Leksaker och säkerhet

Leksaker får bara säljas om de är säkra och har rätt märkning och varningsinformation. Men det betyder inte att alla leksaker är säkra för alla åldrar i alla situationer. Läs tillverkarens varningar och rekommendationer inför ett köp och följ sedan noga alla instruktioner.

Leksaker och säkerhet – tänk på det här

 • Kolla efter CE-märkning. En leksak ska alltid vara CE-märkt. Tillverkarens namn och adress ska finnas på leksaken eller förpackningen. 

 • Varningar och instruktioner ska vara på svenska för leksaker som säljs i Sverige.

 • Kontrollera alltid leksaken genom att klämma, känna och dra i den för att se att inga delar lossnar. Smådelar kan utgöra en kvävningsrisk för små barn.

 • Barn under tre år ska inte använda leksaker som innehåller smådelar, små bollar eller långa snören.

 • Använd aldrig trasiga leksaker.

 • Om ett barn råkar svälja starka magneter kan barnet få svåra tarmskador som kan leda till döden.

 • Upptäcker du en säkerhetsrisk eller om det inträffar en skada eller olycka kan du anmäla det till Konsumentverket.

Hur vet jag att leksaken är säker?

Kontrollera leksaken – en film om leksakers säkerhet.

Mer om leksaker och säkerhet

Leksaker ska vara CE-märkta. Ett CE-märke på en leksak betyder att tillverkaren intygar att varan uppfyller alla krav. Det betyder inte att en myndighet godkänt leksaken. Köp aldrig leksaker som saknar CE-märket.

Köp aldrig leksaker som saknar adress till tillverkaren eller varningar och instruktioner på svenska. Det kan tyda på att tillverkaren inte uppfyller lagstiftningen.

Leksaker som saknar CE-märke eller korrekt märkning får inte säljas. Du kan anmäla dessa leksaker till Konsumentverket.

CE-märke

Nya CE-märkta leksaker som du använder på rätt sätt är oftast säkra för barn. Men det finns vissa risker som är bra att känna till.

Magneter

Om ett barn råkar svälja starka magneter kan barnet få svåra tarmskador som kan leda till döden. Kontakta sjukvården om du misstänker att ditt barn svalt en magnet. Detta gäller även tonåringar och vuxna som använder små starka magneter som ”fake piercing” i läppar.

Batterier

Kontakta sjukvården om du misstänker att ditt barn råkat svälja ett batteri. Framförallt knappcellsbatterier kan snabbt ge svåra frätskador i mage och tarm.

Smådelar

Små barn stoppar gärna saker i munnen. Små leksaker och smådelar utgör därför en kvävningsrisk för små barn.

Är du osäker kan du använda en smådelscylinder för att bedöma storleken. Konsumentverket har tidigare delat ut smådelscylindrar, så de kan finnas i många hem. Har du frågor kan du också vända dig till BVC.

Små bollar

Bollar och andra runda saker som är mindre än 4,5 centimeter kan utgöra en kvävningsrisk för små barn.

Långa snören eller band

Långa snören eller band kan utgöra en stryprisk för små barn.

Det är vanligt att barn skadar sig på studsmattor. Tänk därför på att använda skyddsnät och se till att bara ett barn i taget hoppar på studsmattan.

Mer om att hoppa säkert på studsmattor

Alla leksaker passar inte alla barn i alla åldrar. Välj alltid leksaker som är lämpliga utifrån barnets ålder, förmåga och kunskapsnivå.

Läs noga informationen på förpackningen eller webbplatsen innan du köper en leksak. Där ska det finnas varningar och information som är speciellt viktiga för att kunna göra ett bra köp anpassat till barnet.

Varningar och rekommendationer

Leksaker kan ha både varningar och rekommendationer. Det är viktigt att förstå skillnaden.

En varning handlar om att en leksak kan vara farlig för till exempel små barn. Köp aldrig en leksak till ett litet barn om det finns en varning som säger att den inte är lämplig för barn under 3 år.

En rekommendation handlar om hur barnet klarar av att leka med leksaken. Det vill säga hur barnets färdigheter passar för leksaken. En leksak kan till exempel vara märkt 5+. Det betyder att den passar barn från 5 års ålder.

Följ alltid instruktionerna som följer med leksaken. Annars är det inte säkert att leksaken är säker.

Det kan handla om hur du installerar eller monterar leksaken säkert, men också om underhåll. Bitleksaker bör kontrolleras vid varje användning. Efterdragning och kontroll av skruvar är viktigt för till exempel sparkcyklar och studsmattor.

Kontrollera leksakerna

Det är viktigt att kontrollera alla leksaker regelbundet. Använd aldrig trasiga leksaker eller leksaker som håller på att gå i sönder. Släng dem istället i materialåtervinningen.

Nya leksaker är ofta säkrare än äldre

Nyare leksaker är säkrare att leka med än äldre leksaker köpta före år 2013. Det beror på att reglerna för leksaker som säljs i EU har skärpts. De nya reglerna förbjuder till exempel många farliga kemiska ämnen som tidigare var tillåtna.

Kemikalieinspektionen arbetar för att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Det gäller bland annat leksaker och barn.

På Kemikalieinspektionens webbplats kan du läsa mer om kemikalier i leksaker och vad du som köper leksaker ska tänka på.

Om leksaker på Kemikalieinspektionens webbplats

Det finns många elektriska leksaker. Bilbanor och leksaksrobotar är exempel på leksaker som kan drivas med el via elsladd eller batterier. På Elsäkerhetsverkets webbplats kan du läsa mer om elektriska leksaker.

Om elektriska leksaker på Elsäkerhetsverkets webbplats

När du köper eller använder begagnade leksaker är det bra att tänka på följande:

 • Låt inte barn leka med trasiga leksaker. Kläm, känn och dra för att se att inga delar lossnar eller att sömmar går sönder så att innehållet kan komma ut. Små delar som lossnar kan innebära risk för att barn kvävs om de sväljer dem.
 • Rensa bort uppenbart gamla plastleksaker, som du ärvt eller köpt. Särskilt viktigt är det om de är i mjuk plast, luktar starkt eller är klibbiga och feta. Det kan gälla till exempel dockhuvuden eller badankor. Mjukplasten kan innehålla hormonstörande ämnen. År 2013 kom strängare regler för vilka kemiska ämnen leksaker inte får innehålla och i nyare leksaker är många farliga ämnen förbjudna. Riskerna är inte lika stora för gamla leksaker av trä och hårdplast, som för dem i mjukplast.
 • Rensa bort leksaker som har långa band eller starka magneter. Barn kan få band runt halsen och kvävas. Om barn sväljer flera starka magneter som dras till varandra kan barnet få allvarliga tarmskador som kan leda till döden.
 • Kolla att batteriluckan är svår för barn att öppna, till exempel genom att den har en skruv. Om barnet pillar upp luckan och sväljer ett knappcellsbatteri kan det snabbt ge så allvarliga frätskador i barnets mage och tarm att det kan dö.
 • Om leksaken drivs av el, eller behöver laddas, är det bra att se över så att sladd, leksakens utsida och stickproppen är hela och utan skador. Se även till att stiften i stickproppen inte är sneda eller går att vicka på. Stickproppen och leksaken ska vara tillverkade för vårt svenska elnät och eluttag.
 • När du använder en leksak som behöver el är det viktigt att den fungerar som den ska. Blir den onormalt varm eller beter sig annorlunda ska du kassera den. Tänk på att ladda uppladdningsbara leksaker under uppsikt. Leksaker får aldrig kopplas direkt till vägguttaget, utan det måste alltid finnas en transformator som tar ner spänningen till som mest 24V.
 • Skänk inte bort leksaker som du själv medvetet valt bort, till exempel leksaker i mjukplast eller med långa band. Ta dem till återvinningscentralen för kassering.

Många lockas av att handla billigt från webbutiker som säljer varor direkt från fabriker. Men var då medveten om att varorna du köper kanske inte uppfyller de säkerhetskrav vi har inom EU.

Varor som är tillåtna att säljas i länder utanför EU kan vara förbjudna i Sverige. Det kan bero på att de innehåller vissa hälso- eller miljöfarliga ämnen eller har mekaniska eller fysikaliska egenskaper som gör att de inte uppfyller säkerhetskraven.

Exempel på förbjudna ämnen som kan finnas i importerade varor är:

 • bly och kadmium i smycken
 • vissa mjukgörare, ftalater, i mjuka plastleksaker
 • vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektronikvaror.

Handlar du från ett land utanför EU är det inte säkert att du skyddas av EU:s konsumentlagstiftning. Kolla med företaget vad som gäller om du ångrar ditt köp eller behöver reklamera (klaga på det du köpt).

Mer om att handla från företag utanför EU

Har du upptäckt en säkerhetsrisk med en vara eller har det inträffat en händelse, skada eller olycka? Då kan du informera oss på Konsumentverket genom att göra en anmälan.

För att vi ska kunna utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa:

 • vilken vara det handlar om
 • vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut varan.

Bifoga gärna bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är extra viktigt om du väljer att vara anonym när du anmäler, för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 1 december 2023