Ull, kashmir och silke

Lyssna

Ull, kashmir och siden kommer från djurriket och är exempel på djurfibrer. Att beräkna klimatpåverkan från djurfibrer är svårt då fibern kan räknas som en bi-produkt från djuret, eller så räknar man djuret som en bi-produkt från fibern. Det finns fler olika beräkningar och resultaten skiljer sig markant åt.

Ull kan produceras från flera djur, men får är vanligast. Ull har framförallt en värmeisolerande egenskap som har uppskattats av människan över hela världen i årtusenden. Ullfibern är också naturligt smutsavstötande och har brandskyddande egenskaper vilket gör att en ullprodukt kan få en lång livslängd. Materialet används i allt från underkläder till kappor och möbeltyger.

Titta efter mulesingfria produkter

Djurskyddet är ytterligare en aspekt när man tittar på ullens påverkan. ”Mulesing” är en metod för att stoppa angrepp från blåflugor på får genom att man klipper bort hud runt analöppningen. Ingreppet är oerhört plågsamt för djuren. Bruket av mulesing har minskat kraftigt på senare år tack vare att många företag ställer krav på sina leverantörer. Försök att i första hand köpa miljömärkta ullprodukter och i andra hand ekologisk ull. Köp "mulesingfri" ull, så vet du att fåret inte utsatts för plågsamma ingrepp.

Den största produktionen av fårull sker i Kina, Australien och Nya Zeeland, men förekommer i ett hundratal länder. Miljöpåverkan beror mycket på i vilket land ullen producerats. Uppfödningen av fåren ger utsläpp av klimatgaser så som metangaser från djurens idisslande. Detta är en faktor som gör det svårt att beräkna klimatpåverkan från fibern då djuren även kan användas för andra ändamål än ullen, vilket gör att metangaserna inte räknas in i påverkan från själva fibern.

Att låta får beta skapar öppna landskap, vilket är en förutsättning för många insekts- och fågelarter. Alltför många djur på begränsad yta leder dock till överbetning, vilket kan skapa stor skada. Jorden förlorar sitt skyddande växtlager vilket leder till ökad erosion. När jord spolas bort försvinner möjligheten för nya växter att slå rot och området blir allt kargare.

Ullen doppas i bekämpningsmedel

Ullen från fåret innehåller ofta parasiter som tas bort genom att ullen doppas i bekämpningsmedel. Det kan i värsta fall stanna kvar tills du använder plagget. Den största negativa verkan av detta är att kemikalierna kan påverka dem som arbetar i processen. Miljön påverkas också när ullfett avlägsnas, vilket kräver stora mängder varmvatten och tvättmedel.

Kashmirull är en viss typ av ull som kommer från specifika getter som lever i ett kallt klimat, ursprungligen i regionen Kashmir. Kashmirull är en underullsfiber där endast de finaste hårstråna används för att skapa en mycket mjuk och len produkt. Den högsta kvalitén av Kashmir kommer från underullen som kommer från getens buk eller halsparti och har en lång fiberlängd.

Kashmir och miljön

Problematiken med Kashmir hänger ihop med getternas hållning. Liksom ullfår orsakar getterna överbetning vilket leder till ökad erosion.

Silke är en djurfiber som framställs från silkeslarvens kokong. Larven gör sig redo för att förpuppas genom att bygga in sig själv i en kokong av silkestråd. När larven är klar med kokongen dödas larven för att människan ska kunna använda tråden för att spinna silkesgarn.

Silke är namnet på fibern, och tyget som vävs av fibern kallas ofta för siden. Siden är ett eftertraktat material som historiskt ansetts lyxig. Fiberns popularitet och uppburna plats beror främst på dess glans, mjukhet och prislapp.

Silke ses ofta som problematiskt ur djursynpunkt då produktionen innebär att larver måste dö. Utöver frågan kring larvernas behandling krävs även kemikalier för att lösa upp kokongerna och omvandla dem till garn inför spinningprocessen.

Forskning på hur man kan framställa konstgjort silke med samma kvalité som den naturliga råvaran har länge pågått. Viskos kan ibland kallas för just konstsilke då processen togs fram för att uppnå just en fiber som var mjuk, len och glansig. Ny forskning har även tittat närmre på hur spindlar tillverkar sina trådar samt hur den protein som återfinns i trådarna kan replikeras på ett konstgjort sätt i ett labb.