Konsumentvägledning Strängnäs

För dig som bor i Strängnäs kommun.

8 juli 2024 - 16 Augusti 2024 har konsumentrådgivningen stängt. Konsumentrådgivningen i Strängnäs ger dig som konsument förköpsrådgivning, förebyggande konsumentrådgivning och hjälp till självhjälp vid reklamationer och tvistlösning. Vi hjälper dig som bor i Strängnäs kommun.

Våra tjänster

  • Ger konsumenter vägledning i frågor om köp av varor och tjänster

Kontaktuppgifter

8 juli 2024 - 16 Augusti 2024 har konsumentrådgivningen stängt.

Telefon:

0152-293 00

Telefontider:

Endast telefonsvarare. Lämna meddelande
på 0152-293 00 med namn, tfn och ärende. Du kan också skicka ärendet till konsument@strangnas.se
Målet är att återkoppla till konsumenten senast inom 3 arbetsdagar. Tjänsten är 50% 20h i veckan.

Postadress:

Nygatan 10
64580 Strängnäs

Vad är kommunal konsumentvägledning?

Många kommuner erbjuder sina invånare konsumentvägledning och kan ge ett mer personligt stöd än den nationella vägledningen samt vid behov erbjuda fysiska möten. Det är särskilt viktigt för konsumenter med särskilda behov, till exempel för personer med funktionsnedsättning eller språksvårigheter.

Frågorna kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst och information om vilka rättigheter och skyldigheter konsumenten har. Ibland hjälper konsumentvägledarna till att tolka avtal och kan i vissa fall även medla mellan konsument och företag.

Utöver kommunal konsumentvägledning och Konsumentverkets nationella vägledning finns det flera olika organisationer som hjälper konsumenter med oberoende fakta och vägledning.

Bor du i en annan kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta konsumentvägledning i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.