Evenemangsbiljetter

När du ska köpa evenemangsbiljetter är det bra att du har koll på biljettförsäljarens villkor. Tänk på att du inte har någon ångerrätt när du köper evenemangbiljetter – till exempel till festivaler, teater, konserter och stand-up.

Inställt evenemang eller andra fel 

Ibland händer det att en artist ställer in en konsert eller att evenemanget inte motsvarar det som arrangören har lovat. Det kan till exempel handla om förseningar eller dåligt ljud. Om något går fel kan du ha rätt att få dina pengar tillbaka. Börja med att läsa villkoren hos den du har köpt biljetten av. I villkoren ska det framgå vem du vänder dig till för att klaga. Ibland tar biljettförsäljaren ansvar för vissa fel men ibland kan du behöva vända dig direkt till arrangören.

Tänk på att klaga skriftligen, gärna via mejl. Kommer ni inte överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Om du är osäker på vem som ansvarar för felet kan du ställa krav till både biljettförsäljaren och arrangören. 

Gör en anmälan till ARN på deras webbplats

Om arrangören av en festival går i konkurs

Har du köpt biljett till en festival och arrangören går i konkurs kan det vara svårt att få tillbaka pengarna. Det är en konkursförvaltare som tar över och försöker betala festivalens skulder, men ofta räcker inte pengarna till att återbetala alla förköpta biljetter.

Kontakta konkursförvaltaren och meddela vilka krav du har på festivalen. Det är tingsrätten som sätter ett företaget i konkurs och utser en konkursförvaltare. Hör av dig till de som anordnar festivalen för att få kontaktuppgifter till konkursförvaltaren. Du kan också kontakta tingsrätten eller söka i Post- och Inrikes tidningar för att få information om vem som är konkursförvaltare.

Sök i Post- och Inrikestidningar på Bolagsverkets webbplats

Liten chans att få återbetalning för resa och boende

Sannolikheten att få tillbaka pengar för till exempel biljetter, resa eller boende som inte går att avboka är liten vid en konkurs. Konkursförvaltaren gör en prioriteringslista över vad som ska betalas. Först ska till exempel skatten betalas. Efter att allt sådant är betalt får de se hur mycket pengar som finns kvar. Ofta räcker inte pengarna till alla skulder. 

Möjlighet till återbetalning om du betalat med kreditkort

Om du har betalat din evenemangsbiljett med kreditkort kan det, trots konkursen, finnas en möjlighet för dig att få tillbaka dina pengar. När du har handlat på kredit kan du rikta samma krav mot banken som mot säljaren. Kontakta banken och framför dina krav. Om ni inte kommer överens kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för att få mer information och hjälp. 

Kontaktuppgifter till Konsumenternas Bank- och finansbyrå finns på deras webbplats