Inför att leasa bil

Lyssna

Att privatleasa en bil innebär att du hyr bilen under en längre tid. Ofta är leasingtiden tre år. Du är bunden av avtalet under hela den tiden och det kan vara svårt att komma ur avtalet under leasingtiden om du behöver.

Tänk på det här

  • Du har inget uttryckligt skydd av konsumentlagstiftningen när du privatleasar en bil.

  • Det är avtalet mellan dig och leasingföretaget som avgör vad som gäller. Läs det noga innan du ingår ett avtal.

  • När du leasar en bil är du bunden av avtalet under hela avtalstiden. Det kan vara svårt att komma ur avtalet.

Välj vad du vill läsa mer om

Privatleasing är ett alternativ till att köpa en bil. Att leasa en bil innebär att du hyr den till en fast månadsavgift under en bestämd tid. Du betalar inte någon kontantinsats eller ränta för att låna till bilen.

Vad som ingår i leasingen bestäms i avtalsvillkoren. Tänk på att det inte är du som äger bilen, utan bilen ägs av uthyraren. Det kan till exempel vara en bank eller ett finansbolag.

När leasingtiden är över lämnar du tillbaka den till företaget du har leasat den av. Företaget kan, om de vill, erbjuda dig att köpa loss bilen till ett pris som de bestämmer. Det brukar kallas restvärde. Priset kan ibland vara bestämt redan när ni ingår avtalet. Ibland bestäms det senare.

Det finns ingen lag som gäller just för leasing av bil. Det är istället avtalet mellan dig och leasinggivaren som styr dina rättigheter. Villkoren i avtalet ska enligt avtalsvillkorslagen vara skäliga. Avtalsvillkorslagen är en lag som styr hur avtal mellan konsumenter och företag får se ut och är till för att skydda dig som konsument från oskäliga villkor.

När du kollar vad det kommer att kosta dig att leasa en bil jämfört med att köpa en bil är det viktigt att du vet vad som ingår i leasingavtalet. Kontrollera vilken utrustning som följer med bilen och vad olika tillval gör för din månadskostnad. Service, försäkring och vinterdäck är exempel på saker som ibland ingår, men som även kan tillkomma som extra kostnader.

För att veta vad det kostar att äga en bil som du köper kan du besöka Konsumentverkets webbplats bilsvar.se. Där kan själv jämföra olika bilmodeller och räkna på vad månadskostnaden blir för just dig med tanke hur du använder din bil. Det kan sen jämföra med leasingkostnaden för en motsvarande bil.

Gå direkt till bilsvar.se

Skador på leasingbilen som inte är så kallat normalt slitage kan du bli ersättningsskyldig för. Normalt slitage kan till exempel vara mindre repor som inte kräver omlackering, lättare slitage på inredning eller mindre stenskott. Exakt var gränsen går för normalt slitage är dock en bedömningsfråga från fall till fall.

Läs avtalet med uthyraren för att se vad som gäller för dig.

Innan du skriver på ett avtal om leasing bör du fundera på hur din ekonomiska situation ser ut under leasingperioden. Har du råd med leasingen om du skulle bli arbetslös, långtidssjukskriven eller föräldraledig? Att lösa ett leasingkontrakt i förtid kan bli väldigt dyrt. Ta även reda på om leasinggivaren tillåter att kontraktet överlåts på någon annan.

Försök att beräkna hur många mil du kommer att köra leasingbilen varje år. Desto längre körsträcka du behöver, ju dyrare blir leasingen. Om du kör längre än de milen som ingår i avtalet kommer du få betala extra för dem. Den kostnaden kan bli väldigt hög.

Det är viktigt att du undersöker om billeasingen har några begränsningar. Det skulle till exempel kunna vara att bilen inte får köras utomlands eller att du inte får transportera husdjur i den. Det bör du stämma av med leasinggivaren innan du tecknar avtalet.

Ta reda på till vem du ska reklamera eventuella fel till, samt hur det ska gå till. Eftersom du inte har köpt bilen är du inte skyddad av konsumentköplagen. Om det blir fel på bilen och den inte kan användas under en period kan du ändå behöva betala full avgift.

Det är viktigt att leasingbilen är försäkrad under hela leasingperioden. I vissa avtal ingår försäkring, men det är även vanligt att man får ordna en på egen hand.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 17 april 2020