Frisörbesök och skönhetsbehandlingar

Att känna sig missnöjd, eller ännu värre bli skadad, efter ett frisörbesök, en nagelbehandling, en fransförlängning eller någon annan typ av skönhetsbehandling är ingen rolig upplevelse. Ditt skydd vid behandlingar är svagt och otydligt. Om du blir missnöjd med resultatet kan det vara svårt att få kompensation efter en behandling. Däremot kan du ha rätt till ersättning om du skadas. Här hittar du även råd som kan hjälpa dig om du skulle bli missnöjd.

Kolla i förväg

Det är viktigt att du i förväg kollar upp den som ska behandla dig och undersöker att personalen är utbildad. Titta efter exempelvis frisörlicens, gesällprov, betyg eller andra bevis som styrker att den som utför behandlingen har erfarenhet inom yrket, till exempel utbildad hudterapeut, frisörlicens, gesällprov, betyg eller andra intyg.

Det är också bra om utövaren är med i någon branschförening eftersom ett sådant medlemskap brukar ställa krav på både kompetens och att godkända produkter används.

För skönhetsbehandlingar finns det en standard, SS-EN 17226:2019, Hudvårdstjänster - Krav och rekommendationer för tillhandhållandet av tjänsterna. En standard kan vara till hjälp för företaget att leverera en säker tjänst.

Här kan du läsa om mer avancerade skönhetsingrepp

Vilka regler gäller

Enligt produktsäkerhetslagen ska både varor och behandlingar/tjänster vara säkra. Varor ska följa de krav som finns vad gäller godkända kemikalier och miljökrav.

Konsumenttjänstlagen gäller inte vid behandling på människor. Det innebär att ditt skydd är oklart, men vissa delar av lagen kan ändå tillämpas. Till exempel ska den som utför behandlingen göra det fackmässigt, det vill säga utföra tjänsten på ett sätt som förväntas av en professionell yrkesman. Om tjänsten inte utförs fackmässigt kan den ses som felaktig.

Lyssna på Hallå konsuments podd om skönhetsbehandlingar

Om du har blivit skadad

Om du råkat ut för en skada, till exempel allergisk reaktion eller brännskada, ska du anmäla det till Konsumentverket via webbanmälan. Om du misstänker att varan (kosmetisk produkt) innehåller farliga ämnen ska du anmäla det till Läkemedelsverket. Om det gäller lim för ögonfransar eller tejp för löshår tipsar du Kemikalieinspektionen.

Ångerrätt

Det är vanligt att frisörsalonger eller andra salonger använder sig av internetbokning för att underlätta för både sig själva och för kunden. Om du bokar din frisörtid eller behandling via ett bokningssystem på internet gäller distansavtalslagen. Enligt distansavtalslagen har du 14 dagars ångerrätt när du handlar på distans. Om du bokat tiden via ett bokningssystem på internet har du alltså 14 dagar på dig att ångra din bokning. Salongen har i regel inte rätt att ta ut en avgift om du ångrar dig inom dessa 14 dagar, oavsett hur nära inpå du avbokar.

Läs mer om din ångerrätt här

Om du gör en sen avbokning eller inte dyker upp

Ibland händer det att man blir sjuk eller av annan anledning måste avboka en beställd tid. Om du då inte har rätt att ångra dig enligt distansavtalslagens regler kan salongen ta ut en avboknings- eller debiteringsavgift för det uteblivna besöket. Avgiftens storlek varierar, men kan i vissa fall vara så hög som fullpris för behandlingen.

Att begränsa konsumentens möjligheter till att göra en avbokning, till exempel att det bara går att avboka via mejl, kan vara ett oskäligt avtalsvillkor. Om du inte alls meddelar salongen att du inte kan komma till den bokade tiden kan salongen ha rätt att kräva dig på ersättning för hela den förlust som din frånvaro orsakar.

Läs mer om avtal och villkor

Om du är missnöjd med besöket

Om du känner dig missnöjd efter besöket ska du så snart som möjligt vända dig till salongen med ett klagomål. Arbete som utförs på hår förändras snabbt. Utövaren måste få en möjlighet att undersöka huden/håret/naglarna och åtgärda eventuella fel så snart som möjligt. Samma sak gäller andra typer av skönhetsbehandlingar. Väntar du längre än 14 dagar med att klaga kan det vara svårare för dig att bevisa vad som har hänt, och dröjer det alltför länge så tappar du rätten att klaga helt och hållet.

Det är viktigt att ge den som har behandlat dig, till exempel en frisör, två avhjälpningsförsök. Gå inte till någon annan för att avhjälpa felet utan gå alltid tillbaka till den som gjort den ursprungliga behandlingen. Undantag kan vara om till exempel en frisör förstört ditt hår så mycket att du inte vågar gå tillbaka.

Du kan vända dig till ARN

Om du och företaget inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). För att ARN ska gå vidare med ärendet bör du kunna visa att resultatet av din behandling felaktigt i jämförelse med vad ni kommit överens om. 

Det är även viktigt med bildbevisning. Det måste vara bilder som visar själva felet. Om du exempelvis menar att en hårförlängning satts i på ett felaktigt sätt ska fotona tydligt visa fästena på hårförlängningen. Om du klagar på en frisyr eller hårfärg är det viktigt att bilderna visar ditt ansikte och inte endast håret.

ARN har en värdegräns på 500 kronor. Det betyder att du inte kan vända dig dit med ditt klagomål om din klippning eller behandling kostat mindre än 500 kronor.

Läs mer om ARN och hur du gör för att anmäla dit

Det kan också vara bra att ringa konsumentvägledaren i din kommun och fråga om råd. I en del fall kan vägledaren även agera medlare mellan dig och salongen.

Mer om hur du kan gå till väga för att klaga i vår klagoguide