Olika typer av försäkringar

Det finns både allmänna och privata försäkringar. Allmänna försäkringar är till exempel sjukpenning och föräldrapenning och de kallas också socialförsäkringar. De sköts av Försäkringskassan. De flesta anställda har dessutom olika kollektivavtalsförsäkringar från sin arbetsgivare, som till exempel tjänstepension. Privata försäkringar är frivilliga och sköts av försäkringsbolag. Finansinspektionen har tillsyn över försäkringsbolagen.

Allmänna försäkringar/socialförsäkringarna

De som bor eller arbetar i Sverige omfattas som regel av svenska socialförsäkringar. Socialförsäkringarna är en del av samhällets trygghetssystem. De ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, vid ålderdom och till barnfamiljer. Hit hör till exempel sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen, tandvårdsförsäkringen, inkomstpensionen, föräldrapenningen med mera.

Försäkringar från arbetsgivaren

De flesta anställda har olika kollektivavtalsförsäkringar. De innebär förmåner utöver vad man kan få från socialförsäkringarna. Kollektivavtalsförsäkringar brukar ge ersättning vid ålderspension (tjänstepension), långvarig sjukdom och vid dödsfall. Förmånerna varierar beroende på vilket kollektivavtalsområde du ingår i. Ta reda på vad som gäller på ditt arbete.

Privata försäkringar

Privata försäkringar indelas i personförsäkringar och sakförsäkringar. Privata försäkringar köper du själv hos försäkringsbolaget (individuella försäkringar) eller via någon grupp, till exempel din arbetsgivare eller facket (gruppförsäkringar).

Personförsäkringar

Det grundläggande försäkringsskyddet för personer har man genom socialförsäkringarna och arbetsmarknadens kollektivavtalade försäkringar. Det kan finnas behov att komplettera det skyddet med privata personförsäkringar. Personförsäkringar är samlingsbegreppet för alla olika former av olycksfallsförsäkringar, sjukförsäkringar, livförsäkringar och pensionsförsäkringar, alla till skydd för personer.

Sakförsäkringar

Sakförsäkringar köper man själv av försäkringsbolagen för att skydda sin egendom. Till skillnad från personförsäkringar finns inget grundläggande skydd för saker via samhället, utan det är ditt ansvar att se till att de är försäkrade. Exempel på sakförsäkringar är villa-/hemförsäkring och motorfordonsförsäkring.