Fel på kursen eller utbildningen

Lyssna

Om du är missnöjd med en kurs eller utbildning som du betalat för, kan du klaga och få ersättning.

Tänk på det här

  • Uppfyller inte kursen det som utlovats, kan du klaga och få ersättning.

  • Ställs kursen in eller flyttas, kan du få pengarna tillbaka.

  • Får du en felaktig faktura, kan du protestera mot den.

Dina rättigheter

Om det är något fel på kursen eller utbildningen, exempelvis om du inte får vad som utlovats eller om kursen har dålig kvalité, har du rätt att reklamera, alltså klaga till företaget.

I första hand ska företaget ha möjlighet att rätta till felen. Om de inte gör det, kan du kräva ett prisavdrag eller, om utbildningen i huvudsak är fel, få pengarna tillbaka.

Tänk på att reklamera till företaget skriftligen, exempelvis via mejl. Det är viktigt att du kan visa att du har klagat och vilka krav du har ställt. Du behöver också kunna visa vad det är för fel på kursen, exempelvis att den inte motsvarar det som företaget lovar i sina villkor.

Om företaget ställer in eller byter datum för kursen eller utbildningen, så har du rätt att få pengarna tillbaka. Det gäller oavsett av vilken anledning den ställs in. Byter kursen datum så får du välja om du vill gå kursen eller om du vill avboka och få pengarna tillbaka. Väljer du pengar tillbaka så ska återbetalningen ske så snart som möjligt.

Om du inte får tillbaka dina pengar kan du kontakta Kronofogden för att få hjälp genom att ansöka om ett betalningsföreläggande. Ta kontakt med Kronofogden för att få mer information om hur det går till och vad det kostar.

Läs mer om att få hjälp av Kronofogden på Kronofogdens webbplatsExtern länk

Om du fått en felaktig faktura från företaget som arrangerar kursen, så kan du bestrida fakturan, det vill säga protestera mot den. Om endast en del av fakturan är felaktig kan du bestrida den delen, men du måste betala för de delar som stämmer.

Läs mer om att bestrida faktura

Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det kostar inget att få tvisten prövad hos ARN.

Läs mer om hur det går till att göra en anmälan på ARN:s webbplatsExtern länk

Källa: Konsumentverket

Granskad: 11 juni 2020