Så här reser du mer hållbart

Vårt resande ger stora utsläpp av koldioxid och andra föroreningar som påverkar klimatet och din hälsa. Genom att tänka på hur du reser har du stora möjligheter att minska utsläppen.

Du kan påverka hur mycket du släpper ut

Vi behöver kunna förflytta oss med fordon både till vardags och på längre resor. Det ger oss upplevelser och ett rikare och mer innehållsfullt liv. Du kan ändå påverka hur mycket växthusgaser och avgaser du släpper ut, främst genom att köra mindre bil och att inte flyga så mycket.

Korta resor

Det som för de flesta skulle ha störst effekt på klimatet är om vi reser mindre med bil. Nästan 80 procent av sträckan som vi reser inom Sverige gör vi i bil.

Till vardags kan du resa mer hållbart genom att välja cykel, buss eller tåg före bilen. Ofta finns det fler fördelar med att gå och cykla – det är billigare och ger oss samtidigt motion. Om sträckan är kort så går det till och med ofta snabbare. Många av oss sätter sig i bilen av gammal vana, men det kan ibland finnas mycket att vinna på att prova andra sätt att ta sig till jobbet.

Om bilen är det smidigaste färdmedlet till jobbet är samåkning med en kollega eller granne ett miljöanpassat alternativ.

Lite längre resor

Ska du åka bort över helgen eller på semester inom landet är det bättre för miljön att åka tåg eller buss istället för att köra bil. Här får förstås förnuftet styra – ibland är det fullt befogat att välja bilen, till exempel om ni är många i bilen eller när du ska till platser där rimliga alternativ saknas. Men tänk på att kostnaden för att köra bil är avsevärt högre än bara bränslekostnaden, till exempel värdeminskningen och kostnader för slitage och reparationer, service och däck.

Långa resor

Att flyga påverkar klimatet mest per kilometer du reser, ungefär lika mycket som när du kör ensam i en vanlig bil. Motorer släpper även ut andra gaser än koldioxid, däribland vattenånga och kväveoxider. När dessa gaser släpps ut från flygplan på hög höjd påverkar de klimatet negativt, ungefär lika mycket som koldioxiden. Men ska du på en längre resa finns det oftast inget annat alternativ än att flyga. Om man ska resa med flyg är det bättre ur klimatsynpunkt att stanna borta en längre tid än att göra fler kortare resor.