Fel på kursen eller utbildningen

Lyssna

Om du är missnöjd med en kurs eller utbildning som du betalat för, kan du klaga och få ersättning.

Tänk på det här

  • Uppfyller inte kursen det som utlovats, kan du klaga och få ersättning.

  • Ställs kursen in eller flyttas, kan du få pengarna tillbaka.

  • Får du en felaktig faktura, kan du protestera mot den.

Dina rättigheter

I första hand är det avtalsvillkoren som styr vad du har rätt till, men om det är något fel på kursen eller utbildningen har du rätt att reklamera, alltså klaga till företaget. Det kan till exempel vara om du inte får vad som utlovats eller om kursen har dålig kvalité,

I första hand ska företaget ha möjlighet att rätta till felen. Om de inte gör det, kan du kräva ett prisavdrag eller, om utbildningen i huvudsak är fel, få pengarna tillbaka.

Tänk på att reklamera till företaget skriftligen, exempelvis via mejl. Det är viktigt att du kan visa att du har klagat och vilka krav du har ställt. Du behöver också kunna visa vad det är för fel på kursen, exempelvis att den inte motsvarar det som företaget lovar i sina villkor.

Om företaget ställer in eller byter datum för kursen eller utbildningen, så har du rätt att få pengarna tillbaka. Det gäller oavsett av vilken anledning den ställs in. Byter kursen datum så får du välja om du vill gå kursen eller om du vill avboka och få pengarna tillbaka. Väljer du pengar tillbaka så ska återbetalningen ske så snart som möjligt.

Om du inte får tillbaka dina pengar kan du kontakta Kronofogden för att få hjälp genom att ansöka om ett betalningsföreläggande. Ta kontakt med Kronofogden för att få mer information om hur det går till och vad det kostar.

Läs mer om att få hjälp av Kronofogden på Kronofogdens webbplats

Om du fått en felaktig faktura från företaget som arrangerar kursen, så kan du bestrida fakturan, det vill säga protestera mot den. Om endast en del av fakturan är felaktig kan du bestrida den delen, men du måste betala för de delar som stämmer.

Läs mer om att bestrida faktura

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 22 februari 2022