Leasa bil – att tänka på vid privatleasing

Att privatleasa en bil innebär att du hyr bilen under en längre tid. Ofta är leasingtiden 3 år. Du är bunden av avtalet under hela den tiden och det kan vara svårt att komma ur avtalet under leasingtiden.

Tips när du ska leasa bil

 • Du har inget uttryckligt skydd av konsumentlagstiftningen när du privatleasar en bil.

 • Det är avtalet mellan dig och leasingföretaget som avgör vad som gäller. Läs det noga innan du ingår ett avtal.

 • När du leasar en bil är du bunden av avtalet under hela avtalstiden. Det kan vara svårt att komma ur avtalet.

Välj vad du vill läsa mer om

Privatleasing är ett alternativ till att köpa en bil. Att leasa en bil innebär att du hyr den under en bestämd tid.

Vad som ingår i leasingen bestäms i avtalsvillkoren. Tänk på att det inte är du som äger bilen, utan bilen ägs av uthyraren. Det kan till exempel vara en bank eller ett finansbolag.

När leasingtiden är över lämnar du tillbaka den till företaget du leasat den av. Ibland kan företaget kan erbjuda dig att köpa loss bilen till ett pris som de bestämmer. Det brukar kallas restvärde. Priset kan ibland vara bestämt redan när ni ingår avtalet. Ibland bestäms det senare.

Det finns ingen lag som gäller för leasing av bil. Det är istället avtalet mellan dig och leasinggivaren som styr dina rättigheter.

Läs villkoren

Det är viktigt att läsa villkoren innan du bestämmer dig för att leasa. Undersök vad som gäller om företaget vill ändra avgiften, till exempel vid räntehöjningar.

Undersök även om avtalet ger dig rätt att göra ändringar och vad det skulle kosta dig. Till exempel om du skulle behöva en mindre bil eller vill ändra hur många mil du får köra bilen per år.

Villkoren ska vara skäliga

Avtalsvillkorslagen är en lag som styr hur avtal mellan konsumenter och företag får se ut. Den ska skydda dig som konsument från oskäliga villkor. Villkoren i avtalet ska enligt avtalsvillkorslagen vara skäliga.

När du kollar vad det kommer att kosta dig att leasa en bil jämfört med att köpa en bil är det viktigt att du vet vad som ingår i leasingavtalet.

Kontrollera vilken utrustning som följer med bilen och vad olika tillval gör för din månadskostnad. Service, försäkring och vinterdäck är exempel på saker som ibland ingår, men som även kan tillkomma som extra kostnader.

Huvudregeln är att avtal ska hållas av både dig och företaget. Det betyder att båda parter är bundna av det ni har kommit överens om. Men det finns vissa lägen då företaget kan ha rätt att häva avtalet.

Force majeure

Force majeure är en juridisk term för oväntade eller oförutsägbara händelser, och används för situationer där händelsen gör det omöjligt för företaget att uppfylla sin del av avtalet.

Det finns inget krav på att det ska finnas med vilka händelser som avses som force majeure i avtalet, men det är bra om det finns och gärna så tydligt som möjligt.

Exempel på saker som ofta benämns som force majeure är:

 • naturkatastrofer
 • krig
 • arbetskonflikter.

För att kunna hävda force majeure krävs det att det finns ett samband mellan händelsen och avtalsbrottet. Påstår företaget att force majeure föreligger behöver de kunna bevisa det.

Innan du skriver på ett avtal om leasing bör du fundera på hur din ekonomiska situation ser ut under leasingperioden. Har du råd med leasingen om du skulle bli arbetslös, långtidssjukskriven eller föräldraledig? Att lösa ett leasingkontrakt i förtid kan bli väldigt dyrt.

Ta även reda på om du får överlåta kontraktet på någon annan.

Du ska ha ångerrätt om det rör sig om ett distansavtal.

För att det ska röra sig om ett distansavtal ska två kriterier vara uppfyllda:

 • Kommunikationen mellan dig och företaget uteslutande skett på distans. Det gäller fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås. Om du och företaget har träffats i något skede, till exempel för att diskutera avtalsvillkoren, gäller inte lagen.
 • Avtalet ingåtts inom ramen för företagets organiserat system.

Du har vanligtvis 14 dagars ångerrätt från det att du ingick avtalet.

Kan företaget inte visa att du fått ta del av fullständig information om ångerrätten innan avtalet ingås förlängs ångerrätten i upp till ett år.

Mer om ångerrätten och hur du utnyttjar den

Du kan behöva betala för skador på leasingbilen som inte är så kallat normalt slitage. Detta gäller allt som fanns med i bilen vid leverans och/eller stod med i avtalet. Du kan även bli skyldig att betala om avtalad utrustning saknas när du lämnar tillbaka bilen.

Vad är normalt slitage?

Normalt slitage kan till exempel vara:

 • mindre repor som inte kräver omlackering
 • lättare slitage på inredning
 • mindre stenskott.

Exakt var gränsen går för normalt slitage behöver bedömas från fall till fall. Läs avtalet med uthyraren för att se vad som gäller för dig.

Försök att beräkna hur många mil du kommer att köra leasingbilen varje år. Leasingen blir dyrare ju längre körsträcka du behöver.

Du får betala extra om du kör längre än de milen som ingår i avtalet. Den kostnaden kan bli väldigt hög.

Undersök om billeasingen har några begränsningar. Till exempel om du inte får köra bilen utomlands eller transportera husdjur i bilen. Du bör stämma av detta med leasinggivaren innan du tecknar avtalet.

Ta reda på vem du ska reklamera till om eventuella fel uppstår och hur du ska göra din reklamation.

Konsumentköplagen gäller inte

Eftersom du inte har köpt bilen är du inte skyddad av konsumentköplagen. Om det blir fel på bilen och den inte kan användas under en period kan du ändå behöva betala full avgift.

Det är viktigt att leasingbilen är försäkrad under hela leasingperioden. I vissa avtal ingår försäkring, men det är även vanligt att man får ordna en på egen hand.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 7 februari 2022