Leksaker och säkerhet

Lyssna

Leksaker får bara säljas om de är säkra och har rätt märkning och varningsinformation. Men det betyder inte att alla leksaker är säkra för alla åldrar i alla situationer. Läs tillverkarens varningar och rekommendationer inför ett köp och följ sedan noga alla instruktioner.

Hur vet jag att leksaken är säker?

Testa leksaken - en film om hur du undersöker att leksaken är säker.

Leksaker och säkerhet – tänk på det här

 • Kolla efter CE-märkning. En leksak ska alltid vara CE-märkt. Tillverkarens namn och adress ska finnas på leksaken eller förpackningen. 

 • Varningar och instruktioner ska vara på svenska för leksaker som säljs i Sverige.

 • Kontrollera alltid leksaken genom att klämma, känna och dra i den för att se att inga delar lossnar. Smådelar som i sin helhet ryms i smådelscylindern kan utgöra en kvävningsrisk för små barn.

 • Barn under tre år ska inte använda leksaker som innehåller smådelar.

 • Använd aldrig trasiga leksaker.

 • Om ett barn råkar svälja starka magneter kan barnet få svåra tarmskador som kan leda till döden.

Mer om leksaker och säkerhet

Nya CE-märkta leksaker som du använder på rätt sätt är oftast säkra för barn. Men det finns vissa risker som är bra att känna till.

Magneter

Om ett barn råkar svälja starka magneter kan barnet få svåra tarmskador som kan leda till döden. Om du misstänker att ditt barn svalt starka magneter ska du kontakta sjukvården. Detta gäller även tonåringar och vuxna som använder små starka magneter som ”fake piercing” i läppar.

Batterier

Kontakta sjukvården om du misstänker att ditt barn råkat svälja ett batteri. Framförallt knappcellsbatterier kan snabbt ge svåra frätskador i mage och tarm.

Smådelar

Små leksaker och smådelar utgör en kvävningsrisk för små barn. Är du osäker kan du använda en smådelscylinder som du kan få av BVC.

Små bollar

Bollar och andra runda saker som är mindre än 4,5 centimeter kan utgöra en kvävningsrisk för små barn.

Långa snören eller band

Långa snören eller band kan utgöra en stryprisk.

Alla leksaker passar inte alla barn i alla åldrar. Välj alltid leksaker som är lämpliga utifrån barnets ålder, förmåga och kunskapsnivå.

Läs noga informationen på förpackningen eller webbplatsen innan du köper en leksak. Där ska det finnas varningar och information som är speciellt viktiga för att kunna göra ett bra köp anpassat till barnet.

Skillnad mellan varningar och rekommendationer

Leksaker kan ha både varningar och rekommendationer. Det är viktigt att förstå skillnaden. En varning handlar om att en leksak kan vara farlig för till exempel små barn. Köp aldrig en leksak till ett litet barn om det finns en varning som säger att den inte är lämplig för barn under 3 år.

En rekommendation handlar om hur barnet klarar av att leka med leksaken. Det vill säga hur barnets färdigheter passar för leksaken. En leksak kan till exempel vara märkt 5+. Det betyder att den passar barn från 5 års ålder.

Små barn stoppar gärna saker i munnen. Många leksaker innehåller smådelar eller har andra egenskaper som gör att de inte är lämpliga för barn under tre år. Leksaker med smådelar kan innebära en kvävningsrisk för barnet om de fastnar i barnets hals.

Smådelscylinder

Smådelscylindern är utformad för att identifiera föremål som är farliga för barn under tre år. Du kan få ett exemplar gratis hos din BVC eller av konsumentvägledningen i din kommun. Be dem beställa hem cylindrar från Konsumentverket om de inte har dem hemma.

Smådelscylindern hjälper dig att avgöra om föremål är riskfyllda för små barn. Prova små leksaker och smådelar genom att stoppa dem i cylindern. Ryms saken helt och hållet i något läge i cylindern är den farlig för ett litet barn.

Leksaker ska vara CE-märkta. Ett CE-märke på en leksak betyder att tillverkaren intygar att varan uppfyller alla krav. Det betyder inte att en myndighet har godkänt leksaken. Köp aldrig leksaker som saknar CE-märkt. Köp aldrig leksaker som saknar adress till tillverkaren eller varningar och instruktioner på svenska eftersom det kan tyda på att tillverkaren inte uppfyller lagstiftningen.

Leksaker som saknar CE-märke eller korrekt märkning får inte säljas. Dessa leksaker kan anmälas till Konsumentverket för vidare utredning.

Kemikalieinspektionen arbetar för att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Det gäller bland annat leksaker och barn.

På Kemikalieinspektionens webbplats kan du läsa mer om kemikalier i leksaker och vad du som köper leksaker ska tänka på.

Kemikalieinspektionens webbplats

Följ alltid instruktionerna som följer med leksaken. Annars är det inte säkert att leksaken är säker.

Det kan handla om hur du installerar eller monterar leksaken säkert, men också om underhåll. Bitleksaker bör kontrolleras vid varje användning. Efterdragning och kontroll av skruvar är viktigt för till exempel sparkcyklar och studsmattor.

Det är viktigt att kontrollera alla leksaker regelbundet. Använd aldrig trasiga leksaker eller leksaker som håller på att gå i sönder, utan släng dem istället i materialåtervinningen.

Nya leksaker är ofta säkrare än äldre

Nyare leksaker är säkrare för barnen att leka med än äldre leksaker som är köpta före år 2013. Det beror på att reglerna för leksaker som säljs i EU har skärpts. De nya reglerna förbjuder till exempel många farliga kemiska ämnen som tidigare var tillåtna.

Många lockas av att handla billigt från webbutiker som säljer varor direkt från fabriker. Men var då medveten om att varorna du köper kanske inte uppfyller de säkerhetskrav vi har inom EU. Varor som är tillåtna att säljas i länder utanför EU kan vara förbjudna i Sverige. Det kan bero på att de innehåller vissa hälso- eller miljöfarliga ämnen eller har mekaniska eller fysikaliska egenskaper som gör att de inte uppfyller säkerhetskraven.

Exempel på förbjudna ämnen som kan finnas i importerade varor är:

 • bly och kadmium i smycken
 • vissa mjukgörare, ftalater, i mjuka plastleksaker
 • vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektronikvaror.

Om du handlar från ett land utanför EU är det inte säkert att du skyddas av EU:s konsumentlagstiftning. Kolla med företaget vad som gäller om du ångrar ditt köp eller behöver reklamera (klaga på det du köpt).

Mer information om att handla utanför EU

Har du upptäckt en säkerhetsrisk eller har det inträffat en händelse, skada eller olycka? Då kan du informera oss på Konsumentverket genom att göra en anmälan.

För att vi ska kunna utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa:

 • vilken vara det handlar om
 • vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut varan.

Bifoga gärna bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är extra viktigt om du väljer att vara anonym när du anmäler, för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 28 januari 2022