Boka kurs eller utbildning

När du ska boka en kurs eller utbildning finns det flera saker som kan vara bra att tänka på. Här får du några tips om vad som gäller när du som privatperson bokar en kurs hos ett företag. Om du har företag och kursen har koppling till din företagsverksamhet kan det vara andra regler som gäller.

Ta reda på information innan du bokar

Börja med att kolla upp företaget. Det ska finnas tydliga kontaktuppgifter till företaget. Om ett företag saknar kontaktuppgifter kan du inte kontrollera vem du ingår avtal med och det kan bli svårt att få kontakt med någon vid eventuella problem. Sök gärna på nätet för att se vad andra har för erfarenheter.

På Skatteverkets webbplats kan du kontrollera om företaget är godkänt för F-skatt, är registrerat för moms samt om det är registrerat som arbetsgivare

Se till att det framgår tydligt i villkoren vad som ingår i kursen, exempelvis:

  • Hur många kurstillfällen handlar det om?
  • Ingår material eller behöver du skaffa det själv?
  • Utlovas ett intyg eller certifikat efter avslutad kurs?

Ångerrätt
Om du bokar kursen på distans, via nätet eller telefon, har du som huvudregel 14 dagars ångerrätt enligt lag. Men det krävs att du har bokat via ett organiserat system för att lagen ska gälla. Med ett organiserat system menas till exempel ett bokningssystem på nätet eller via telefon där företaget vanligtvis tar emot bokningar.  

Om du ångrar dig inom 14 dagar behöver du i regel inte betala något, oavsett hur nära inpå kursstart du ångrar dig. Om du däremot uttryckligen gått med på att påbörja kursen inom de 14 dagarna så kan företaget ha rätt att ta ut en kostnad för den del av kursen som redan har utförts.

Du ska få information om din ångerrätt

Företaget ska informera dig om din rätt att ångra dig. Du ska bland annat få information om att du har ångerrätt, hur lång ångerfristen är och hur du gör för att ångra dig. Om företaget inte ger dig tillräcklig information om ångerrätten har du rätt att ångra dig i upp till ett år.

Tänk på att det finns vissa undantag från ångerrätten. Om du bokar någon form av fritidsaktivitet som utförs på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är det inte säkert att du har ångerrätt.

Läs mer om ångerrätt

Om du vill avboka kursen
Om du inte har ångerrätt eller om ångerfristen har löpt ut har du ändå rätt att avboka kursen. Men du kan behöva ersätta företaget för kostnader de får på grund av din avbokning. Det kan dels handla om redan utfört arbete, dels inkomstförlust om företaget inte har möjlighet att boka in en ny deltagare. I vissa fall kan du alltså behöva betala för hela kursen även om du avbryter den.

Börja med att läsa villkoren för att se vad som gäller för ersättning vid avbokning. Även om det inte står något i villkoren kan du behöva ersätta företaget för kostnader de har drabbats av på grund av din avbokning, förutsatt att kostnaderna är rimliga.  

Om du blir oväntat sjuk

Om du avbokar kursen på grund av omständigheter utanför din kontroll ska du bara behöva betala för arbete företaget redan har behövt göra eller måste göra trots din avbokning. Om du exempelvis blir oväntat sjuk ska du alltså inte behöva ersätta företaget för förlorad vinst på grund av att de inte har möjlighet att ge platsen till någon annan.

Om det är fel på kursen
Om det är något fel på kursen har du rätt att reklamera, alltså klaga till företaget. I första hand behöver du ge företaget en chans att rätta till felen. Först om du har klagat på felen men ändå inte får det som företaget har lovat dig kan du ha rätt att kräva ett prisavdrag alternativt pengarna tillbaka.

Tänk på att reklamera skriftligen, exempelvis via mejl. Det är viktigt att du kan visa att du har klagat och vilka krav du har ställt. Du behöver också kunna visa vad det är för fel på kursen, exempelvis att den inte motsvarar det som företaget lovar i sina villkor.

Om du och företaget inte kommer överens

Om du och företaget inte kommer överens, och du har ett ekonomiskt krav, kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det kostar inget att få tvisten prövad hos ARN.

Läs mer om hur det går till att göra en anmälan på ARN:s webbplats