Om du inte kan betala

Räkningar måste betalas i tid. Om du har en skuld som du inte kan betala behöver du fort göra något åt det.

Skaffa överblick över din ekonomi

Har du skulder som du inte kan betala behöver du skapa en överblick över ekonomin. Om du måste prioritera bland räkningarna – prioritera då hyra, el och hemförsäkring i första hand. Annars riskerar du att bli vräkt, få elen avstängd eller inte få hjälp om du till exempel skulle råka ut för en olycka. Även avgift till arbetslöshetskassan och eventuell barnomsorg är viktiga. Våga fråga och be om hjälp. Du kan kontakta budget- och skuldrådgivaren i din kommun.

Det här händer om du inte betalar

Skulder växer fort. Det här händer om du inte betalar skulden:

Förfallodag

Det första som händer när du är skyldig pengar, är att den du är skyldig pengar skickar en faktura (räkning). Där står det hur mycket du ska betala och när sista datum för detta är.

Påminnelse och inkasso

Om du inte betalar räkningen i tid får du oftast en påminnelse. Ibland också med en påminnelseavgift. Det är inte alltid du får en påminnelse. Du måste därför själv hålla reda på när räkningarna ska betalas.

Om du inte betalar efter påminnelsen kan du få ett inkassokrav. Om du inte betalat inkassokravet kan den du är skyldig pengar kontakta Kronofogden för att ansöka om ett betalningsföreläggande. Det är inte alltid så att du får ett inkassokrav. Det är inte ett krav att fordringsägaren lämnar skulden till inkasso, innan ansökan om betalningsföreläggande.

Om ett inkassoföretag tagit över kravet ska du inte betala skulden till den som du är skyldig pengar, utan till den som skickat inkassokravet. Hur det ska gå till är bestämt i inkassolagen. Datainspektionen ska se till att lagen följs.

Information om inkasso på Datainspektionens webbplats

Dröjsmålsränta och jämkning

Om det är bestämt vilken dag räkningen ska vara betald, har säljaren rätt att ta ut en avgift som kallas dröjsmålsränta, efter den dagen. 

Vid till exempel sjukdom, arbetslöshet, dödsfall kan dröjsmålsräntan ibland minskas, så kallad jämkning. Du måste själv kontakta säljaren för att få jämkning.

Indrivning

Om du inte betalar inkassokravet kan inkassobolaget skicka kravet vidare till Kronofogden. De kan kräva att du betalar skulden, så kallad indrivning, om skulden är fastställd, t ex i ett betalningsföreläggande.

Utmätning

Utmätning innebär att Kronofogden beslutar att dina pengar eller delar av det du äger, ska användas för att betala din skuld. Det vanligaste är genom avdrag på lön, pension, sjukpenning eller annan inkomst.

Kronofogden kan också göra utmätning på din skatteåterbäring eller utmäta dina ägodelar som sedan säljs på auktion. Du får alltid behålla det som anses behövas i ett hem för dig och din familjs försörjning, så kallat beneficiegods.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning betyder att du till exempel inte har betalat en räkning i tid. Då kan du få problem om du vill hyra bostad, söka banklån eller handla på kredit.

Om du har fått ett krav från Kronofogden (ett betalningsföreläggande) och betalar direkt får du ingen betalningsanmärkning. Det är först när Kronofogden beslutar att det ska bli ett utslag, som skulden blir en betalningsanmärkning. Det är kreditupplysningsföretagen som ger betalningsanmärkningar efter att de hämtat information från bland annat Kronofogdens och Skatteverkets databaser. Anmärkningen finns kvar i registret i tre år.

I ett faktablad från Datainspektionen kan du se vad som kan hända om du inte betalar räkningar i tid

Klaga om du tycker att betalningskravet är felaktigt

Om du har fått ett inkassokrav som du inte tycker är rätt – kontakta inkassoföretaget. Har du fått ett betalningsföreläggande som du tycker är fel – kontakta Kronofogden. Beskriv vad du tycker är fel. Du behöver göra det skriftligt och spara en kopia. Tänk också på att det måste vara sakliga argument som är anledningen till att du inte betalat, till exempel att du inte beställt en vara eller tjänst. Att du inte har råd är inte ett skäl.

Även om du fått ett betalningsföreläggande från Kronofogden kan du fortfarande protestera mot det. Om du inte protesterar tolkas det som att du medger att du är betalningsskyldig och då fastställer Kronofogden skulden. Det kallas för utslag i betalningsföreläggande.