Problem med spelbolag

Lyssna

Onlinespel, lotterier, casinospel och betting är bara några exempel på olika typer av spel om pengar. För att försöka förebygga problem är det bra om du kollar upp spelbolaget innan du börjar spela.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Tänk på det här

 • Kolla alltid upp spelbolaget. Om företaget inte har en godkänd spellicens i Sverige kan det innebära att du har ett sämre konsumentskydd.

 • Lämna aldrig ut dina kort- och kontouppgifter om du känner dig misstänksam mot företaget.

 • Får du inte ut dina vinstpengar? Börja med att läsa spelbolagets användarvillkor för att se vilka regler som gäller.

 • Om du tror att ett spelbolag bryter mot reglerna i spellagen är det viktigt att du informerar Spelinspektionen om det.

Välj vad du vill läsa mer om

Det finns flera saker du kan göra för att kolla upp företaget du tänker spela hos.

Har spelbolaget svensk licens?

Börja gärna med att se om bolaget har svensk spellicens. Att företaget har licens innebär att de måste följa den svenska spellagen. Den ställer bland annat krav på hur företaget får marknadsföra sig och att du ska kunna stänga av dig från spel när du vill. Det är Spelinspektionen som utfärdar licenser, och för att se om spelbolaget har svensk spellicens kan du kontrollera om de finns med i listan över godkända spelbolag hos Spelinspektionen.

Kontrollera om spelbolaget har licens på Spelinspektionens webbplats

Vad händer om bolaget inte har licens?

Spelbolag som saknar svensk spellicens får inte rikta sig mot svenska marknaden. Det betyder bland annat att bolagen inte får ha en webbplats med svensk text, erbjuda insättningar och vinster i svensk valuta eller marknadsföra sig mot den svenska marknaden. Det är inte olagligt att spela hos ett företag som saknar svensk licens, men du har inte samma skydd och du kan även tvingas betala skatt på vinster.

Företag som riktar sig till den svenska marknaden utan att ha licens kan förbjudas att bedriva spelverksamhet i Sverige.

På Spelinspektions webbplats kan du se om företaget har förbud mot att bedriva spelverksamhet

Vad säger andra om företaget?

Sök på spelbolagets namn för att se vad andra säger. Ofta går det att hitta sidor där andra konsumenter lämnat omdömen. Du kan också kolla om spelbolaget finns på sociala medier. Där brukar det gå att lämna omdömen och kommentarer.

Konsumentverkets diarium

Du kan även söka efter anmälningar i Konsumentverkets diarium, för att se om andra konsumenter upplever problem med särskilda spelbolag. Konsumentverket kontrollerar bland annat att företag följer de regler som finns kring marknadsföring. Den som tycker att företag marknadsför sig på ett felaktigt sätt kan anmäla det till Konsumentverket. Men tänk på att en anmälan inte per automatik betyder att spelbolaget brutit mot några regler.

Sök i Konsumentverkets diarium

Spelinspektionen

Hos Spelinspektionen kan du läsa om spelbolag som till exempel har fått varningar, förelägganden eller sanktionsavgifter.

Läs om beslut om ingripanden mot licensierade aktörer på Spelinspektionens webbplats

Lotterier, onlinespel, betting och andra typer av spel är undantagna från lagen som ger dig ångerrätt. Det innebär att du inte har rätt att ångra dig när du har tackat ja till eller på något annat sätt ingått ett avtal om spel. Det gäller oavsett på vilket sätt du ingick avtalet.

Inget skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

Var särskilt vaksam om en telefonförsäljare ringer till dig och erbjuder dig att testa någon form av spel. I de allra flesta fall behöver telefonförsäljare få ett skriftligt godkännande från dig för att avtalet ska vara giltigt, men den regeln gäller inte för spel och lotterier. Det innebär att du ingår ett bindande avtal när du tackar ja till tjänsten i telefon.

Är du och företaget oense om att du har tackat ja?

Påstår företaget att du har tackat ja är det företaget som behöver kunna bevisa det. Du kan efterfråga vilket underlag företaget har som visar att du tackat ja. Många företag väljer att göra en ljudinspelning under samtalet. Den har du rätt att begära ut, så att du själv kan lyssna och bedöma om det framgår att du tackade ja till avtalet under samtalet.

Företag kan inte kräva att du säger upp prenumerationen på ett visst sätt, till exempel genom att ringa. Du kan välja det sätt som passar dig, men det är alltid bra att säga upp ett avtal skriftligen. Tänk på att du är betalningsskyldig under eventuell bindningstid och uppsägningstid.

Du ska kunna bevisa att du sagt upp avtalet

Hävdar du att avtalet är uppsagt behöver du kunna bevisa att du gjort en uppsägning. Det enklaste sättet att bevisa detta är att kontakta företaget skriftligen.

Du kan till exempel skicka ett mejl med din uppsägning. Skickar du brev kan du spara en kopia eller fotografera brevet och skicka det rekommenderat. Be gärna företaget att skicka en bekräftelse på att de mottagit din uppsägning.

Tänk på att vara tydlig med vad du vill göra när du kontaktar företaget, särskilt om du har flera prenumerationer hos samma företag.

Fakturerad trots att du sagt upp avtalet

Får du en faktura efter att eventuell bindningstid samt uppsägningstid löpt ut kan du bestrida fakturan, det vill säga protestera mot den.

När du bestrider en faktura är det viktigt att du kontaktar företaget skriftligen så du kan bevisa att du har protesterat och inte bara struntat i att betala. Du kan till exempel skicka ett mejl. Skickar du brev är det bra om du skickar brevet rekommenderat. Kom ihåg att fota eller ta en kopia.

Du behöver inte skicka med fakturan när du bestrider. Vill du skicka fakturan till företaget bör du skicka en kopia och behålla originalfakturan själv.

Läs mer om att bestrida en faktura

Om spelbolaget stänger ditt konto måste de skriftligen informera dig om varför. Har du pengar kvar på kontot ska de betalas ut inom fem vardagar från det att kontot stängdes.

Det finns situationer då du inte kan kräva att få ut eventuella vinster, utan enbart det som är kvar av dina insättningar. Det gäller om stängningen beror på någon av följande punkter:

 • Du har lämnat felaktiga uppgifter om dig själv eller trots uppmaning från spelbolaget inte lämnat dokumentation som styrker de uppgifter du lämnade vid registreringen.
 • Du har stängts av från spel på grund av misskötsamhet.

Tycker du att spelbolaget har stängt kontot på felaktiga grunder kan du läsa mer under ”Så kan du lösa din tvist med spelbolaget”.

När vinster inte betalas ut kan det i vissa fall bero på att spelbolaget tycker att du inte lämnat tillräckligt med uppgifter. Spelbolag är skyldiga att säkerställa att din identitet överensstämmer med innehavaren av det bankkonto som du använder. Vilka handlingar spelbolaget behöver ska stå i spelbolagets användarvillkor och regler. Det varierar mellan spelbolagen vilka uppgifter som begärs in i samband med utbetalning av vinster eller innestående pengar på spelkonton.

Om du tycker att spelbolaget fått in det begärda underlaget men ändå inte betalar ut dina pengar kan du läsa mer under ”Så kan du lösa din tvist med spelbolaget”.

Spelbolag som inte har svensk spellicens får inte rikta sig mot svenska marknaden. Det innebär bland annat att spelbolaget inte får ha en webbplats med svensk text, erbjuda insättningar och vinster i svensk valuta eller marknadsföra sig mot den svenska marknaden.

Det är inte olagligt att spela hos ett företag som saknar svensk licens, men du har inte samma skydd och du kan även tvingas betala skatt på vinster.

Kontrollera om spelbolaget har licens på Spelinspektionens webbplats

Kontakta Spelinspektionen

Har du problem med ett olicensierat spelbolag är det viktigt att du informerar Spelinspektionen om det. Tips från allmänheten är värdefull och viktig information som Spelinspektionen använder i sitt tillsynsarbete. De driver processer mot spelbolag med tips och anmälningar från allmänheten som underlag men utreder inte enskilda ärenden, det vill säga avgör inte tvisten mellan dig och spelbolaget.

Lämna ett tips via Spelinspektionens webbplats

Vill du få en prövning i ditt enskilda ärende kan du läsa mer under "Så kan du lösa din tvist med spelbolaget".

Ett spelbolag med svensk spellicens är skyldiga att skydda konsumenter mot överdrivet spelande och vara behjälpliga för att minska konsumenters spelande. Spelbolaget måste till exempel informera om vilken hjälp som finns och hur du får tillgång till hjälpen.

På Spelpaus.se kan du stänga av dig från allt spel som kräver registrering hos de spelbolag som har licens att bedriva spel om pengar i Sverige. Avstängningen innebär även att spelbolagen inte får skicka direktreklam till dig.

Läs mer på Spelpaus webbplats

Om ett licenserat spelbolag låter dig spela trots att du stängt av dig via Spelpaus kan du anmäla detta till Konsumentverket och Spelinspektionen.

Marknadsföring av spel till konsumenter ska vara måttfull. Reklam som inte är förenlig med måttfullhetskravet kan till exempel vara påståenden som ger intryck av att chansen att vinna är större än den faktiskt är eller påståenden som uppmanar till spel. Marknadsföringen får inte heller riktas särskilt till personer under 18 år eller direkt till en spelare som stängt av sig från spel. Det är bara tillåtet att göra reklam för spel som har licens i Sverige. 

Konsumentverket och Spelinspektionen har ett delat tillsynsansvar och det är Konsumentverket som är den drivande myndigheten när det gäller marknadsföring.

Konsumentverkets primära ansvarsområden:

 • Måttfull marknadsföring – spelbolagets reklam ska vara måttfull och marknadsföringen får inte riktas särskilt till personer under 18 år.
 • Direktreklam vid avstängning – marknadsföringen får inte riktas direkt till en spelare som stängt av sig från spel. Reklamen får inte heller riktas till en spelare som sagt upp sitt spelkonto om inte spelaren i samband med uppsägningen aktivt godkänt det.
 • Informationsskyldighet avseende ålder samt stödlinje - vid marknadsföring av spel ska det finnas tydlig information om lägsta ålder för att få spela och det ska anges kontaktuppgifter till Spelpaus.
 • Reklamprislotterier – marknadsföring för reklamprislotterier får inte riktas särskilt till barn och unga och måste uppfylla kravet på måttfullhet.

Spelinspektionens primära ansvarsområden:

 • Informationsskyldighet om spel – spelbolaget ska hålla all viktig information om spelet, samt spelets vinstmöjligheter och regler, lättillgänglig för spelare.
 • Bonuserbjudanden – spelbolaget får endast vid det första tillfället då en spelare spelar på något av dennes spel erbjuda eller lämna bonus.
 • Sponsring – logotyper samt namn på spelprodukter eller speltjänster får inte finnas på produkter som kommer att användas av personer under 18 år.

Gör en anmälan via Konsumentverkets webbplats

Lämna ett tips via Spelinspektionens webbplats

Både Konsumentverket och Spelinspektionen utövar tillsyn mot spelbolag, men har lite olika ansvarsområden.

Anmäl till Konsumentverket

Om du tycker att ett spelbolag bryter mot reglerna kan du tipsa Konsumentverket om det genom att göra en anmälan. Det kan till exempel handla om att:

 • du stängt av dig från spel men ändå får reklam från spelbolag
 • spelbolaget har otydliga eller orimliga avtalsvillkor
 • spelbolaget marknadsför sig på ett felaktigt eller olämpligt sätt
 • ett spelbolag utan licens har marknadsfört sig mot den svenska marknaden.

Konsumentverket utreder eller avgör inga enskilda fall mellan företag och konsumenter, men anmälningar är viktiga för myndighetens tillsynsarbete.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Tipsa Spelinspektionen

Om du tror att ett spelbolag bryter mot reglerna i spellagen är det viktigt att du informerar Spelinspektionen om det. Det kan till exempel handla om att:

 • du stängt av dig från spel men ändå får spela
 • du stängt av dig från spel men får reklam från spelbolag
 • ett spelbolag utan licens har marknadsfört sig mot den svenska marknaden
 • du har fått flera bonusar från ett och samma spelbolag eller att spelbolaget ger bonus när du spelat ett tag
 • du inte får ut din vinst från spelbolaget.

Information, klagomål och synpunkter kan användas som underlag i Spelinspektionens tillsynsarbete. Spelinspektionen kan lyfta frågor i större sammanhang men utreder inte enskilda ärenden, det vill säga avgör inte tvisten mellan dig och spelbolaget.

Lämna ett tips på Spelinspektionens webbplats

När du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende:

 • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till spelbolaget första gången
 • Summan som du och spelbolaget är oense om är 1000 kronor eller mer
 • Spelbolaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Avgör tvisten i domstol

Källa: KonsumentverketSpelinspektionen

Granskad: 8 februari 2022

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.