Felaktig prisinformation

Ibland märks varor med fel pris. Som konsument kan du inte kräva att få köpa en vara till det pris du sett på hyllan, i en annons eller i webbutiken. Däremot kan du anmäla till Konsumentverket om företaget inte har en tydlig prisinformation.

Fel pris? Tänk på det här.

  • Du kan inte kräva att få köpa en vara till priset som står på varan, hyllan eller i reklamen.

  • Om du handlat i webbutik och fått bekräftelse på köpet har du rätt att få köpa till det pris som står i bekräftelsen.

  • Företag är skyldiga att lämna korrekt och tydlig prisinformation. Du kan anmäla företag till Konsumentverket om de inte gör det.

Dina rättigheter som konsument

Du kan inte kräva att få köpa en vara till det pris som står på hyllkanten eller på varan. Ibland blir varor felmärkta och det är först när du kommer till kassan som du och företaget kommer överens om priset. Får du veta att varan är felmärkt när du kommer till kassan kan du välja att inte köpa varan.

Om du köpt en vara i en webbutik och fått en bekräftelse på köpet, har du rätt att få köpa varan till det pris som står i bekräftelsen. Det gäller även om företaget hävdar att varan hade ett felaktigt pris när du köpte den.

Om priset är uppenbart felaktigt

Undantag är om priset uppenbart att är felaktigt, till exempel så lågt att du borde inse att det är fel vid köptillfället. Är det så behöver företaget inte sälja till det priset.

Om du och företaget inte är överens om att priset varit uppenbart felaktigt kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, för att få tvisten prövad.

Läs mer på ARN:s webbplats

Du kan inte kräva att få köpa en vara eller tjänst till det pris som står i reklamen från ett företag. Det kan bli fel i reklam och företaget är inte bundna till prisuppgifterna i reklamen.

I vissa fall kan du ha rätt till ersättning för kostnader du haft på grund av det felaktiga priset i reklamen. Det kan till exempel vara kostnader för en onödig resa till butiken. Ta kontakt med butiken, gärna skriftligen, och förklara vad du vill ha ersättning för. Du måste kunna bevisa med kvitton eller liknande vilka kostnader du vill ha ersättning för.

Om ett företag anger att de sänkt priset på en vara ska de även ange det tidigare priset. Det tidigare pris som ska anges är det lägsta pris som företaget har haft på produkten under de senaste 30 dagarna före prissänkningen.

Har priset sänkts gradvis under de 30 dagarna ska det pris som gällde före den första prissänkningen anges.

Om man sänkt priset på varor som lätt försämras eller kan bli för gamla behöver man inte ange tidigare pris.

Enligt prisinformationslagen är företag skyldiga att lämna korrekt och tydlig information om priset på en vara eller tjänst. Om du misstänker att ett företag medvetet och systematiskt lämnar felaktig prisinformation kan du anmäla företaget till Konsumentverket.

Läs mer om Prisinformationslagen

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 14 mars 2024