Piratkopior

Om ett företag ger dig en piratkopierad vara i stället för en äkta vara har du alltid rätt att reklamera och kräva en ny vara av företaget. Var försiktig med att köpa varor som du vet är piratkopierade. Det kan både vara olagligt och farligt.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Piratkopior – tänk på det här

  • Du har rätt att reklamera och få en ny vara om ett företag ger dig en piratkopia i stället för en äkta vara.

  • I vissa länder inom EU riskerar du böter om du köper piratkopierade varor.

  • Piratkopierade varor kan vara farliga. Det finns inga garantier för att de uppfyller säkerhetskraven.

Välj vad du vill läsa mer om

Om du trodde att du köpte en äkta vara men varan var en piratkopia är varan felaktig enligt konsumentköplagen. Då kan du kräva att få den äkta varan av företaget. Om företaget inte kan ge dig den äkta varan har du rätt att häva köpet och få tillbaka dina pengar. Det spelar ingen roll om företaget kände till att det var en kopia eller inte. Din rätt att reklamera gäller ändå.

Läs mer om hur du kan reklamera en vara

Om du har blivit lurad av en säljare kan du göra en polisanmälan. Det kan också vara en god idé att tipsa Tullverket, för då får den som äger originalvaran vetskap om piratkopiorna.

Gör en anmälan på Polisens webbplats

Till Tullverkets webbplats

Har du handlat av ett svenskt företag och företaget vägrar att rätta till problemet? Då kan du anmäla företaget till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN gör en prövning av ärendet och ger en rekommendation till vem som har rätt i tvisten. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Finns företaget utomlands kan det vara lagen i det landet som gäller. Behöver du hjälp med en tvist med ett utländskt företag kan du kontakta Konsument Europa. Det är en enhet inom Konsumentverket som hjälper konsumenter med gränshandel inom EU. Du når Konsument Europa genom att kontakta vår vägledning.

Hitta kontaktuppgifter till Konsumentverkets vägledning

Ofta kan du själv se om en vara är en piratkopia. Du kan kontrollera det genom att undersöka varan. En piratkopia är i regel av sämre kvalitet än en originalprodukt.

  • Hur ser sömmar, etiketter och förpackning ut? På en piratkopia kan sömmarna vara slarvigt sydda, etiketterna felstavade och förpackningen av sämre kvalitet.
  • Är varumärket detsamma på förpackningen som på den köpta varan?
  • Är produkten orimligt billig i jämförelse med vad märket vanligtvis brukar kosta? Om priset verkar för bra för att vara sant kan det vara en varning om att det inte är en äkta vara.

När du köper en piratkopia finns det ingen garanti för att produkten är säker. Många förfalskade produkter uppfyller inte säkerhetskraven och går ofta lätt sönder. Därför kan det vara direkt livsfarligt att handla till exempel leksaker eller elektronik som är piratkopierade.

Leksaker som lätt går sönder kan vara farliga för barn. Piratkopierade leksaker uppfyller sällan de säkerhetskrav som ställs, och om leksakerna lätt går sönder eller tappar delar kan de vara direkt livsfarliga för barn eftersom barnet kan sätta delarna i halsen.

Smink- och hudvårdsprodukter kan innehålla 60–70 ingredienser och kräver avancerad teknik. Parfymer är enklare att kopiera med ett mindre antal ingredienser än i färgkosmetika och hudvård. Även om doften i piratkopian stämmer rätt väl överens med originalet så kan en fuskparfym ge dig svåra allergiska reaktioner.

Piratkopierade läkemedel saknar också säkerhetsgarantier. Piratkopierade läkemedel kanske inte alls innehåller den riktiga substansen eller så stämmer inte mängden, vilket kan vara hälsofarligt i båda fallen.

Enligt svensk lag är det inte olagligt att köpa en piratkopia. Men om du handlar piratkopior på plats i ett annat land är det lagen i det landet som gäller. I vissa länder är det olagligt att köpa piratkopior, vilket kan innebära höga böter för dig. Var noggrann med att ta reda på vad som gäller i landet du handlar i.

I Italien riskerar du till exempel böter på upp till 10 000 euro om du köper förfalskade varor och varorna beslagtas. Du kan få riktigt höga böter om du köper ”varor av misstänkt ursprung”. I detta fall antas det att formgivaren, till exempel Gucci, Prada eller Armani, är kända för konsumenten och att varans låga pris därför bör vara en signal för köparen och ska hindra hen att köpa den. De som bötfälls har rätt att överklaga böterna till en statlig nämnd i Italien.

Tullmyndigheter kan agera på olika sätt inom EU

Tänk på att tullmyndigheterna i de övriga EU-länderna kan agera olika. Vissa länder ingriper även om de förfalskade varorna är för personligt bruk och har ett lågt värde. Kontakta respektive lands ambassad för att få mer information.

Tullverket kan stoppa försändelser som de misstänker innehåller piratkopior.

Läs mer om piratkopior och Tullverkets roll på Tullverkets webbplats

Tycker du att ett företag bryter mot reglerna i lagen? Då kan du uppmärksamma det genom att göra en anmälan till Konsumentverket.

Konsumentverket kontrollerar att företagen följer reglerna i lagen. Anmälningar är ett viktigt underlag för vårt arbete. Men en anmälan gör däremot inte att ditt enskilda fall bedöms eller avgörs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsument EuropaKonsumentverket

Granskad: 21 februari 2022

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.