Barn och skulder

lbland skickar företag fakturor till barn en faktura i samband med en fritidsaktivitet eller skolfotografering. Men det är inte tillåtet att ingå avtal med barn som kan leda till skuldsättning utan överförmyndarens godkännande.

Om du är under 18 har du begränsad möjlighet att ingå avtal. För att ett avtal ska bli giltigt krävs att din vårdnadshavare har godkänt avtalet. När det gäller avtal som riskerar att skuldsätta dig, till exempel avtal om avbetalning av en mobiltelefon eller köp via faktura som ska betalas senare, räcker det inte med vårdnadshavarens samtycke. Ett sådant avtal måste godkännas av kommunens överförmyndare för att vara giltigt.

Överförmyndare godkänner inte alla typer av avtal. Det ska vara avtal som ett barn kan behöva, till exempel som rör boende eller utbildning.

Skulder som uppkom innan du blev myndig

Har du fyllt 18 och fått ett inkassokrav på en skuld som uppkom innan du blev myndig? Eftersom du inte var myndig när avtalet ingicks är det inte giltigt utan överförmyndarens godkännande. För att kontrollera om det finns ett godkännande från överförmyndaren kan du kontakta din kommun. Alla kommuner har en överförmyndare eller överförmyndarverksamhet. De arbetar med att hjälpa såväl vuxna som barn och ungdomar att sköta sin ekonomi. Be överförmyndaren om en kopia på avtalet och fråga om du har fler skulder.

Om ett godkännande från överförmyndare saknas ska du bestrida kravet, det vill säga protestera mot betalningen till fordringsägaren eller det inkassobolag som agerar ombud. Gör det skriftligen.

Barn med eget hushåll

Om du är under 18 år men har ett eget hushåll får du ingå de avtal som behövs för den dagliga hushållningen, till exempel avtal om hyra och el.

Betalningsföreläggande från Kronofogden

Protestera mot skuldsättningen om du har fått ett betalningsföreläggande från Kronofogden. Protestera skriftligen och förklara varför du tycker att det är fel. Spara en kopia på din protest. Se till att protestera inom utsatt tid, annars kommer Kronofogden att meddela utslag i ärendet och då måste du betala.

Ta hjälp av budget- och skuldrådgivningen i din kommun

Kontakta budget- och skuldrådgivningen i din kommun om du behöver hjälp. Där kan du få kostnadsfri rådgivning om hur du kan gå till väga för att lösa din skuldsituation.

Sök budget- och skuldrådgivare i din kommun

Tipsa om sidan