Fel på kursen eller utbildningen

Är du missnöjd med en kurs eller utbildning du betalat för kan du klaga och få ersättning. Är kursen inställd eller har flyttats kan du få pengarna tillbaka.

Tänk på det här

  • Uppfyller inte kursen det som utlovats kan du klaga och få ersättning.

  • Ställs kursen in eller flyttas kan du få pengarna tillbaka.

  • Får du en felaktig faktura kan du protestera mot den.

Dina rättigheter

I första hand styr avtalsvillkoren vad du har rätt till. Men är det något fel på kursen eller utbildningen har du rätt att reklamera, alltså klaga till företaget. Det kan till exempel vara om du inte får vad som utlovats eller om kursen hade dålig kvalitet.

I första hand ska företaget få möjlighet att rätta till felen. Gör de inte det kan du kräva ett prisavdrag. Om utbildningen i huvudsak är fel kan du få pengarna tillbaka.

Klaga till företaget skriftligen, till exempel via mejl. Då kan du visa att du klagat och vilka krav du ställt.

Du behöver också kunna visa vad det är för fel på kursen, till exempel att den inte motsvarar det som företaget lovar i sina villkor.

Har företaget ställt in eller bytt datum för kursen eller utbildningen? Då har du rätt att få pengarna tillbaka. Det gäller oavsett av vilken anledning kursen ställts in.

Byter kursen datum får du välja om du vill gå kursen eller om du vill avboka och få pengarna tillbaka. Väljer du pengar tillbaka ska du få pengarna tillbaka så snart som möjligt.

Får du inte tillbaka dina pengar kan du kontakta Kronofogden för att få hjälp genom att ansöka om ett betalningsföreläggande.

Om att få hjälp av Kronofogden på Kronofogdens webbplats

Har du fått en felaktig faktura från företaget som arrangerar kursen? Då kan du bestrida fakturan, alltså protestera mot den.

Om bara en del av fakturan är felaktig kan du bestrida den delen. Men du måste betala för de delar som stämmer.

Bestrida faktura

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 22 februari 2024