Skulder – när du inte kan betala

Lyssna

Vad du kan göra om du inte kan betala dina räkningar, vad du kan göra med dina skulder och hur du kan få hjälp. Svårt skuldsatta har möjligheten att få skuldsanering.

Innan du läser

Den här informationen tar sikte på enskilda fordringar, det vill säga skulder till privatpersoner och företag. För skulder till stat och kommun, till exempel obetald skatt, gäller andra regler.

Få hjälp med skulder och ekonomi

Ta kontakt med budget- och skuldrådgivningen i din kommun om du behöver råd eller hjälp med din ekonomi. Det är kostnadsfritt och ska finnas tillgängligt i alla kommuner.

Sök kontaktuppgifter till budget- och skuldrådgivningen

Dina möjligheter kring skulder och skuldsanering

En skuld går oftast igenom flera olika steg från det att förfallodatumet på en faktura har passerats. Med förfallodatum menas sista dag för att betala.

Påminnelse och inkassokrav

Om du inte betalar i tid får du oftast en påminnelse. Många företag tar även ut en påminnelseavgift. Om du inte betalar efter påminnelsen kan du få ett inkassokrav. Företag har rätt att ta ut en kostnad även för inkassokravet. Om du inte betalar inkassokravet kan den du är skyldig pengar kontakta Kronofogden för att ansöka om ett betalningsföreläggande.

Företag har ingen skyldighet att skicka varken påminnelser eller inkassokrav, vilket innebär att ett företag skulle kunna vända sig direkt till Kronofogden om du inte betalar fakturan.

Dröjsmålsränta och jämkning

Dröjsmålsränta är en avgift som företaget har rätt att ta ut om du inte betalar inom rätt tid. Räntan kan variera i storlek och kan göra att du i slutändan får betala betydligt mer än den ursprungliga kostnaden. Ibland kan dröjsmålsräntan minskas, till exempel vid sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall. Det kallas för jämkning. Du måste själv kontakta företaget för att be om jämkning.

Betalningsföreläggande och indrivning via Kronofogden

Om företaget som vill ha betalt av dig vänder sig till Kronofogden kommer du att få ett brev från Kronofogden, ett så kallat betalningsföreläggande. Om du inte betalar eller bestrider inom den tid som står i betalningsföreläggandet kommer Kronofogden att meddela ett utslag. Det betyder att Kronofogden fastställer att du ska betala det som företaget kräver.

När det finns ett utslag kan företaget be Kronofogden om hjälp med att kräva in pengarna av dig. Det brukar kallas för indrivning. Indrivningen görs genom utmätning, vilket innebär att pengar dras från din lön (eller annan inkomst) eller att saker som du äger säljs för att betala din skuld. Du får alltid behålla den egendom som är nödvändig för dig och din familjs försörjning.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är en anteckning om att någon inte har betalat sina skulder i tid. Den som har en betalningsanmärkning kan få svårt att till exempel hyra bostad, söka banklån eller skaffa mobilabonnemang. Om du har fått ett betalningsföreläggande från Kronofogden och betalar direkt får du ingen betalningsanmärkning. Det är först när Kronofogden meddelar ett utslag som du får en betalningsanmärkning.

Det är kreditupplysningsföretagen som ger betalningsanmärkningar efter att de hämtat information från bland annat Kronofogdens och Skatteverkets databaser. Anmärkningen finns i tre år.

Klaga om du får felaktiga betalningskrav

Om du har fått ett inkassokrav eller krav från Kronofogden som är felaktigt har du möjlighet att bestrida kravet, det vill säga protestera och inte betala. Men tänk på att du måste ha sakliga skäl till att du inte betalar, till exempel att kravet gäller en vara eller tjänst som du inte har beställt. Att du inte har råd räcker inte som skäl.

Läs mer om inkassokrav och betalningsanmärkningar

Det finns flera saker som du kan göra för att försöka förbättra din skuldsituation.

Kontakta dem du är skyldig pengar

Ett bra första steg är att kontakta företagen du är skyldig pengar, för att se om ni kan komma fram till en lösning. Ibland finns det möjlighet att förhandla och kanske komma överens om en avbetalningsplan. Försök att få förbättrade villkor. Det kanske går att sänka räntan på skulden eller få sänkta eller inställda amorteringar en tid.

Gör en ekonomisk översikt

Skriv en lista över inkomster och en lista över utgifter. Räkna ut hur mycket pengar du har för att betala skulderna, och gör upp en plan för hur du ska kunna betala tillbaka så mycket som möjligt. Du kan använda Konsumentverkets Budgetkalkyl för att få hjälp med att göra en budget.

Till Budgetkalkylen på Konsumentverkets webbplats

Se om du kan förändra något i din livssituation

Har du skulder behöver du fundera över om du kan förändra något i din livssituation. Kan du öka inkomsterna eller minska utgifterna? Har du några tillgångar som du kan sälja? Behöver du ha bil? Kan det bli nödvändigt att sälja bostaden? Avsluta eventuella kreditkonton och klipp sönder korten.

Prioritera bland skulderna

Om du inte kan betala alla skulder måste du välja vilka du ska betala först. Prioritera att betala hyra, el och hemförsäkring i första hand. Annars riskerar du att bli vräkt, få elen avstängd eller att inte få hjälp om du till exempel skulle råka ut för en olycka. Det är även viktigt att betala avgift till arbetslöshetskassan och för eventuell barnomsorg.

Skuldsanering

Om du är svårt skuldsatt kan du under vissa förutsättningar få skuldsanering. Gå ned till avsnittet "Möjlighet att få skuldsanering" för att läsa mer.

Ta hjälp av budget- och skuldrådgivare

Behöver du hjälp med att reda ut din ekonomi och dina skulder kan du kontakta en budget- och skuldrådgivare i din kommun. Det är kostnadsfritt. Gå ned till avsnittet "Om du behöver råd kring din ekonomi" för att söka efter kontaktuppgifter.

Skuldsanering är ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Det går ut på att du betalar så mycket du kan på dina skulder under några år. När du är klar med skuldsaneringen har du inte längre kvar de skulder som ingick i skuldsaneringen – tanken är att du ska vara skuldfri.

Krav för att få skuldsanering

Alla kan inte få skuldsanering. För att skuldsanering ska bli aktuellt för dig behöver följande krav vara uppfyllda:

 • Du är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år.
 • Du bor, arbetar eller har dina skulder i Sverige.
 • Skuldsaneringen är rimlig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
 • För dig som har enskild firma ska ekonomin i företaget vara enkel att utreda.
 • Du får inte ha näringsförbud.

Ansöka om skuldsanering

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden. Du kan ansöka genom en e-tjänst eller en blankett. Även om du har haft skuldsanering tidigare kan du ansöka igen, men du behöver ha särskilda skäl för att få skuldsanering en andra gång. Innan du gör en ansökan kan du också göra ett självskattningstest. Testet kan ge dig en vägledning om dina möjligheter att beviljas skuldsanering.

Läs mer och ansök på Kronofogdens webbplats

Ta hjälp av budget- och skuldrådgivare

Kontakta din kommuns budget- och skuldrådgivare om du behöver hjälp att ansöka om skuldsanering, ansöka om omprövning eller om du behöver råd eller stöd i en skuldsanering. Kommunen är skyldig att hjälpa dig under hela skuldsaneringsperioden enligt socialtjänstlagen. Gå ned till avsnittet "Om du behöver råd kring din ekonomi" för att söka efter kontaktuppgifter.

Normalt sett har barn under 18 år en begränsad möjlighet att ingå egna avtal. Huvudregeln är att vårdnadshavaren ska ha godkänt avtalet för att det ska bli giltigt. Barn under 18 år som har flyttat hemifrån får dock ingå avtal som behövs för den dagliga hushållningen, till exempel avtal om hyra och el.

Överförmyndaren måste godkänna avtal som kan leda till skuldsättning

När det gäller avtal som kan leda till skuldsättning, till exempel avbetalning av en mobiltelefon eller ett köp via faktura, räcker det inte att vårdnadshavaren godkänner avtalet. Ett sådant avtal måste godkännas av kommunens överförmyndare för att vara giltigt. Alla kommuner har en överförmyndare eller överförmyndarverksamhet. De arbetar bland annat med att hjälpa barn och ungdomar att sköta sin ekonomi.

Överförmyndare godkänner inte alla typer av avtal. Det ska vara avtal som ett barn kan behöva, till exempel avtal som gäller boende eller utbildning.

Betalningskrav för skulder som uppkom innan du blev myndig

Om du har fyllt 18 år och fått ett betalningskrav på en skuld som uppkom innan du blev myndig, kan du kontakta din kommun och kontrollera om det finns ett godkännande från överförmyndaren. Be överförmyndaren om en kopia på avtalet och fråga om du har fler skulder.

Om ett godkännande från överförmyndare saknas ska du bestrida kravet, det vill säga protestera och förklara varför du inte tänker betala. Det är viktigt att du kontaktar företaget skriftligen så att du får bevis.

Mer information om hur du bestrider en faktura

Betalningsföreläggande från Kronofogden

Om du har fått ett betalningsföreläggande från Kronofogden och skulden uppkom innan du fyllt 18 år, kan du protestera. I brevet från Kronofogden står det vad du ska göra om du inte håller med om kravet, och hur lång tid du har på dig att svara. Kontakta gärna Kronofogden om du har frågor.

Mer information och kontaktuppgifter på Kronofogdens webbplats

Ta hjälp av budget- och skuldrådgivare

Kontakta budget- och skuldrådgivningen i din kommun om du behöver hjälp. Där kan du få kostnadsfri rådgivning om hur du kan gå till väga för att lösa din skuldsituation. Gå ned till avsnittet "Om du behöver råd kring din ekonomi" för att söka efter kontaktuppgifter.

I alla kommuner ska det finnas tillgång till kostnadsfri budget- och skuldrådgivning. En budget- och skuldrådgivare kan hjälpa dig med att:

 • få koll på din ekonomi och ge råd hur du ska hantera och prioritera skulder
 • göra upp en budget
 • ansöka om skuldsanering
 • ge annat stöd före, under och efter en skuldsanering
 • ta fram förslag på frivilliga överenskommelser med fordringsägarna, det vill säga de du är skyldig pengar
 • diskutera om bättre villkor hos de som du är skyldig pengar.

Hitta kontaktuppgifter till din budget- och skuldrådgivning

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal budget- och skuldrådgivning i din kommun.

Källa: KronofogdenKonsumentverket

Granskad: 22 februari 2022