Leksaker och säkerhet

Lyssna

Leksaker får bara säljas om de är säkra och har rätt märkning och varningsinformation, men det betyder inte alla leksaker är säkra för alla åldrar i alla situationer. Därför är det viktigt att läsa tillverkarens varningar och rekommendationer inför ett köp och sedan noga följa tillverkarens instruktioner.

Hur vet jag att leksaken är säker?

Testa leksaken - en film om hur du undersöker att leksaken är säker.

Video title

Tänk på det här

 • Kolla efter CE-märkning. En leksak ska alltid vara CE-märkt och tillverkarens namn och adress skall finnas på leksaken eller förpackningen. 

 • Varningar och instruktioner ska vara på svenska för leksaker som säljs i Sverige.

 • Kontrollera alltid leksaken genom att klämma, känna och dra i den för att se att inga delar lossnar. Smådelar som i sin helhet ryms i smådelscylindern kan utgöra en kvävningsrisk för små barn.

 • Barn under tre ska inte använda leksaker som har smådelar.

 • Använd aldrig trasiga leksaker.

Välj vad du vill läsa mer om

Alla leksaker passar inte alla barn. Välj alltid leksaker som är lämpliga utifrån barnets ålder, förmåga och kunskapsnivå. Till exempel studsmattor och sparkcyklar har ofta en max användarvikt. Det betyder att de inte är säkra för barn som väger mer än vad som än angivet på studsmattan eller sparkcykeln.

Läs noga informationen som finns på förpackningen eller webbplatsen innan du köper en leksak. Där ska det finnas varningar och information som är speciellt viktiga för att kunna göra ett bra köp anpassat till barnet.

Leksaker kan ha både varningar och rekommendationer. Det att viktigt att veta skillnaden. En varning handlar om att en leksak kan vara farlig för till exempel små barn. Köp aldrig en leksak till ett barn om det finns en varning som gäller barnet. En rekommendation däremot handlar om hur barnet klarar av att leka med leksaken, det vill säga hur barnets färdigheter passar för leksaken. En leksak kan till exempel vara märkt 5+ vilket betyder att den passar barn från 5 års ålder.

Risker med leksaker

Nya CE-märkta leksaker som du använder på rätt sätt är oftast säkra för barn. Men det finns vissa risker som är bra att känna till.

 • Starka magneter. Om ett barn råkar svälja starka magneter kan barnet få svåra tarmskador som kan leda till döden. Om du misstänker att ditt barn svalt starka magneter ska du kontakta sjukvård. Detta gäller även tonåringar och vuxna som använder små starka magneter som ”fake piercing” i läppar.
 • Batterier. Olika batterier, i synnerhet knappcellsbatterier, kan snabbt ge svåra frätskador i mage och tarm. Kontakta sjukvård om ditt barn råkat svälja ett batteri.
 • Smådelar. Smådelar i leksaker utgör en kvävningsrisk för små barn upp till 3 år. Är du osäker kan du använda en smådelscylinder som du kan få av BVC.
 • Små bollar. Bollar som är mindre än 4,5 centimeter kan utgöra en kvävningsrisk för små barn.
 • Långa snören. Kan utgöra en stryprisk.

Barn under tre år stoppar gärna saker i munnen. Många leksaker har smådelar som gör att de inte är lämpliga för barn under tre år. Smådelarna på leksaker kan lossna och utgöra en kvävningsrisk för barnet om de fastnar i barnets hals.

Smådelscylinder

Efter internationella undersökningar har man tagit fram en så kallad smådelscylinder som är utformad för att identifiera föremål som är farliga för barn under tre år. Du kan få ett exemplar gratis hos din BVC eller på konsumentvägledningen i din kommun. Be dem beställa hem cylindrar från Konsumentverket om de inte har dem hemma.

Smådelscylindern hjälper dig att avgöra om föremål är riskfyllda för små barn. Prova leksaker och smådelar genom att stoppa dem i cylindern. Ryms saken helt och hållet i något läge i cylindern så är den farlig för ett litet barn.

Leksaker ska vara CE-märkta, vilket bland annat innebär att adress till tillverkaren måste finnas på leksaken eller förpackningen. Om leksaken säljs i Sverige ska det också finnas instruktioner och varningar på svenska, om leksaken säljs i Sverige.

Ett CE-märke på en leksak betyder att tillverkaren intygar att varan uppfyller alla krav, Det betyder inte att en myndighet har godkänt leksaken. Köp aldrig leksaker som saknar CE-märkt. Köp aldrig leksaker som saknar adress till tillverkaren eller varningar och instruktioner på svenska eftersom det kan tyda på att tillverkaren inte uppfyller lagstiftningen.

Leksaker som saknar CE-märke eller korrekt märkning får inte säljas. Denna typ av leksaker kan anmälas till Konsumentverket för vidare utredning.

Kemikalieinspektionen arbetar för att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Det gäller bland annat leksaker och barn.

På Kemikalieinspektionens webbplats kan du läsa mer om kemikalier i leksaker och vad du som köpet leksaker ska tänka på.

Gå till Kemikalieinspektionens webbplats

Följ alltid instruktionerna som följer med leksaken. Om du inte följer dem så är det inte säkert att leksaken är säker.

Det kan handla om hur du installerar eller monterar leksaken säkert, till exempel placering av studsmattor och gungställningar, men också om underhåll. Bitleksaker bör kontrolleras vid varje användning och efterdragning och kontroll av skruvar är viktigt för till exempel gungställningar, sparkcyklar och studsmattor.

Det är också viktigt att kontrollera leksaker regelbundet. Även den säkraste leksaken kan gå i sönder efter en tids slitage. Använd aldrig trasiga leksaker eller leksaker som håller på att gå i sönder, utan släng dem istället i materialåtervinningen.

Nya leksaker är ofta säkrare än äldre

Nyare leksaker är säkrare för barnen att leka med än äldre leksaker som är köpta före år 2013. Det beror på att reglerna för leksaker som säljs i EU har skärpts. De nya reglerna förbjuder många farliga kemiska ämnen som tidigare var tillåtna.

Mer om kemikalier i leksaker på Kemikalieinspektionens webbplats

Många lockas av att handla billigt från webbutiker som säljer varor direkt från fabriker. Men var då medveten om att leksakerna och barnprodukterna kanske inte uppfyller de säkerhetskrav vi har inom EU. Varor som är tillåtna att säljas i länder utanför EU kan vara förbjudna i Sverige. Det kan bero på att de innehåller vissa hälso- eller miljöfarliga ämnen eller inte uppfyller andra säkerhetskrav.

Exempel på förbjudna ämnen som kan finnas i importerade varor är:

 • bly och kadmium i smycken
 • vissa mjukgörare, ftalater, i mjuka plastleksaker
 • vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektronikvaror

Om du handlar från ett land utanför EU är det inte säkert att du skyddas av EU:s konsumentlagstiftning. Kolla med företaget vad som gäller om du ångrar ditt köp eller behöver reklamera, klaga.

Mer information om att handla utanför EU

Har det inträffat en händelse, en skada eller en olycka som du vill informera Konsumentverket om kan du göra en anmälan till oss.

För att vi ska kunna gå vidare och utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa vilken vara det handlar om och vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut den.

Det är alltid bra att bifoga bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är speciellt viktigt om du väljer att vara anonym i din anmälan för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gå till anmälningsfunktionen på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 23 oktober 2020