Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Bussbiljetter och busskort

Var beredd på att du inte alltid kan betala med kontanter ombord på bussen. Det finns också bussbolag som kräver att du har bokat din resa och köpt biljett innan du går ombord. Om du är osäker, sök information på bussbolagets webbplats eller kundtjänst.

Biljetter för en resa

Bussbolaget har rätt att bestämma var och hur de säljer biljetter till sina resor. Det kan vara när du stiger ombord på bussen, i en biljettautomat, på ett biljettkontor och hos försäljningsombud, med sms, på telefon eller via internet. Vid större hållplatser finns det oftast information om hur du köper biljett.

Var beredd på att du inte alltid kan betala med kontanter ombord på bussen. Det finns också bussbolag som, framförallt för fjärrbussar, kräver att du har bokat din resa och köpt biljett innan du går ombord.

När du reser med kollektivtrafiken är det vanligt att den enkelbiljett du köpt är giltig för en bestämd tidsperiod (till exempel 60 eller 90 minuter) som gör det möjligt för dig att byta mellan olika busslinjer och eventuellt även till andra färdsätt som trafikbolaget ansvarar.

Om du är osäker, sök information på bussbolagets webbplats eller kundtjänst.

När du får biljetten (pappersbiljett, sms-biljett, e-biljett etc.) ska det framgå vilket företag det är som utför resan.

Ladda och resa med busskort

Många lokala och regionala kollektivtrafikbolag erbjuder billigare resor med buss (och även andra färdsätt som finns där de verkar) om du skaffar ett laddningsbart kort med chip. Det finns många varianter av laddningar för korten, trafikbolagen väljer själva hur utbudet och rabatterna ser ut. Det är vanligt med till exempel laddningar för tio resor, obegränsat antal resor under en viss period (månad, kvartal, år), resor under lågtrafik och resor på en viss sträcka till och från jobbet.

Korten kan laddas på olika sätt hos olika trafikbolag. Det kan exempelvis ske i en automat, på biljettkontor, hos försäljningsombud, på bussen eller via en betaltjänst på internet.

Sök information om vad som gäller för laddningsbara kort hos det trafikbolag du vill resa med.

Frånträda ett periodkort

Om du har köpt ett periodkort och en del av busstrafiken som är viktig för dig ändras har du rätt att frånträda ditt köp av periodkort. För att du ska få göra detta ska bussbolaget ha gjort en större ändring av en busslinje som är relevant för dig. Ändringen ska vara gjord efter ditt köp, och du ska inte ha vetat om eller kunnat förutse ändringen vid köptillfället. Den summa du får tillbaka ska motsvara den tid av periodkortet som återstår när du meddelar att du vill frånträda köpet.

Om du reser utan giltig biljett

När du reser med buss måste du kunna visa upp en giltig biljett under hela din resa. Det är ditt eget ansvar att ha rätt biljett för den resa du ska gör. Information om dina skyldigheter som bussresenär finns i bussbolagets resevillkor. Reser du med sms-biljett ska denna lösas före resan eller omedelbart då du går ombord på bussen.

Blir det biljettkontroll och du inte har biljett kräver bussbolagen oftast att du betalar en tilläggsavgift. Hur hög avgiften är framgår av resevillkoren. Om du tycker att du har fått en felaktig tilläggsavgift ska du vända dig till bussbolagets kundtjänst för att få veta hur du kan överklaga. Enligt lag ska storleken på en tilläggsavgift vara skälig i förhållande till kostnaden för biljettkontrollen.

Den som kontrollerar biljetten, oftast en kontrollant eller chauffören, har rätt att be dig gå av bussen om du inte vill lösa rätt biljett för resan.