Leasa bil

Begreppet konsumentleasing eller privatleasing, som det ibland kallas, innebär långtidshyra av en bil, vanligen 24–36 månader.

Konsumentleasing blir allt vanligare och är ett alternativ till att hyra eller köpa bil. När du leasar en bil betalar du ingen kontantinsats eller ränta under avtalsperioden, istället betalar du en månadsavgift. Vad som ingår och vad som inte ingår i månadsavgiften regleras i avtalsvillkoren och skiljer sig åt mellan olika företag.

När du leasar binder du dig till att ha och betala för bilen under en viss period, till exempel 24 månader. När avtalstiden har gått ut lämnar du i regel tillbaka bilen. Leasinggivaren kan erbjuda dig att köpa bilen, i sådana fall betalar du normalt bilens marknadspris. Det är leasinggivaren som bestämmer om du får köpa bilen och till vilket pris. 

Du har generellt inte rätt säga upp avtalet i förtid. Om leasingbolaget ändå går med på en uppsägning kan det bli mycket dyrt.

Bilens slitage

Om du har kört fler mil än vad ni kom överens om i avtalet så får du ersätta det när bilen lämnas igen, liksom alla skador som finns på bilen som faller utanför normalt slitage. Detta kan bli dyrt så undersök i avtalsvillkoren vad det kan komma att kosta dig. Normalt slitage kan exempelvis omfatta mindre stenskott, revor och bucklor som inte kräver en omlackering, lättare slitage på inredning och mindre skador på fälgar.

Om du och företaget inte är överens om ersättningen kan du börja med att klaga skriftligt till företaget. Om företaget säger nej till dina krav eller inte svarar dig alls kan du ta tvisten vidare till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Hur du anmäler på ARN:s webbplats