har tecknat medlemskap till ett visst pris under en bindningstid är det ert avtalade pris som gäller. Det innebär att företaget inte kan kräva att du ska betala ett högre pris än vad ni avtalat. Det är inte tillåtet för ett gym att ha flera års bindningstid. Högst 12 månader är det som gäller.

Uppsägningstid

Bindningstid och uppsägningstid är två olika begrepp som kan vara lätta att blanda ihop. Många gym erbjuder ett medlemskap utan bindningstid, i stället skrivs en uppsägningstid in i avtalet. Uppsägningstiden är den tid du fortsatt måste betala för ditt medlemskap efter att du sagt upp det. Ett gym får ha åtminstone två månaders uppsägningstid.

Läs mer om uppsägningstid för gymkort i vårt frågeforum

Krav för uppsägning

Ett företag får inte kräva att du ska säga upp ditt medlemskap skriftligen, genom att komma in till gymmet eller genom att använda en särskild blankett. En fördel med att säga upp avtalet skriftligen är dock att du då har bevis för att du sagt upp avtalet och vid vilken tidpunkt. Men du kan alltså själv välja på vilket sätt du säger upp ditt medlemskap. Det kan vara skriftligt, på plats i gymmet eller via telefon.

Automatisk förlängning av avtal

Även om du har tecknat ett gymmedlemskap med en viss bindningstid är det inte alltid så att det upphör automatiskt efter att bindningstiden har löpt ut. Ibland kan bindningstiden förlängas automatiskt med exempelvis ett år.

Om ditt medlemskap har en bestämd bindningstid måste det framgå i villkoren om avtalet förlängs automatiskt eller inte. Dessutom måste företaget påminna dig om det. Du ska få en skriftlig påminnelse senast en månad innan avtalet måste sägas upp. Om företaget inte påminner dig har du rätt att säga upp avtalet omedelbart utan extra kostnader. Det finns dock undantag när företaget inte måste skicka ut en sådan påminnelse, till exempel om avtalet efter förlängningen kan sägas upp inom tre månader från uppsägningen.

Trygg och säker på gymmet

Säkerhet

För att du ska känna dig trygg när du använder olika redskap och maskiner bör gymmet erbjuda en genomgång av både användningssätt och säkerhet för olika maskiner och redskap. Gymmet bör ha regler och rutiner för säkerhet där du kan se vilka krav som ställs på dig.

Övriga tjänster

Många gym erbjuder träning med personlig tränare (PT), massage och solarium. Innan du tecknar avtal med PT eller massör bör du även fråga om dennes kompetens och erfarenhet.

Läs om att välja PT här på webbplatsen

Vad säger lagen

Lag om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning

Standard för sökerhetskrav på gym

Det finns en standard som anger krav för säkerheten på gym. Förutom allmänna säkerhetskrav för lokaler så finns högstanivå för ljud, ljus, temperatur och luftfuktighet angivet för att du ska kunna träna säkert. Standarden innehåller också krav på avtal, information med mera.

Standard för säkerhetkrav på gym på SiS webbplats