Hemförsäljning

Hemförsäljning är när du blir kontaktad av en säljare i ditt hem. Här kan du läsa om hur du använder din ångerrätt och hur du anmäler problematisk hemförsäljning.

Det här gäller vid hemförsäljning

  • Du har enligt lag 14 dagar på dig att ångra köpet. Företaget måste informera dig om detta.

  • Ångerrätt gäller inte för varor med ett sammanlagd värde om mindre än 400 kronor.

  • Företaget ska ge dig information och ångerblanketten i pappersform. Om du går med på det, kan företaget istället ge informationen i annan läsbar och varaktig form, till exempel mejl.

  • Du kan anmäla aggressiv eller olämplig hemförsäljning till Konsumentverket.

Vad vill du göra?

På sidan om ångerrätt får du svara på några frågor för att få information om din möjlighet att ångra köpet. Där finns även förslag på hur du kan formulera dig när du kontaktar företaget, och information om vad du kan göra om du och företaget inte kommer överens.

Till information om ångerrätt

Om du tycker att ett företag bryter mot reglerna kan du tipsa Konsumentverket om det genom att göra en anmälan. Det kan till exempel handla om att:

  • företaget inte har gett dig tillräcklig information om ångerrätten

  • företaget har varit otydliga med villkoren för varan eller tjänsten

  • företagets säljmetod är aggressiv eller olämplig. Det kan till exempel handla om att företaget medvetet lämnar felaktig information eller försöker lura dig.

Konsumentverket utreder eller avgör inga enskilda fall mellan företag och konsumenter, men anmälningar är viktiga för myndighetens tillsynsarbete.

Gör en webbanmälan till Konsumentverket

Välj det här alternativet om du till exempel:

  • vet att du inte har tackat ja till eller har köpt något av företaget, men ändå fått en faktura

  • är osäker på om du har tackat ja eller köpt något

  • har köpt något av företaget men tycker att fakturan inte stämmer.

Gör så här för att bestrida en felaktig faktura

Källa: Konsumentverket

Granskad: 14 mars 2024